Klimattoppmötena är bara cirkus

 

Vi kan sluta låtsas nu tycker jag, att de här klimattoppmötena är något annat än ett jippo för olika intressen att sola sig i glansen av engagemang för klimatet och varandra. Det handlar inte om något annat. Förra gången var det i Egypten och där deltog fler oljelobbyister än klimataktivister, som jag skrev som här om Pakistans lobbygrupp av oljefolk.  

För klimattoppmötet COP28 kommer i år att hållas i Dubai.

Det låter som ett skämt men det är det inte. Den 18 november 2021 blev det officiellt att UAE hade det vinnande ”budet”. Vad detta innehöll verkar inte vara offentligt och vi vet ju hur dessa stater brukar jobba med budgivning….

Ännu värre blev det när landet utsåg chefen för landets största oljebolag som chef över eventet. Sultan Ahmed Al Jaber är dessutom inte bara CEO för Abu Dhabi National Oil Company utan också minister för industri och avancerad teknologi.  

Så varför vill då en av världens rikaste oljenationer, vars hela lands ekonomi bygger på just olja och gas, vara värd för ett möte som syftar till att stänga ner all sådan användning?

För att skaffa sig en image är ett skäl. Ett annat tungt vägande är att 80 000 delegater från 140 länder väntas komma och generera intäkter och inte minst en möjlighet för UAE att marknadsföra landet för investeringar, andra event, turism, näringslivet och andra lukrativa framtida intäktsmöjligheter. Det är en globalt resande cirkus i uppmärksamhet, innehållet klimat är mindre intressant och det gör det mycket attraktivt att få vara värd. 

De ser helt enkelt COP28 som man ser på fotbolls-VM. Klimatet struntar de givetvis i. Och de vill givetvis får möjlighet att streta emot i förhandlingarna. 

Shejkerna i Dubai lämnar inget åt slumpen utan anlitade redan för flera år sedan flera PR-byråer för att fila på klimatryktet. Ett unikt sätt men så har ju inte oljenationer tidigare varit värd för just klimatmötet. Firman heter FleishmanHillard och är amerikansk. Konsulterna skickade bland annat brev på uppdrag av dem till andra konferenser att bjuda in just ministrar från UAE. 

Akin Gump Strauss Hauer & Field, en annan av deras byråer, hade i sin tur i uppdrag att kontakta republikanska och demokratiska politiker som pushade miljöpolicies eller var positiva till olja och berätta att Dubai var värd för COP28 bara dagar efter att det blev offentligt. 

 

Imagen har man redan börjat putsa. I höstas blev det offentligt att UAE ihop med USA ska mobilisera 100 miljarder dollar på ren energi. genom investeringar, egna investeringar och annat stöd (bidrag). Joe Biden fick också en del av kakan i image genom att projektet ingår i hans ”Climate agenda”. 

De hävdar också att de redan investerat 50 miljarder dollar i olika klimatprojekt för ren energi runt om i världen, allt för att ta bort fokus på att deras hela rikedom och landets ekonomi helt baserats på olja och gas. Idag drar turismen och näringslivet in en del av BNP men fortsatt är olja och gas av oerhörd vikt för landets ekonomi. 

En expertgrupp ska tillsättas för att identifiera projekt med målet om 100 gigawatt av ”ren energi”. Det är tydligt att UAE:s miljöstrategi är att satsa på energifrågan, det vill säga solkraft, vindkraft och kanske även kärnkraft och genom att bara prata om det så ska klimatryktet putsas. 

För UAE är alltså en av världens största oljeproducenter och de har inte tänkt sluta med det. Varje dag produceras i genomsnitt 3,2 millioner fat olja och 30 % av BNP är direkt baserad på olja och gas. 

Men om man samtidigt investerar i ”grön energi” hos andra gör det väl ingenting, är tanken. 

Alla vill profilera på klimatfrågan, även oljenationer och klimattoppmötena har blivit ännu mer meningslösa jippon där även svenska delegater försöker glänsa och få politiska fördelar framför allt på hemmaplan. 

Det går aldrig att glömma Per Bolunds självgoda bilder från Skottland där han nöjt konstaterade att han fick sitta med vid ett viktigt bord, som visade sig vara motsvarigheter till barnbordet. Utanför det verkliga mötet. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!