En miljon asylsökande

 

Nu börjar det röra på sig igen på migrantmarknaden och EU konstaterade den 23 februari att ungefär en miljon asylsökande under 2022 sökte asyl inom EU. Nivåer vi inte sett sedan migrantkrisen, även om det var högre volymer då. 

Det är den högsta siffran sedan 2017.

Framför allt är det syrier, afghaner och turkar som söker asyl.  Men blandningen av ursprungsländer är stor. 

Som ni kan se i grafiken från EU kommer folk även från Venezuela, Bangladesh, Colombia, Georgien, Tunisien, Moldavien, Indien och Marocko. 43 000 av de asylsökande var ”ensamkommande barn”, det vill säga folk som uppger att de är under 18 år. Vilket vi vet inte måste betyda att de i själva verket är det men det kan beläggas via antingen identitetsbevis eller rättsmedicinsk utredning. 

 

Skillanden från migrantkrisen 2014-2016 är att Sverige inte är önskelandet av till exempel syrierna. Som jag bevisat i ett äldre inlägg valde 38 % av alla asylsökande syrier till EU just Sverige som land 2013 och det var en direkt konsekvens av att Migrationsverket förhandsbeviljat permanenta uppehållstillstånd till alla som sa att de var syrier. Plötsligt vällde det in just syrier. 

Märkligt nog väljer syrierna bort Sverige i betydligt större omfattning nu när man inte automatiskt får PUT och våra regler snart ytterligare stramas åt. 

Detta visar bara nödvändigheten av att Sverige fortsätter på inslagen väg och inför ännu strängare regler inom migration. För annars kommer det komma fler och fler och knacka på dörren in till de obegränsade rättigheterna vi tyvärr fortfarande erbjuder. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!