Energiskatterna – en fiskal pengakran

Medan svenska folket nu, tack vare den medvetna misskötseln av Sverige i 8 år när Socialdemokrater lät Miljöpartiet diktera och därför införde beslut efter beslut byggt på utopier och drömmar, dignar under oro av rubriker som varnar för den värsta vintern ekonomiskt sedan 90-talet cashar samma stat in på just energiskatter. 

Även momsen är just nu tack vare inflationen en rejäl kassako. Att inflationen bara senaste månaden var 9 % innebär ett moms-intäkterna för staten kommer skjuta rejält i höjden. Så staten tjänar på att landets medborgare lider ekonomiskt just nu med andra ord. 

2015 fick staten in följande på olika energiskatter (då har jag dessutom inte räknat in just momsen på elräkningen som också belastar elkunderna):

  • Skatt på elektrisk kraft: 21 miljarder
  • Energiskatt oljeprodukter: 9,5 miljarder

Koldioxidskatten för oljeprodukter drabbar elkunder när oljekraftverken eldas dessutom, annars är det bilägarna som alltid betalar den intäktsposten. 

Fiffigt nog ändrar regeringar regelbundet etiketter så att det ska vara svårare att jämföra mellan år.

2021 fick staten in nästan 55 miljarder på energiskatt. Över en fördubbling i intäkter. 

Kollar man på bokslutet för 2020 kan man se att posten Energiskatt uppgick till 52.8 miljarder.

2019 drog man in 52,4 miljarder. 

Faktum är att energiskatterna, givetvis, användes som en pengakran av miljöpartister och Socialdemokrater. Ni kan se när de börjar stiga brant. 

Men alla sosseregeringar sedan 1998 har tappat ur den kranen, rätt ner i väljarnas fickor. Utan att man tänker på det. 

1994-2006 höjde sossarna energiskatten ihop med Miljöpartiet och Vänsterpartiet från 10 öre per kWh till 34. Och från 2014 har energiskatten sedan höjts från 36 öre till 45 öre. 

Energiskatten har nästan 5-dubblats sedan sossarna tog tillbaka makten 1994, de började höja direkt. Alliansen höjde mycket blygsamt, det är nästan bara en uppräkning på grund av inflationen. Men så fort Löfven tog makten 2014 så började de enorma höjningar igen. 

Fiffigt, du förlorar inga val på att smyghöja energiskatterna för det enda du gör som konsument är att sucka över elräkningens totala belopp och betalar. Ka-tjing. Tills nu. 

Sett ur hela statens budget är energiskatten dock ingenting mot momsintäkterna. Man fick nämligen också in 513 miljarder på moms 2021. En tredjedel av hela statens intäkter. Inflationen ökade redan förra hösten ska man komma ihåg, då energipriserna började rusa. En del av ökningen av momsen mellan åren kan garanterat härledas till det, 36 miljarders ökning.

Pengarna rusar alltså in till staten just nu med inflationen. Inbetalade av vanliga arbetare, unga vuxna, pensionärer och barnfamiljer bland annat. 

Alla som handlar framför allt mat, hushållsartiklar och kläder betalar.  

Så hur ska då den nya höger-regeringen kunna städa upp i den här röran som i vinter riskerar att slå ut människor och tvinga dem från hus och hem?

Krisrubrikerna överdriver givetvis en del för att sälja men i grunden kommer många människor i framförallt villor som både har höga energikostnader och höga lån drabbas hårt. En väljargrupp inget parti vill göra sig osams med. 

Givetvis kommer även den här regeringen prioritera detta först av allt och införa olika stöd till privatpersoner och företag. Man kan inte inleda sin mandatperiod med att stå och se på när folk och företag går under. 

Att tillfälligt dämpa energikrisen direkta konsekvenser för människor kommer högern har lätt att komma överens om, det får se som en akut krisåtgärd. Vilket det är. Soppan Miljöpartiet skapat är enorm och bara på två mandatperioder, det är imponerande.

Det finns olika sätt att hantera det här. Anständigt vore av regeringen att både sänka energiskatterna och ta bort momsen på elfakturorna, en moms som irriterat väldigt många för övrigt. Skatt på skatt är sällan populärt.

När momsintäkterna ökar enormt för staten är rätt sätt att helt sonika avskaffa den momsen rakt av. Vidare kan regeringen använda de flaskhalsintäkter som Svenska Kraftnät samlat på sig och som förra regeringen också tänkte använda för stöd.

Först gick Moderaterna ut och ville ha högkostnadsskydd för elräkningar, sedan stal sossarna det förslaget rakt av och den 18 augusti föreslog de just det. Som skulle finansieras av 60 miljarder i flaskhalsintäkter som Svenska Kraftnät har.

Det är en lågoddsare att en av de allra första förslagen den nya regeringen lägger i oktober är ett krispaket för hushållen inför vintern. 

  • sänkning av energiskatt
  • borttagning av moms på elräkningar
  • införande av högkostnadsskydd för hushåll
  • något slags stöd för energiintensiva företag så att de inte går under. Här fungerar inte högkostnadsskydd dock. 

Dessutom kommer befintliga kärnkraftverk höja sin effekt och man kommer försöka hitta alla tänkbara lösningar på effektbristen i elnäten för att förhindra det som nu varnas för, att man tvingas koppla bort folk. Hemska tanke. Mitt i vintern och planerade elavbrott som i valfritt u-land. 

Gör man ingenting utan bara står och ser på, förutom att det är taktiskt helt värdelöst eftersom man vill bli omvald 2026, är det tondövt rent allmänt. Så jag tror att de krisrubriker som vi ser i tidningarna kommer att mildras under hösten och det åtminstone inte kommer bli riktigt så illa som det utmålas. 

Det orättfärdiga i att vi väljare ska betala för att Miljöpartiet förstört vårt energisystem når nämligen inga gränser faktiskt. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!