Dag: 20 september, 2022

Terrorister får bidrag för läxhjälp

Grupp 194 är en hårt kritiserad grupp palestinier i Sverige som öppet stödjer terrorklassade DFLP. De hyllar väpnad kamp, har lagt upp antisemitiska bilder på Facebook och hyllar öppet barnsoldater. …

Energiskatterna – en fiskal pengakran

Medan svenska folket nu, tack vare den medvetna misskötseln av Sverige i 8 år när Socialdemokrater lät Miljöpartiet diktera och därför införde beslut efter beslut byggt på utopier och drömmar,…