Vänd blickarna mot Frankrike

Det händer väldigt sällan faktiskt att en debattartikel inte tas när jag skickar en men den här artikeln togs inte in, kanske för att debatten redan delvis redan förts av andra. Jag vet inte men jag har ju ändå skrivit den och bloggen startade en gång (augusti 2014) just för att jag ville lägga en debattartikel jag skrivit publikt. 

Den här tog inte SvD Debatt in. 

Enjoy. 
……………………………………………….

Vänd blickarna mot Frankrike

Nu när det amerikanska valet äntligen är över hoppas jag personligen att vi kan fokusera mer länder och deras ledare geografiskt och på andra sätt närmare oss än USA.

Ett land svensk media och politik borde rikta blickarna mot nu är Frankrike. President Emmanuel Macron, som nu kommit hälften lite drygt i sin mandatperiod, gav den 2 oktober ett långt tal till nationen som även publicerades i Le Figaro. Där fokus låg på kampen mot islamismen. Lite visste han då hur aktuellt detta skulle bli, bara två veckor senare halshöggs läraren Samuel Paty på öppen gata för att han undervisat om yttrandefrihet. Förövaren var som vi vet en 18-årig islamist.

I talet, som tyvärr inte finns publicerat i någon svensk tidning men på min blogg, kan man bland annat läsa:

” Sekularismen är limmet i ett enat Frankrike. Om andlighet är allas privatsak så är sekularismen allas angelägenhet. Och därför får de sanna republikanerna, aldrig ge efter för dem som i princip, gällande sekularismen, försöker väcka splittring, konfrontationer om flera ämnen, som ofta är kärnan i våra diskussioner, men inte kärnan i problemet. På detta område har vi regler, vi måste genomdriva dem, bestämt och rättvist. Överallt, utan eftergifter.” 

 Om svenska politiker ska inspireras av något annat lands ledare ska de ta till sig att ”sekularismen är limmet i ett enat Frankrike”. Meningen fungerar också extremt väl som en grundbult i den eftersatta integrationen – vi måste hitta limmet i ett enat Sverige och ett sådant lim är absolut sekularismen. De flesta invandrarna idag i Sverige kommer från muslimska länder, som har valt ett av världens mest sekulariserade länder som nytt hem. Då krävs det att politiken erkänner hur viktig det är i strävan efter att hitta ett gemensamt ”vi”.

Tyvärr har hittills den offentliga debatten om islamism blivit en raspig skiva, där de som vill lyfta problemet snabbt utmålas som islamofober, inte sällan understödda av en journalister som utnyttjas som nyttiga idioter. Och detta får debatten att genast handla om något annat..

Den franska ambassadören i Sverige Etienne de Gonneville lyfte förtjänstfullt detta när han intervjuades i Agenda den 25 oktober. När programledaren frågade om man inte skulle respektera att muslimer kan uppleva karikatyrerna på Mohammed kränkande svarade han att det är den fälla islamister gillrat åt oss. Att vid varje debatt om terrorism från islamister leda den till att handla om något annat, nämligen blasfemi. Vilket varken är ett brott i Frankrike eller i Sverige.

Att Macron ägnar ett helt tal åt kampen mot islamismen, en kamp som pågått länge i Frankrike men nu gått in i en mer intensiv fas efter mordet på Paty, är ingen slump. Han har helt rätt i att det är allvar nu. För islamister har ett fast grepp om många länder inom EU.

Svenska politiker har i decennier varit alldeles för ointresserade av frågan, kanske är de naiva eller så handlar det bara om politisk feghet. Det finns många som genom åren försökt väcka dem ur Törnrosa-sömnen utan framgång. Carina Hägg var en av de första, den socialdemokratiska riksdagspolitikern (1995 – 2014) som avslöjade samarbetsavtalet mellan Socialdemokraterna och radikala islamister som skulle byta röster mot förtroendeuppdrag. Och som fortfarande opinionsbildar för att avslöja islamister i Sverige. Hennes upptrampade stig har följts av flera, undertecknad är en av många tillsammans med Johan Westerholm, Magnus Norell, Magnus Ranstorp, Magnus Sandelin m fl, men fortsatt får inte frågan inte alls det fokus i politiken den borde.

När kommer en svensk ledande politiker hålla ett tal som Macron, ett upprop för sekularismen som limmet i nationen Sverige och för kampen mot mörkermännen och kvinnorna i den radikala islamistiska rörelsen?

Som i Sverige framför allt verkar utan våld men som använder demokratiska verktyg för att tillskansa sig makt, pengar genom bidrag och verkar i det fördolda för muslimsk isolering och separatism.

Som Macron sa i sitt tal:

” Vad vi behöver angripa är islamistisk separatism. Det är ett medvetet, teoretiskt, politiskt-religiöst projekt, som materialiseras genom upprepade avståndstaganden från Republikens värderingar, vilket ofta resulterar i att ett anti-samhällssystem skapas.”

Han beskrev sedan att den radikala islamismen genom metodisk organisation vill skapa en parallell ordning och även utanför Frankrikes lagar, där andra värdering gäller. Målet är att skapa en annan samhällsorganisation som inleds som separatistisk men när den växt i styrka genom makt, pengar och personer, har slutmålet att ta över kontrollen helt och totalt. Och avvisa yttrandefrihet, samvetsfrihet, rätten till hädelse.

Fokus på detta har från Macron sedan han tillträtt varit totalt. Han organiserade bland annat om underrättelsetjänsten och skapade en ny specialiserad åklagarmyndighet, vilket lett till att 32 attacker avvärjts sedan 2017. Antiradikaliseringsplaner implementerades i stadsdelar och 212 försäljningsställen av drycker, 15 religiösa mötesplatser, 4 skolor och 13 kulturella anläggningar har stängts. Miljoner euro har beslagtagits. Fler än 20 moskéer i landet har stängts efter att ha predikat radikala budskap. Efter halshuggningen av Paty meddelade man att man undersöker om vissa muslimska föreningar ska upplösas.

När visar en svensk politiker samma beslutsamhet och mod som Macron i försvarandet av det fria demokratiska samhället?

Istället fortsätter vi att skydda samma individer som nu jagas av en enad fransk stat. Enligt forskaren och författaren Sameh Egyptson, som skrivit boken ”Holy white lies” om just svensk islamism, gick minst 437 miljoner kronor av skatt till islamister bara 2016. Det handlar om skrämmande många miljarder som gått till det här genom åren.

Jag har en uppmaning till svenska politiker. Vänd era blickar mot Frankrike. Vi har minst lika stora problem tyvärr men noll politisk beslutsamhet. Dags att vakna.

 

Rebecca Weidmo Uvell, moderat opinionsbildare och författare till boken ”Tyst! Om hoten mot yttrandefriheten”.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!