Dag: 13 november, 2020

Vänd blickarna mot Frankrike

Det händer väldigt sällan faktiskt att en debattartikel inte tas när jag skickar en men den här artikeln togs inte in, kanske för att debatten redan delvis redan förts av…