Coop förlorade igen

Jag har skrivit ett flertal gånger om Coop och hur de vilselett konsumenter med filmen ”Eko-effekten”. 

I den utmålar de vanlig mat som giftig och med tveksamma redovisningar av cherrypickat resultat försöker bevisa att familjen som filmen handlar om ”inte längre har gifter i kroppen”. Bland annat låg nivåerna långt under gränsvärdena redan från början, vilket Coop ”glömde” att ta med. 

De skyllde på att filmen skulle bli för lång. 

Först förlorade de i marknadsdomstolen. Filmen ansågs bryta mot lagen och Coop ålades att ta bort den. 

Men de hade kvar den på bland annat helägda egna butikers sidor. Så Svenskt Växtskydd blev tvungna att återigen anmäla dem. 

Coop förlorade. Igen. Och tvingas nu böta en miljon kronor till staten. 

Och återigen betala motpartens rättegångskostnader. Hela domen läser du här. 

Det finns få fall som drivits som utmanar bilden av eko som ”giftfritt” och bättre både vad gäller hälsa, klimat och miljö. Vilket inte stämmer. Det finns ekologiska produkter som är bättre för miljön eller klimatet men det finns ännu fler vanliga konventionellt odlade som är bättre. Ingen ekologisk mat är bättre för hälsan. Det är den mest seglivade myten. 

Du får inte ett ”renare” inre av att äta ekologiskt. Glöm det.

Dina njurar och lever rensar för det första alltid bort saker du äter som inte är bra, de flesta gifter och dåliga ämnen för dig är naturliga för övrigt. Du får inte högre näringsinnehåll heller. 

Vanligt odlad mat är långt under de otroligt snäva gränsvärden som EU satt och du behöver inte oroa dig det minsta över att vanlig mat på något sätt är farligt. 

Sluta gå på dyr marknadsföring om ekologiskt. Lägg dina pengar på riktigt bra mat av hög kvalitet istället, marginalerna på eko är höga för alla mellanhänder. Stöd duktiga svenska producenter istället. 

……………………..

Vill du stödja mig? Bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244

Sajten är öppen och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!