Dag: 29 november, 2019

Why does the Swedish eagles die?

One of the most common arguments for banning lead ammunition are based on research saying that eagles are dying from lead poisoning and we therefor must ban all lead ammo. …

Dör örnar av bly?

Kraven på förbud på blyammunition grundar sig bland annat i fåglar och att man vill förhindra att fåglar får i sig bly, framför allt örnar.  Miljölobbyn har länge använt just…

Coop förlorade igen

Jag har skrivit ett flertal gånger om Coop och hur de vilselett konsumenter med filmen ”Eko-effekten”.  I den utmålar de vanlig mat som giftig och med tveksamma redovisningar av cherrypickat…