Säkerhetspolitiska rådet – liket lever

Säkerhetsrådet. Finns det eller finns det inte?

Och varför bryr sig regeringen mer om att detaljreglera folks liv och förstöra Sveriges näringsliv än att lösa verkliga problem?

Det var den stora frågan i somras när skandalen kring Transportstyrelsen briserade och det blev känt att generaldirektören för Transportstyrelsen Maria Ågren inte bara fått sparken i januari 2017 utan dessutom polisanmälts för att IT-hemligheter läckt. Hon fick ett strafföreläggande i juni och det var då detta blev känt.

Stefan Löfven gick ut stort och sa i november 2014 att nu behövs det ett säkerhetspolitiskt råd. 

I det Säkerhetspolitiska rådet ingick Åsa Romson, Peter Hultqvist, Anders Ygeman och Stefan Löfven. När Åsa Romson slutade 2016 ersattes hon av Isabella Lövin.

Men när Transportstyrelse-skandalen var ett faktum så blev det tydligt att trots att rådet haft möten hela 2015 och 2016 fick han ingenting veta om IT-läckorna från Transportstyrelsen.

Redan i september 2015 informerades styrelsen om det och Näringsdepartementet. Tidigt 2016 erkände Hultqvist och Ygeman att det fick information, och statsministerns egen statssekreterare Emma Lennartsson fick sparken 2017 när det blev offentligt att även hon känt till IT-läckorna av rikets säkerhet redan 2016.

Alla visste. Utom Stefan Löfven.

Sedan dess har Moderaterna försökt få ut bevis på att rådet ens haft några möten. För inte ett enda dokument fanns som bevisade detta.

I fredags i en interpellationsdebatt mellan Hans Wallmark från M och Morgan Johansson kom det ny information. 

Notera alltså att Wallmark även innan skandalen velat se dokument från säkerhetsrådet. Regeringen har mörkat och maskat detta länge.

”Diskussionerna i rådet har dock lagt grunden för en mer samordnad hantering av både utmaningar och hot kopplade till Sveriges säkerhet”

Alltså är det mycket märkligt att läckan av känslig information som äventyrat rikets säkerhet inte diskuterats i det där rådet.

”Det förs inga protokoll eller liknande vid säkerhetspolitiska rådets möten”

Men sedan avslöjar Johansson: ”Från och med hösten 2017 diarieförs dagordning och en tjänsteanteckning av vilken bland annat framgår vilka som deltog på mötet”

Stefan Löfven ogillar kritik och ansvar och därför har han för vana att skicka fram någon annan när det inte handlar om att fjäska hit olika myndigheter, ha möten med EU eller köpa röster till en FN-plats. Alltså struntade han i att interpellationen vad till honom utan skickade fram Johansson.

Wallmark ställde den relevanta frågan varför regeringen först nu väljer att diarieföra rådets möten när de funnits i tre år.

Enligt Johansson har rådet träffats löpande sedan 2014. Och man har diskuterat aktuella händelser. Men hur Löfven undgått informationen av den mycket aktuella händelsen att Säpo varnat för risk för rikets säkerhet redan hösten 2015 framgår inte. Det finns som sagt inga protokoll heller.

Sedan avslöjar Johansson:

”Rådet har tillträtt 28 gånger”

”2017 har rådet tillträtt 20 januari, 3 mars, 23 mars, 20 april, 23 maj, 23 augusti, 6 september, 25 september, 26 oktober och 20 november”

Det borde alltså finnas diarieförda dokument för mötena från 23 augusti och framåt. Det vill säga 5 tillfällen. 

Sedan skyller Morgan Johansson bristen på diarieförda dokument innan augusti 2017 på att ”det varit omöjligt på grund av folk velat ha ut dokument”. Vilket alltså är reglerat i grundlagen. Men vår justitieminister tycker alltså att det är ett problem att vi som granskar makten utövar vår grundlagsskyddade rättighet och därför valde man bort att diarieföra allt helt och hållet.

Jag baxnar faktiskt över Morgan Johansson attityd här.

Men den sista stenen är garanterat inte vänd när det gäller såväl soppan på Transportstyrelsen som det ”säkerhetspolitiska rådet”. 

 

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!