Dag: 6 december, 2017

Säkerhetspolitiska rådet – liket lever

Säkerhetsrådet. Finns det eller finns det inte? Och varför bryr sig regeringen mer om att detaljreglera folks liv och förstöra Sveriges näringsliv än att lösa verkliga problem? Det var den…