Framtidspartiet? Really?

Jag gick igenom bunten med motioner till kongressen. Men den var både dels magrare än Miljöpartietss – mycket ägnades åt föreningsältande om stadgar etc, och dels betydligt tristare. Det är liksom inte samma schvung i motionärerna i gamla sossarna som det är bland frifräsarna med fotriktiga skor, lurviga fårskinnsvästar och peace-märken (Romson har ett sådant halsband på sig jämt). 

I nästan varje motion pratas det folkrörelse. Och jag kan inte låta bli att slås av nostalgin som genomsyrar de flesta. De drömmer om ett Sverige när allas liv bestod av socialdemokratin vare sig man ville eller inte. När barnen gick i Unga Örnar, sedan SSU. Man gick ut i Folkets Park, till Folkets Hus, alla vuxna var med i LO, S och Hyresgästföreningen. När mormor dog köpte man tårtan på Domus och begravde med Fonus. Allt var socialdemokratin. Hela samhället. 

Men lite grann kul hittade jag ändå. Bäst alla alla var Birgers motion. Den är så bra att den kunnat vara med i just Miljöpartiets kongresshäfte faktiskt. 
 

Pengar att satsa på folkrörelsearbete. Här kommer det igen. 

Alla är allas barn. Hålll av varandra. Hela resan blir en upplevelse. Vi seglar till Galapagosöarna. 
 

En annan motion som kunde varit i Miljöpartiets häfte är den om rådslaget, som ni ser nedan. Socialdemokraterna borde bjuda in till ett ”brett rådslag i hela landet ellan olika grupper i samhället om valfrihet, jämlikhet, solidaritet och jordens möjligheter att tillgodose våra behov”.

Och ”skissa fram Framtidens folkrörelse”. Där är det igen. 
 

I en annan motion är man inne på det här med råd men av ett annat slag, och det här förslaget är just ett gammalt Miljöpartiförslag. Att någon typ av expertråd skulle runda demokratin och valen och kunna sitta som en über-alla-nivå sedan ”ge råd” till riksdag och regering. Icke folkvalda personer skulle alltså styra landet, baserat på en expert……regeringen utser? Folket? Ett annat expertråd?

Som ni hör finns det en anledning varför demokratier inte har icke folkvalda expertråd som får vara med och bestämma på daglig basis. 
 

I en annan motion luftas rejält med socialism, faktiskt så nära kommunism man kan komma i socialdemokaterna tror jag.

Här nuddar man idéer som att gå ifrån marknadsekonomin ”vi måste göra upp med den olyckliga tron på välfungerande marknader och konkurrensens effektivitet”. 

Och förkasta all känd forskning om detta, tydligen. 
 

Längre ner i samma motion frågar man sig om vi kanske rent av ska förstatliga alla banker. 
 

Men det är i och för sig inte så konstigt att socialismen kryper fram, eftersom socialdemokraterna de facto är ett socialistiskt parti, som det står rakt av i en motion. 
 

Vissa tycker till och med att rörelsen blivit för vit, när den borde vara betydligt mer röd. Som färgen på flaggorna. 
 

Som jag nämnde inledningsvis finns det en hel del nostalgi i motionerna. Det andas tillbakablick, paradoxalt nog samtidigt som man vill kalla sig Framtidens parti. Och vad är väl socialdemokratisk nostalgi utan Palme?
 

Tänk om S var så stora att ingen, inte en enda människa, ville missa månadens lokala möte i partiet för ALLA är där. Ja, tänk om. 
 

En motionär drömmer om museum om arbetarrörelsen. Inte bara ett utan minst ett i Sveriges storstäder, som jag utgår från är Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Det finns en naturlig förklaring till drömmen om fornstora dag och det-var-bättre-förr-känslan som genomsyrar kongresshandlingarna – medelåldern i partiet är 60 år och nästan hälften av medlemmarna är ålderspensionärer. Bara 14 % är under 40 år. 
 

Det kan förklara varför medlemssiffrorna ser deppiga ut. Partimedlemmarna dör helt enkelt av, krasst sagt. 1991 hade man 260 000 medlemmar, 20 år senare är det 97 000 personer. 
 

Därför tycker i alla fall jag att den här loggan inte känns annat än just…..deppig. 
 

Några motionärer har lite kreativa förslag på hur man kan råda bot på detta.

Till exempel borde statliga resurser anslås för att ”föreningar och organisationer” ska ge varje flykting en svensk fadder. 400 000 personer kommer inom 5 år. Detta är storleken på idén alltså

Tänk om LO och S kunde få statliga pengar och alla flyktingar inte bara kunde få en fadder utan en socialdemokratisk fadder?

Vilken dröm. Och partiet skulle då kunna värva enorma antal ännu icke-svensktalande medlemmar. Ännu våtare dröm. 

Jag förstår att idén här ändå bottnar i en fin tanke men slutsatsen blir ändå en dikeskörning rent demokratiskt. 

Det finns fler motioner som hamnar i detta demokratiunderskottsdike. Som Österåkers arbetarekommun, som i sin motion öppet erkänner att de övervakat när väljare tagit valsedlar. De skriver uttryckligen att de såg folk ”ta fel” valsedlar” vilket indikerar att de medvetet stod och kollade väljare ta valsedlar.

”Våra nya vänner” syftar på invandrare gissar jag, som socialdemokratiska valarbetare alltså hjälpte att ta ”rätt” valsedlar. 
 

Just det här skarvandet i val har tyvärr socialdemokraterna en känd tradition av. Det har i flera val avslöjats olika skandaler med just sossar inblandade, bland annat 2006 när invandrare fick nästan 2000 kronor skattefritt för att gå ”demokratikurs” hos ABF betalat av LO, socialdemokraternas fackliga gren. 

2002 dömdes två socialdemokrater för otillbörlig påverkan vid valet. 

Även 2010 anklagades socialdemokrater för att ha ”hjälpt” folk att rösta. På socialdemokraterna. 

Att många S-föreningar håller på att självdö blir tydligt när man läser motionerna som handlar om bankavgifter, för det var några stycken som handlade om samma sak. Föreningarna tycker att 450 kronor per år i kontoavgift till banken för att är så dyrt att de riskerar att gå omkull. Detta säger rätt tydligt hur många medlemmar dessa föreningar har. 

Medlemmarna är en fråga som engagerar många sossar och ett förslag är att återigen försöka få alla LO-medlemmar att gå med, som på den gamla goda tiden när ett medlemsskap i LO automatiskt innebar ett medlemsskap i S. Tvångsanslutningen togs bort 1991, sedan dök medlemssiffrorna. 
 

Men det är inte bara LO som ska engageras. Lystna blickar kastas även på tjänstemannafacken och deras medlemsskårer. Tänk om alla där också kunde bli medlemmar i S? Flera motioner föreslår därför att samarbetet mellan S och tjänstemannafacken TCO och SACO stärks. 

Idén återkommer i flera motioner. Tjänstemännen och akademikerna måste knutas närmare socialdemokraterna och alla som läst mitt inlägg om tidigare opolitiska SACOS rejäla vänstersväng och politisering ser att de redan närmat sig socialdemokraterna rent politiskt. Jag låter det vara osagt om det beror på egen vilja hos strategerna på SACO eller om det är resultatet av ett medvetet lobby-arbete från Sveavägen 68 och partihögkvarteret.
 

Här står det uttryckligen att facken ska knutas närmare. 
 

Nej, socialdemokraterna är långt ifrån ett Framtidsparti.

Det blir så tydligt när man läser deras dammiga regeringsförslag om industrikansler, innovationsråd och drömmer om ett Sverige i FN. Eller när man som sagt läser deras ombuds idéer som de presenterade på kongressen nyss och som ska representera vad kärntrupperna tycker. Inte mycket nytt under himlen utan mest suckande tillbakablickar. 

En sak är dock modern.

På förslaget om kvotering till partistyrelsen baserat på kön säger partistyrelsen: 

”……(det) vore olyckligt……riskerar att vi i nästa steg skriva in stadgarna om åldersrepresentation, etnisk bakgrund osv. Det skulle leda till detaljstyrande stadgar vilket inte gagnar något organisationsled”

Jag kunde inte vara mer enig. 
 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!