Dag: 1 juni, 2015

Framtidspartiet? Really?

Jag gick igenom bunten med motioner till kongressen. Men den var både dels magrare än Miljöpartietss – mycket ägnades åt föreningsältande om stadgar etc, och dels betydligt tristare. Det är…