Bloggen har ett borgerligt perspektiv och drivs av Rebecca Weidmo Uvell. Jag är inte journalist utan opinionsbildare. 

Det är en av landets största opinionsbloggar och har i genomsnitt 70 000 – 100 000 unika besökare varje månad.

Detta är en privat blogg, inte en tidning. Det finns ingen replikrätt. Allt material är gratis.

Skolhaveriet

Det är mycket som krisar på samma gång. 

Skolan är ett annat sorgebarn i den svenska välfärdsfamiljen. Inte så att skolan generellt är dåligt, vi har massa bra skolor och duktiga lärare i såväl kommunala som fria skolor. 

Utan att vi har ett accellererande problem med skillnader mellan utlandsfödda och infödda elever. 

Det är det som socialister refererar till som “ojämlikheten” i skolan. Skillnaderna ökar mellan vissa elevers resultat. 

Detta beror inte på att vi har friskolor, de ger bättre resultat än kommunala. Eller att vi har dåliga lärare, utan att vi har för många utlandsfödda elever i svensk skola idag som inte klarar skolan. Och det beror i sin tur på att dessa elever bor i segregerade områden, har trassligare hemförhållanden, outbildade föräldrar och allt annat som påverkar. 

De svenska eleverna blir inte sämre utan de utlandsfödda blir fler och fler och de drar ner resultaten för de klarar sig betydligt sämre. 


Resultatet ovan är från Skolverkets databas Sirir och där ser man tydligt att elever i friskolor klarar sig mycket bättre i friskolor än i kommunala skolor, inte minst utlandsfödda. 

Men man ser också den stora skillnaden – 83 % av svenskfödda till svenska föräldrar klarar godkänt i alla ämnen medan 47,2 % av de utlandsfödda, vad gäller alla huvudmän i snitt. 

Andra generationens invandrare klarar sig också sämre än infödda svenskar, 73 % klarar kraven. 


Tittar på hur status var för tio år sedan 2008 kan man se att det blivit betydligt värre under den här tiden. 

2008 klarade 79 % av de svenska eleverna kraven – här ser man alltså en stor förbättring sedan dess – medan 67 % av de utlandsfödda klarade kraven. 

Idag klarar alltså inte ens 50 % av de utlandsfödda niorna kunskapskraven för att få godkänt. 

Ändå upprepas mantrat att svenska skolan går dåligt, när den tvärtom visar bättre resultat. 

Men den svenska skolans problem är invandrade elever, det är de som står för att gapet växer. För att de är så många fler än för tio år sedan och för att de till exempel kommer när de är äldre än tidigare. 

Socialister försöker låtsas som att hela skulden är friskolesystemet när det är precis tvärtom. 

Innan friskolor var du tvungen att gå i skolan närmast, idag kan de som vill även i dåliga förorter välja en skola som ligger i ett bättre område utan att behöva flytta. 

Men eftersom sossar hatar företag och valfrihet försöker de nu lösa det här problemet med tvång. 

Anna Ekströms våta dröm är att förbjuda alla friskolor och tvinga alla föräldrar till stora av sociala ingenjörer formade skolenheter som kvoterar in exakt rätt andel utlandsfödda, svenskar och barn till akademiker, och vilka andra grunder nu valfrihetshatarna tänker sig. 

I Trollhättan har hennes partikamrater redan börjat. 


Det är så mycket i den här nyheten som upprör. 

Först och främst att kommunen som styrs av Socialdemokrater vägrar att delge medborgarna utredningen de baserar sitt kommande drastiska beslut på. Trollhättans politiker verkar varken förstå eller respektera vare sig demokratin eller grundlagen. 

Jag begärde givetvis ut utredningen idag och om inte Trollhättan uppföljer Sekretesslagens stränga krav på när man kan sekretessmärka offentliga handlingar samt har fattat de sekretessbeslut som krävs ska de oavsett om de vill eller inte leverera utredningen till mig. Min grundlagsskyddade rätt trumfar nämligen socialdemokratiska kommunpampars självutnämnda rätt att slippa offentliggöra saker som är politiskt känsligt. 

Annars kommer Trollhättan att JO-anmälas. Precis som jag JO-anmält andra Luleå kommun nyligen, som använde en skolapp för politisk propaganda.

Men själva idén, att rakt av tvinga vissa barn att byta skola för att deras blotta närvaro ska fixa skolans problem är rakt igenom vidrig. 

Den bygger på en planekonomisk socialistisk idé om att barn kan användas som redskap för politiken, att vissa barn ska ha ansvar över andra barns kunskapsinhämtning. 

Tankegodset bakom detta är att svenska infödda barn till svenska akademiker, som är de som har bäst resultat i skolan och så har det alltid varit, ska genom att de tvingas gå med X andel utlandsfödda barn till obildade föräldrar genom sin blotta närvaro höja deras elevers resultat. 

Som om det vore magi på något sätt. Strålning man sänder ut från dessa barn till de andra barnen hjärnor. 

Jag vet inte vad Anna Ekström, som ju själv varit GD för Skolverket, förväntat sig när vi tagit emot hundratusentals personer på några år, en miljon under en längre period, där den stora majoriteten har låg eller knappt någon utbildning och få är akademiker. Som inte kan språket och som bor i områden där inga svenskar vill bo. 

Vi vet redan från början att barn till akademiker lyckas bäst. Det beror givetvis till stor del på genetik. Studiebegåvade föräldrar med högt IQ föder i större utsträckning samma sorts barn. Intelligens är ärfligt. Och normalfördelat, vissa personer är smarta i en befolkning, fler är medelbegåvade och ytterligare en kategori är inte smarta. 

Jag vet att det är att svära i Jante-kyrkan men alla människor är inte smarta. Det betyder inte att inte alla människor har begåvningar och kan i allra högsta grad bli duktiga på ett jobb och bidra. Alla är bra på något och alla kan därför blir duktiga på ett jobb. 

Men i skolan räknas intelligens på det traditionella sättet. 

Trodde vänstern verkligen att om vi fyller skolorna med barn till lågutbildade invandrare skulle skolresultaten inte påverkas negativt?


Här visar statistiken svart på vitt det vi redan vet – 93 % av barnen till högutbildade klarar skolan medan 65 % av de med lågutbildade föräldrar gör det. 

Att klyftorna mellan svenskar och utlandsfödda ökar beror på mängden, att skolsystemet inte mäktar med den stora inströmning utlandsfödda elever vi haft på så kort tid. 

De skolorna måste fixas på egen hand, inte genom att man tvingar barn till akademiker att bli några slags verktyg för politiker. 

Det är ett vedervärdigt sätt att se på barn. 

Inget barn har ansvar över något annat än sin egen utbildning. 

Vare sig i Trollhättan eller någon annanstans. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Festen är slut

Sverige är ett rikt land. Och vi har kunnat behålla och öka levnadsstandarden genom finanskriser för att vi är en högteknologisk kunskapsnation och haft politiker, som Anders Borg 2008, som kunde lotsa landet varsamt genom krisen. 

Vi har även världens högsta skatter. Som tänkt köpa oss världens bästa välfärd, men tyvärr gäller inte det riktigt längre. Långsamt har välfärden gröpts ur, både på grund av att för få i varje generation vill jobba i den och på grund av att befolkningen växt. 

Om allt färre ska försörja allt fler går ekvationen inte ihop. 

Vi måste börja ställa grupp mot grupp, det borde vi gjort länge.

Vi har solidariskt betalningsansvar. Detta har aldrig inneburit att stora grupper med människor inte betalar in men ska få lika mycket ut. 

Det är givetvis så att det är inte enskilda migranters fel att det blivit så här. Ingen lastar de individerna. Varje person av de hundratusentals som kommit hit, just till Sverige, just till landet som ligger allra längst bort i hela EU sett från den sida den kom ifrån (söderifrån), har gjort det av ett skäl. De har hört att Sverige är ett bra land att bo i och inte minst har de hört att man lättast får både stanna där och ta hit sina släktingar. 

Underskatta inte det sistnämnda skälet. Folk väljer de länder där de totalt sett tjänar mest, både i form av villkor men inte minst det första hindret till allt det – chansen att få stanna och få hit sina släktningar (som inte alls alltid innebär små barn utan även föräldrar etc).

Så fick vi 40 000 afghaner att lämna oftast säkra hem i Iran eller Afghanistan på jakt efter ett bättre liv och inte sällan i uppdrag att ta hit familjen. 

Jag lastar ingen. Alla drömmer om ett bättre liv. Smugglare har i åratal utnyttjat detta faktum och hitta på sagohistorier om gratis lön, bostad, mobiltelefoner och datorer redan vid ankomst. Allt för att få deras kanske sista pengar och sätta dem i en lastbil eller en farlig båt på Medelhavet. 

Ingen rimlig person är utan empati att man förstår att varje individ som kommit till Sverige är utan skuld för att systemen nu börjar klappa ihop. 

För ordet systemkollaps, som Margot Wallström myntade 2015 men då refererade till om mottagningssystemet, är nu passande för att beskriva välfärden. Åtminstone en systemkollaps in vardande. 

Det säger sig självt. 

Om man bara fyller på med människor som ska utnyttja systemet men inte med de som ska betala havererar systemet och ingen som lever på bidrag eller subventionerade anställningar bidrar. De transfererar bara andra människors pengar. De skapar inga egna. Ja, det är skatt på vissa bidrag men eftersom bidraget från början är 100 % skatt skapas inga nya pengar. Man bidrar inte. 

Händerna då? 

De ska ju lösa personalkrisen. Återigen, vanlig matematik. Om en familj på fem personer kommer hit ska fem personer utnyttja välfärden. Om en person i familjen till slut efter flera år börjar jobba i välfärden räcker alltså inte händerna ändå. 

Jag kommer själv från invandrare. Arbetande invandrare. Han kom från Italien på 40-talet och började direkt jobba på ASEA.

Alla som kommer hit och jobbar är en tillgång. Så var det då och så är det nu. 

Men de som kommer hit och inte jobbar är en belastning. Det måste vi våga säga. De belastar systemet. 

Gör din plikt. Kräv din rätt. 

I den ordningen. Det måste vara slut med att låtsas att meningen är omvänd och att välfärdssystemet bygger på att det finns en pojke med guldbyxor. 

Vi måste börja ställa grupp mot grupp. 

Det gör vi genom att gradera välfärdssystemet och bygga ut den kvalificeringsnivå som redan idag finns. 

Om ni trodde att välfärden är helt generell har ni kunskapsluckor – den har aldrig varit helt och hållet ovillkorad. 

Du får inte en krona i a-kassa om du inte först varit med och betalat 12 månader och jobbar samtidigt. Du får inte en krona i sjukpenning om du inte har en sjukpenningsgrundande inkomst, SGI. Och har du ingen SGI får du visserligen föräldrapenning men bara grundnivån, som blir max 5000 kronor per månad. Du får heller ingen VAB utan SGI.

Först jobbar du ihop till försäkringen, sedan kan du kvittera ut. 

Vi måste koppla fler välfärdstjänster till inkomst. På något annat sätt kan vi inte hantera välfärdens svällande kostnader. 

Lika för alla. De som betalar in till systemet får ut mest. Inga gräddfiler för någon. 

Istället för att ha frivilliga språkkurser och vidareutbildningskurser ska dessa vara som krav för att få någon ersättning alls. Alla som kommer hit har en omedelbar plikt att göra sitt yttersta för att försörja sig själva. Utan språket går inte det och de som inte har ett yrke som ger jobb här måste utbilda sig. 

Grundläggande vård är en mänsklig rättighet. Vård som inte kan anstå. Men där måste det stanna tills man är självförsörjande. 

Tandvård måste börja jämställas med vad alla andra i Sverige har för villkor, idag betraktas all tandvård i princip som akut när det just handlar om migranter trots att samma problem leder till stora notor för övriga medborgare. 

Vi kräver av utländska forskare som ska forska här att de skaffar sig privata sjukvårdsförsäkringar. För att de inte ingår i vårt välfärdssystem. Samma för familjen. Och de kommer hit och jobbar. 

Vi har redan världens högsta skatter. Alla ekonomer vet att skatteuttaget inte är oändligt och vi som land har alltid legat nära smärtgränsen. Finansieringen till välfärden kan därför bara lösa på tre olika sätt – minska den generella nivån så att alla, även vi som betalat in till systemet från och med nu får betydligt sämre välfärd, eller öka kvalificeringsgraden så att man kopplar inbetalning till uttag i större utsträckning. 

Eller så får man ta pengar från andra delar. Som att infrastrukturprojekt som vägar betalar av privata företag som sätter upp vägtullar. Ett annat sätt är att börja ta betydligt högre egenavgifter av folk som att att införa skolavgifter i skolan till exempel. Någonstans måste pengarna in, eller så får man skära i kostnaderna. 

Vänsterns dröm om evigt skatteuttag är lika verkligt som enhörningar. 

Det finns inga djupa fickor med pengar som staten inte redan har sina händer långt nere i. Vi har inte horder med lågt beskattade rika människor alldeles vad Jonas Sjöstedt drömmer om i sitt privata diplomatliv på Östermalm. Vi har hårt beskattade hårt arbetande människor där uttaget redan är maxat, det finns knappt något mer att kräma ut innan staten börjar förlora pengar istället eftersom skattekraften flyttar, börjar jobba svart och gör vad de kan för att få behålla de få kronorna de har. 

På 1980-talet var de rikaste personerna i mångas omgivningar hantverkare och andra sådana yrken som kunde dra in en rejäl guldkant på tillvaron genom svartjobb medan alla tjänstemän såg 80 % av de sist intjänade kronorna försvinna i skatt. 

Vi måste återställa rättvisan och grundtanken i hela välfärdssystemet. De som betalar in till systemet får ut från systemet, övriga får en grundnivå. 

Undantaget är barn.

Ska vi ha en chans med integrationen måste barnen så fort det är möjligt komma in i det svenska samhället och kulturen. Förskola och skola är nyckeln dit. 

Men vuxna får finna sig i att börja från början. Först jobb, sedan hela välfärden och rättigheterna. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Kemikaliefobi

Dagens svenskar verkar bli allt mer rädda och det finns en uppsjö av intressenter som står i kö för att spä på rädslan och oron. Allra längst fram står miljörörelsen som  alltid jobbad med skam, oro och ångest för att få hävstång i sin opinionsbildning.

Jag tror aldrig jag träffat på en mer cynisk lobby-verksamhet faktiskt än just miljörörelsen. 

Därför är jag bekymrad över att ingen i media någonsin granskar dem. Ingen verkar intresserad i den påstått objektiva nyfikna journalistiken att lyfta på några stenar där och problematisera. 

Naturskyddsföreningen är värst. Det sprider i bästa fall vidare myter, i värsta fall rena lögner. 

Som artikeln “Allt du behöver veta om hormonstörande ämnen“. 

Spoiler: det är inte alls allt du behöver veta, faktum är att inget av det SNF skriver är värt att lägga ens på minnet. 

Deras tipslista är värst. Som att konventionellt odlad mat är hormonstörande. 

Det är den inte, eftersom de få ämnen som ingått i bekämpningsmedel, vars effekt alltså inte alls är belagd, ändå är förbjudna. 

Skrota konserverna är också ett helt värdelöst hitte-på-råd. 

Konserver är inte farliga, inte ens de som har ett lack som innehåller bisfenol A. Inte enligt Livsmedelsverket. 

En av alla rädslor som miljöhattarna jobbar med är rädslan för olika sorters kemikalier. Som om kemikalier inte finns naturligt i naturen och som allt som kan beläggas vara en kemikalie per automatik är hälsofarlig. 

Efter miljörörelsen finns en radda olika intressegrupper, där Miljöpartiet och andra vänsterpartier som kapitaliserar på den oro miljörörelsen bygger upp vill hålla sig framme för att fånga upp väljare.

Centerpartiet sällar sig numera till den klubben. Därefter finns miljömärkningar, företag som “erbjuder naturliga alternativ” och även media, som nu skaffar sig “klimat/miljöredaktioner” som har som uppdrag att förmedla all den oro och ångest miljörörelsen effektivt pumpar ut. 

På deras hemsida insinuerar de till exempel att badankor är giftiga (!). 

Det är ingen slump, en av de tidiga böckerna av en kemikaliefobiker heter just “Den onda badankan: ditt barn och de osynliga gifterna“. 

Det enda den boken bidragit till, och som Centerpartiet spär på, är att stressa upp föräldrar helt i onödan. Badankor är givetvis vare sig onda eller giftiga. 

Synd bara att Centern sällar sig till de partier som kapitaliserar på den av miljörörelsen helt konstruerade och därför meningslösa oro för kemikalier. 

Allt är kemikalierna. Vi består av kemikalier. Framför allt kemikalien H20 till exempel. Vi andas in kemikalien O2 och andas ut kemikalien C02, livets gas eftersom koldioxid är förutsättningen för växterna, som i sin tur producerar syre åt oss. 

Allt handlar om dos. 

Något två professorer nyss tog upp i en debattartikel i SvD. Lennart Dencker och Magnus Ingelman-Sundberg, båda professorer i toxologi skriver bland annat: 

“De stora kemikaliehoten diskuteras mer sällan. Istället får rädslan för små mängder kemikalier i miljön och maten enorm uppmärksamhet”.

Helhetsperspektiv. 

Där har ni tyvärr den saknade komponenten i så många politiska debatter idag, inte bara kemikaliehysterin. 

Hade vi haft det hade inte miljörörelsen nått sådan framgång med sina domedagsprofetior och uppskruvade liv-och-dödhot, som Centerpartiet och Miljöpartiet nu så ofta de kan reproducerar i eget syfte att locka skrämda kemikaliefobiker som väljare.

Redan 2015 skrev jag om Centerpartiets oheliga Allians med de värsta alarmisterna Naturskyddsföreningen i sin jakt på att klicka giftpoäng i debatten. 

Allt handlar som sagt om dos. 

H2O är livsfarligt. Om du tar för mycket. Dricker du för mycket vatten dör du. Vattenförgiftning rubbar kroppens balans och orsakar död på kort tid. Men utan vatten dör du också. 

Varför är folk så lättlurade?

Du kan lugnt slicka och till och med bita på din gula badanka varje dag om du vill. Du behöver äta en hel badanka för att komma i närheten av de lågt satta gränsvärden vi har reglerat i EU och Sverige. Eller gör inte det om du inte är säker på att badankan är ren. 

Det enda farliga med en gul plastanka kan nämligen vara att det samlas bakterier där, om du inte förvarar den torrt och rengör den. Precis som på allt material alltså. 

Det påstått farliga med badankan är nämligen ftalater, eller mjukgörare. Ett ämne som gör den från början hårda plasten mjuk och mysig. Mjukgörare finns i alla mjuka plastsaker och på till exempel plastgolv. 

Det är dessa ämnen som kallas “hormonstörande”. Men återigen, dosen. Du får inte i dig ens i närheten av några dosen som är just hormonstörande av de saker som är tillåtna i EU. 

Enligt artikeln i SvD visar en amerikansk studie att sojaprodukter, som innehåller stora mängder fytoöstrogen, är betydligt starkare än ftalater.  

Det finns inga studier på människor som befäster att man får sämre fertilitet av den lilla mängd ftalater som finns i olika produkter. 

Det säger till exempel just en forskare på ftalater och mäns fertilitet. 

“Vi ser inget orsakssamband”.

Där är nyckeln. Det finns inga bevis för myten som Naturskyddsföreningen sprider och som reproduceras av ledande politiker för såväl Miljöpartiet som andra partier. 

Ironiskt nog äter samma personer som är kemikaliefobiker inte sällan enorma mängder just sojaprodukter på grund av att de är vegetarianer, eller åtminstone flexitarianer. Och går och dräller med klimatboven “den ekologiska tygkassen”. Istället för det bästa valet platspåsen. 

Låt bli att frossa i soja om du är rädd för hormonstörningar, tips i all välmening. 

Miljödebatten är så dum att jag blir deprimerad. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

 

 

Dörren på vid gavel igen

Tre år tog det. 

Innan migrationsdörren stod på vid gavel igen och vi återgick till att ha EU:s mest generösa regler. 

Senast det hände kom det 10 000 personer i veckan en period. 160 000 personer kom på ett enda år. 

Tack Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. 

Jag hoppas att ni har en jäkligt bra plan att reda ut detta nu. För om ni tror för en sekund att inte detta meddelande nu når världens migranter tror ni fel. De har örnkoll på vilka länder som har generösa regler. Nu kommer volymerna gå upp. 

Och jag hoppas väljarnas dom blir hård när ni misslyckas att reda ut det. För det kommer ni göra. Vi brottas fortfarande med alla problem dels decennier av havererad integrationspolitik lett till och dels alla de hundratusentals som kom 2014-2015. 

Jag undersökte vad som styr volymer i ett inlägg i vintras. Läs hela här. 

Därför kommer jag citera mig själv, något jag nästan aldrig gör. 

Så här har det sett ut historiskt vad gäller Sveriges andel av migranterna till Sverige. Notera att vi har 2 % av EU:s befolkning. 

2005-2006 infördes flyktingamnestin som gjorde att illegala invandrare plötsligt fick PUT. Som ni ser gick andelen asylsökande upp då. 

Under den här perioden hade vi EU:s mest generösa regler. Vi tog under många år emot sex gånger fler asylsökande än vad vår befolkningsandel var i EU. 

Vi ser det historiskt när man studerar migrationsstatistik – så fort vi ändrar reglerna till mer generösa ökar volymerna året efter. Varje gång. Jag har flera exempel. 

Som Syrierna. 

2012 fattade Migrationsverket beslutet att ge alla 3-åriga TUT. Och 2013 att ge alla PUT. Det gick från 8 % till 32 % av EUs ansökningar från syrier på ett år. 

Innan dess var 3 % av Sveriges asylsökande syrier, efter besluten var de 38 %.  

2006 fattade regeringen beslut om flyktingamnestin och ökade rättigheter, då ökade antalet somalier. 

Men 2012 ansåg Migrationsverket att det var säkert i Somalia och då sjönk antalet direkt.

När regeringen 2016 fattade beslutet att inte ge PUT och ha strängare regler för anhöriginvandring, som harmonierade med resten av EU, valde plötsligt mängde med migranter bort Sverige. Även om vi historiskt legat på en hög nivå sjönk det från 160 000 till 25-30 000 per år. 

Att regeringen nu helt huvudlöst och med stöd av KD, C och L återigen sänder stora signaler till världens migranter att kom till Sverige, vi har återigen mest generösa regler, kommer dammluckorna öppnas. 

Var så säkra. 

De “prognoser” Lööf och gänget hänvisat till som ska rättfärdiga flyktingaktivismen och den totala ignoransen inför sakernas tillstånd i landet och vilka problem vi har kommer visa sig vara samma typ av luftslott dessa partier saluför varje gång det handlar om migrationspolitik. 

Det känns som en evighet till 2022 och nästa val. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Moralkakan Max

Max Burgers har seglat upp i hård konkurrent till Oatly och Postkodlotteriet som Sveriges mest irriterande företag. Nej, jag gillar inte alla företag. Men väldigt många. 

Dessa toppar dock den andra listan. 

Max har gått ifrån roliga entreprenörsdriven uppstickare till olidligt politiskt korrekt, ett alternativ för den ängsliga medelklassen med flygskam och klimatångest.

Och mästare i Moralkake-SM. 

För tyvärr har de anställt en klimatfanatiker, Kaj Törek, som “hållbarhetschef”. Eller överstepräst. 

Sådant här står inte jag ut med. Jag har givetvis röstat med fötterna för länge sedan, jag förbjuder familjen att stanna på Max.

Vi äter på ett ställe som inte dedicerat sin kommunikation till köttskam och företagsmässigt självhat. 

För jag förstår inte hur en kedja som tjänat miljarder, och allt jämt gör det, på att sälja processat kött i faktiskt dålig mat, som all snabbmat är jämfört med att laga själv, kan ägna sig åt att kött-skamma folk? 

Igår publicerade Aftonbladet nyheten, insåld av Max PR-byrå såklart, att “de ökat sin försäljning med 1000 %” på vegoburgare.

Låter ju härligt. Tusen procent?

Men då “glömmer” ju Kaj Törek här att redovisa andra siffror för att sätta det i ett sammanhang. Till exempel hur mycket fler hamburgare de sålt på tre år. Eller hur många fler restauranger de nu har. 

Kollar man på en artikel från 28 januari 2015 öppnade Max då restaurang nr 100. 

För det finns inget annat sätt att ta reda på detta. Max är som Ikea ett icke publikt företag så de gör ingen detaljerad årsredovisning som börsbolag. Mycket praktiskt, då kan man ju påstå vad man vill. Eller hur?

Idag har Max 143 restauranger enligt deras hemsida. 

Så under samma tid som deras vegoburgare ökat med 1000 % har de ökat antalet restauranger med 43 %. 

De har gått från 2 % av omsättningen till 20 %. 

Men 2015 hade de dessutom bara en enda vegoburgare. Idag har de nio burgare som är vego. De har 11 av kött. 

Sortimentet har alltså samma period antalet restauranger gått från 100 till 143 gått från EN burgare till nästan halva sortimentet. 

Är det inte konstigt att Max inte säger något om att de trots att nästa halva sortimentet utgörs av olika vegogrejer bara säljer 20 % vego? 

Mot denna bakgrund förstår jag att de vill att vegosortimentet ska motsvara 50 %. 

De har inte 2018 års bokslut publikt ännu men hävdar på sajten att omsättningen 2018 var 3,5 miljarder. 2015 var den 2,2 miljarder. 

Under samma period som omsättningen av vego ökat har också totala omsättningen ökat med 1,3 miljarder eller 60 %. 

I snitt har varje ny restaurang från 2015 till 2018 inneburit att omsättningen ökat med 30 miljoner kronor per restaurang. 

Antalet vegoburgare har samma period gått från en burgare 2015 till 9 stycken 2018. 

De tjänar alltså 700 miljoner på vego och övriga 2,5 miljarder på köttburgare idag. 

Ta in den summan och se om det rimmar med det Max sänder ut i sin kommunikation om kött. 

2,3 miljarder varje år i färska köttpengar. 

Klassiskt exempel på att lura läsare med att hala fram cherrypickade statistiska mått utan att ge hela bilden. I den här kontexten vore det jättekonstigt om inte omsättningen av vegoburgare ökat, de har som sagt ökat antalet med 900 % samma period. 

De “vill fasa ut köttet” av klimatskäl. 

Om nu deras mål är att folk ska äta mindre kött, varför tar de inte och löper linan ut redan nu och tar bort allt kött?

Men det är ju roligare att tjäna pengar på kött samtidigt som man slår köttskammen i huvudet på sina kunder. 

Knock yourselves out. Ta hela vegomarknaden. Och allt kötthat. 

Men jag rekommenderar alla som inte uppskattar att köttskammas av krängare av dåligt processat snabbmatskött att välja en snabbmatskedja som själva inte hatar kött. Jag har redan för ett år sedan valt att aldrig mer besöka Max just av det skälet. 

Dessutom är inte ens deras burgare särskilt goda. Tacka vet jag Burger King. Eller KFC. De står i alla fall för att de tjänar sina miljarder på kött. 

Allra bäst är förstås de man gör själv. 

Mina kronor får inte Max längre. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

 

 

Centerns bilhyckleri

Centerpartiet pratar ofta och gärna om landsbygden och vill påskina att de är framför allt gles- och landsbygdens parti. Samtidigt har de en politik som är skräddarsydd för lådcyklande Södermalmsbor med klimatångest. 

Hyckleriet är slående och jag förvånas över att så få verkar syna korten. 

Centerpartiet var Bondeförbundet. Idag är de framför allt Stureplanscentern – partiet för dig som samlar på olika sorts skam, vill vara en del i den ängsliga flocken och som bor i en stad, nära till allt. 

För utåt sett försöker de nu till exempel mildra kritiken mot de höga bensinpriserna och Bensinupprorets allt större påverkan, där framför allt Verklighetens folk, från stad som land samlas över partigränser i protest mot den maktfullkomlighet och elitism just Centerpartiet är en del av. 

Men läser man deras partiprogram mejslas bilden av Miljöpartiet 2.0 ut tydligt. 

För alla ni som la rösten på C i EP-valet nyss hoppas jag ni också tycker att det är kanonidé både att EU ska bestämma om länders fordonspolitik och kravet att inga bensin- eller dieselbilar ska tillåtas i hela EU 2050. 

Centern tycker att EU ska bestämma över om du och jag ska få köpa och köra en dieselbil. 

Fossiloberoende betyder nämligen just det – bara elbilar. Inga bilar som är beroende av diesel eller bensin, som ju är fossila bränslen. Idag blandar man in biobränsle i fossila men inga bilar körs på enbart biobränsle. Vi vet redan vad som hände med den stora ethanolerevolutionen (kalkon). 

Centerpartiet kräver också att det ska märkas om oljan och dieseln kommer från Norge, Irak, Saudiarabien etc så att “konsumenten kan göra ett medvetet val”. Svårt att veta vad de menar dock.

Vilken roll spelar det varifrån oljan pumpats upp menar de?

Ni har alla sett hur jobbigt Annie Lööf tycker frågor om bensinpriset är, eller hur? Hon blir stel och börjar prata om att de minsann vill sänka priset, genom att ta bort “överindexeringen”. 

Vet ni varför Lööf blir stel?

För att hennes parti inte alls vill sänka priset, tvärtom tycker de att bensinpriset är alldeles för lågt. Det är bara att läsa innantill på deras hemsida. 

“Fossila bränslen ska bära sin miljökostnad”.

Det är politiska för att de ska beskattas hårdare. 

Centerpartiet hatar bilen. De vill inte erkänna det men det är vad deras politik säger. 

De står inte för det offentligt men de vill göra det inte bara dyrare att tanka utan dyrare att överhuvud taget köpa och äga en bil. 

Som att öka fordonsskatterna ännu mer för de bilar Centerpartiet anser är “miljöfarliga”. 

I klartext innebär detta att alla bilar som inte är maximalt ett par år gamla eller elhybrider kommer klassas som “miljösämre”, för så ser dagens system redan ut. 

Alla ute i landet som inte har råd med en ny Tesla, som Stefan Löfven tycker att man kan köpa för att klara sig undan alla straffbeskattningar och höga bensinpriser, kommer alltså drabbas av Annie Lööfs högre fordonsskatter. 

Medan alla som har råd antingen med en ny bil, en bil som max är ett par-tre år, en elhybrid eller en Tesla kommer få lägre fordonsskatt. 

Centerpartiet vill också höja den idag redan höga bonusen till 100 000 kr (!). Inte en rad om att den nuvarande bonusen visat sig leda till att elbilarna säljs vidare i andra länder, som Norge, direkt. 

Ett enkelt sätt att roffa åt sig skattepengar, gratis. 

Detta är alltså inte en “bonus” utan ett direkt riktat bilbidrag till de som köper en av Annie Lööf godkända bilar. Som du kan ta från andra människors hårt inbetalade skatt och stoppa i egen ficka direkt. Säljer du bilen får du behålla bidraget. 

Centerpartiet vill ta pengar från låg- och medelinkomsttagare bilberoende landsbygd och ge till höginkomsttagare i städerna som är de som idag har råd att köpa en Tesla utan 100 000 kronor i bidrag. 

De vill också ge sig på företagarna och alla de som är beroende av bilen i jobbet. Alla glasmästare, snickare, elektriker, säljare, cateringfirmor etc. 

För “det är allvarligt att dagens skattebehandling av förmånsbilar innebär en indirekt subvention av bilåkande”. 

Notera formuleringen. 

Centerpartiet pekar alltså ut själva bilåkandet som ett problem i sig, vilket befäster bilden av dem som Miljöpartiet 2.0 med råge. 

För att lösa detta påstådda problem vill därför Centerpartiet “reformera systemet och öka klimatstyrningen kraftigt”. 

Det vill säga – de vill höja förmånsvärden och beskattning så att det inte längre blir rimligt att ha tjänstebilar. 

Om inte tjänstebilarna är Teslor. 

Grattis landsbygs-Sverige! 

För så här är det alltså i verkligheten hos det parti som utmålar sig vara er bästa vän. De säger en sak men har en helt annan politik. Allt för att lura alla som bor på landet och i städer utanför Stockholm att de verkligen bryr sig om er och era villkor. 

När de i själva verket struntar i er. 

Nu när de har möjlighet tack vare att de övergått till att bli ett Socialdemokratiskt lydparti kommer de med hjälp av det andra Miljöpartiet att börja bocka av alla försämringar, skattehöjningar och annat trassel som ska göra det ännu svårare att äga och åka bil. 

Det är bara att läsa innantill. 

Så ni som bor på landsbygd och glesbygd har inget att hämta hos Annie Lööf. Lyssna inte på vad hon säger, läs vad hon tänkt göra istället. 

Det står svart på vitt allt det hon i media inte låtsas om. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244