Bloggen har ett borgerligt perspektiv och drivs av Rebecca Weidmo Uvell. Jag är inte journalist utan opinionsbildare. 

Det är en av landets största opinionsbloggar och har i genomsnitt 70 000 – 100 000 unika besökare varje månad.

Detta är en privat blogg, inte en tidning. Det finns ingen replikrätt. Allt material är gratis.

LO låser dörren


Bilden är gjord av “I fablernas land”

I veckan har det varit en stor nyhet om invandraren som tjänade 180 kronor för lite för att miniminivån höjts utan att företaget observerade det och därför nu utvisas.

Trots att han jobbar och betalar skatt i Sverige sedan flera år. Hans barn har inte längre någon anknytning till födelselandet. 

 

Men det här måste väl ändå vara ett undantag, tänker kanske ni. 

Nej. 

För så här blir det och ofta, när man ger facken i praktiken veto över vem som får stanna här om de har jobb. Om du inte har jobb är alla välkomna. I sann gammal LO-anda.

Det är nämligen LO som i princip samtliga fall undertecknar det papper som sedan ligger till grund för Migrationsverkets beslut för att dra in arbetstillståndet och utvisa personerna. 

Kom gärna hit men jobba för Guds skull inte. 

Som till exempel Gustavo från Bolivia, som migrerade för att få ett bättre liv och tjänade 30 000 kronor per månad. En jättebralön. Nu utvisad.

 

Eller den här kvinnan som jobbat och samtidigt studerat för att lära sig svenska och som dessutom fick den saknade ersättningen retroaktivt för att hon skulle slippa få problem. 

Hjälpte det? Nej. Hon utvisades ändå. 

 

Av samma skäl utvisades en man till Peru trots att han jobbat och gjort så bra ifrån sig att han sparat ihop till kontantinsatsen till en lägenhet. Han tjänade dessutom flera tusen kronor mer än miniminivån 2014. Men på grund av en miss att nivån höjdes 2012 utan att de observerade det utvisades han. Även om företaget betalade ut ersättningen retroaktivt. 

 

I ett annat fall krävde Byggnads att mannen från Albanien skulle tjäna 32 000 kronor och “av omsorg om arbetstagaren” anmärkte på detta när hans tillstånd granskades. Av omsorg skickades han därför hem. 

 

Regeringen har gett facken i princip enväldig makt att avgöra om någon som fått ett jobb och gör rätt för sig ska få stanna eller utvisas. Och det spelar ingen roll om det nu är korrekt. Om den mänskliga faktorn gjort att invandraren bara fått 1 krona mindre än kollektivavtalet har facket rätt att säga nej och Migrationsverket kan inget annat göra än att dra in tillståndet och besluta av avvisning. För de måste följa Utlänningslagen. 

Alla skäl till avslag handlar i detta område handlar i princip om lönen.

Problemen är flera. 

Jag tänker börja med minimilöner.

För de är ett problem generellt vad gäller sysselsättningen bland utlandsfödda och de med låg utbildning. 

Miniminivå betyder att ett företag med kollektivavtal inte får ge en anställd lägre lön. Alldeles oavsett om du och arbetstagaren skulle kunna komma överens om något annat. Observera att det handlar om företag med kollektivavtal, det finns massa företag utan det och där gäller fortfarande avtalsfriheten. Så en infödd svensk kan alltså tjäna det han/hon och företaget kommit överens om men är du invandrare måste lönen ligga på kollektivavtalens exakt nivå oavsett om företaget har kollektivavtal eller inte. 

Olika regler för olika personer. 

 

På Medlingsinstitutet kan man läsa en sammanställning, även om just miniminivåer inte alls är så lätt att få tag på faktiskt. Jag har tidigare försökt hitta en bra tabell och gått bet. Facken vill inte skriva ut dem om de slipper. Testa att söka på exempelvis LO:s hemsida. Där finns ingen information att hitta om minimilöner. Det kanske finns en god anledning till det. 

Där kan man nämligen bland annat se att en 18-åring fastighetsskötare utan erfarenhet eller utbildning ska få minst 16 419 kronor per månad.  Det är i princip den lägsta lönen jag kan hitta i hela arket. Du kan inte komma lägre i fackens värld. Det motsvarar 11 500 efter skatt.

Men lönen stiger rätt snabbt. Är du bara 2 år äldre får du med 2015 års avtal (sista kolumnen) 21 015 kronor. Utan utbildning eller erfarenhet. Det är en ökning med 30 %. 

Är du medlem i SEKO och är 18 år får du utan erfarenhet 19 274 kronor. Har du två års erfarenhet får du 22 205 kronor istället. 

 

Livsmedelsarbetarförbundet, mitt favoritförbund, som organiserar folk som jobbar i matfabriker, som bagare eller liknande ger 18-åringar utan erfarenhet hela 21 616 kronor i ingångslön och har du jobbat ett år får du 5,5 % mer direkt. 

Handelsanställda har ännu bättre betalt. Om du är chaufför och kör mat till butiker till exempel, är 20 år och har varit anställd 6 månader får du 23 000 kronor per månad. 

 

Allra bäst har de som oftast säger nej till Migrationsverket – Byggnads. De som stod och skrek “Go home” åt det lettiska företaget Laval, som ni kanske minns. De är ett av LO:s mest protektionistiska förbund och säger alltid nej till allt som rör invandring och jobb och konkurrens, om de får chansen. 

Är du 19 år och har gått Byggprogrammet på gymnasiet får du 25 976 kronor per månad direkt från gymnasiet. 

 

Det är en jättebra lön. Framför allt om du är 19 år. Fråga landets poliser.

De tjänar samma men först efter 10 år i tjänst och efter att ha tagit hand om samhällets baksida åt oss andra

 

Eller fråga en lärare.

Enligt Lärarförbundet tjänar deras  medlemmar efter 10 år som grundskolelärare inte ens 500 kronor mer än en 19-årig snickare. 

 

Här finns flera problem inbakade, som ni kan notera. Dels att en lärare har 5 års utbildning och ca 350 000 i studieskulder. De måste börja betala efter ett år och då minskar alltså nettolönen med ca 1 000- 1 500 kronor per månad. Faktiskt lön är alltså lägre än snickarens. 

Och läraren ligger 5 årsinkomster back, vilket för snickaren motsvaras av minst 1,5 miljoner kronor. Som läraren alltså aldrig kommer komma i kapp. 

Ett annat problem är att en person som precis kommit till Sverige och inte har någon utbildning, inte kan språket eller något annat om hur samhället fungerar inte producerar ett värde till dessa höga ingångslöner. 

Vi hade innan 2015 års stora invandring 1,6 miljoner utlandsfödda i Sverige.

När 2015 är slut kommer alltså totala siffran vara närmare 1,8 miljoner. 

 

I valrörelsen kunde man höra Alliansens företrädare säga att varje dag går 600 000 utlandsfödda till jobbet.

Det var inte riktigt sant, för siffran 600 000 är antal sysselsatta men du är sysselsatt enligt statistiken om du arbetar 1 timme per vecka eller är i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Inget av dessa innebär att du bidrar mer till systemet än du kostar. 

I själva verket går drygt 500 000 personer till ett heltsjobb. 

1,2 miljoner jobbar alltså inte.

En del i denna grupp är barn och går i skolan men den absoluta majoriteten är i arbetsför ålder. I år har gruppen fyllts på med ytterligare 150 000 peronser ungefär. 

 

Sysselsättningsgraden varierar också kraftigt i grupperna, där just de länder som står för hela flyktingvågen – Afrika och Asien – är sämst i klassen.

Efter 9 år i landet är bara 35 % av afrikanerna sysselsatta och 42 % från Asien.

Det tar 10-20 år för att 50-60 % ska vara sysselsatta och där fortfarande häflten eller nästan hälften inte det. 

 

Att LO får makt av Socialdemokraterna är inget nytt och fortfarande i allra högsta grad aktuellt. De ger dem tiotals miljoner varje år, i utbyte mot lagstiftning. Men att Alliansregeringen inte gjort allt de kan för att minska LO:s oproportioneliga makt är märkligt. 

För i propositionen från 2007 som bland annat tog bort den arbetsmarknadsprövning som LO fått från tidigare S-regeringar och som innebar att man tvingade alla företag att först se om någon svensk kunde få jobbet (!), behöll de skrivelsen att alla måste ha EXAKT samma lön som kollektivavtalen. 

 

Detta hade Advokatsamfundet relevanta synpunkter på som remissinstans och ansåg att man istället borde ange marknadsmässiga villkor som regel, för att kollektivavtal ger liten vägledning till Migrationsverket som fattar beslutet. 

Varför en borgerlig regering INTE ansåg att marknadsmässiga villkor är en bättre skrivning än att  det måste vara exakt samma lön som kollektivavtalen och därmed ta bort fackens veto är totalt obegripligt. 

 

Alltså är vi nu fast i en lagtext som i praktiken ger LO, för samtliga exempel där folk med jobb som utvisas är baserat på yttranden just från LO, veto över vem som får stanna och vem som inte får det. 

Nedan ser ni den blankett som Migrationsverket skickar till berört fack.

LO-facket HRF som organiserar hotell- och restaurangbranschen, där en hel del enkla jobb finns för nyanlända till exempel diskare, städare etc, har gått så långt att de till och med går ut och kräver kollektivavtal för att inte säga nej i sina yttranden. Trots att lagstiftaren inte gett dem den rätten. 

 

För det här har blivit LO:s specialgren – solidaritet som inte kostar. 

Tills utlänningslagen ändras och LO:s makt minskar kommer vi alltså fortsätta få läsa om stackars flitiga duktiga immigranter som skaffat sig jobb, bostad och betalar skatt men på grund av 180 kronor skickas hem. 

Det är inget annat än oanständigt. 

 

Champagnesocialism


Bilden är gjord av “I fablernas land”

Höj skatten. 

Ja, det är ju en populär åsikt från vänster. Högre skatter ska lösa alla problem i samhället, resurserna är obegränsade. Det handlar bara att man inte “hämtat” dem ännu. 

Det börjar bli tjatigt. Nu när flyktingvågen fått till och med den mest inbitne förnekare att erkänna att flyktingar kanske ändå kostar pengar för ett samhälle och inte omedelbart innebär en stor vinst och investering hörs det mer än någonsin. 

Höj skatten. 

Det magiska trollspöet.

En vanlig artikel på LO:s ungdomssatsning Politism, lika framgångsrik som floppsajten EDIT på SVT och lika ekonomiskt framgångsrik som SAAB, innehåller just orden “skatt” och “höj” i samma mening.  

Så här skrev de i maj:  
 

Den 26 november avslöjar de exakt hur djupt deras okunskap går i basal ekonomisk förståelse: “vi har råd med nästan allt. Bara vi tar miljardärernas pengar”

Privat äganderätt är ett ord som smakar illa i planekonomens mun där allt tillhör staten. 

 

Vi har högst skattetryck i världen.

Ändå kan opinionsbildarna, för de är lika lite journalister som jag, på Politism hävda att de få riktigt rika vi har i Sverige inte bidrar. Trots att de är de få rika som trots det höga skattetrycket valt att bo kvar här. Och redan idag betalar svindlande summor i skatt varje år. Jag vill minnas att Stefan Persson för några år sedan på tre år betalade in 1,7 miljarader i skatt. Bara han. 

Det är direkt oförskämt att påstå att han inte redan bidrar. Själv är jag mycket tacksam, inte bara för att familjen Persson i generationer varit så duktiga entreprenörer och gett världen möjlighet att klä sig snyggt för lågt pris utan också valt att bo kvar i Sverige trots socialistpolitiken. 

Men det finns andra som inte kan räkna och som ändå dyker ner i den poolen.

Henrik Schyffert till exempel, som gjort sig ett namn som ekonomlajvarnas mästare med sina redan klassiska liknelser mellan flyktingkostnader och pizza

 

Popsociologen Roland Paulsen vill inte vara sämre och knackar också med vänsterhanden på socialistminiräknaren och får fram att vi har råd med nästan allt, för att julhandeln omsätter 70 miljarder. 

Fredrik Virtanen försöker också frammana lite gymnasiematte från Motala och kommer fram till att flyktingkrisen inte är ett problem eftersom folk (läs han) dricker samma sorts rödvin på fredagarna fortfarande. 

 

Jag blir deprimerad av det här.  Jag orkar inte ens börja gå igenom  varför det är som att jämföra äpplen och avgassystem att använda totala handelns omsättningssiffra i december och jämföra den med migrationskostnader. Eller sin egen vinkonsumtion på sin 63 000 kronors-lön (de tio procent rikaste i hela landet) med densamma. 

Utan jag väljer att istället fokusera på Benny Andersson.

För han medverkade i Claes Elfsbergs serie “Köttberget checkar ut” nyligen. 

Jag råkade zappa in just när han satt där och fick höra Andersson prata just om skatter. 

Nedan är skärmdumpar från programmet. Hela programmet kan ni se här

Det här är långt ifrån första gången Andersson tar politisk ställning offentligt, exempelvis sa han samma sak i Dagens PS.

 

Andersson har gått ut öppet med att han stödjer Feministiskt Initativ, vars partiprogram är en karbonkopia på just Vänsterpartiets. Framför allt den ekonomiska politiken, den lilla som finns. 

Han har förutom att köpa annonser för 1 miljon kronor även gett totalt 1 miljon till deras valfond. Han gillar verkligen FI. Mot den bakgrunden är det alltså lätt att förstå vad uttalandena bottnar i och vad Andersson tycker om skatter etc. 

 

Benny Andersson är en av våra mest framgångsrika artister, som alla vet. Just artister och sportstjärnor återfinns faktiskt aldrig på listor över vilka rika som borde låta bli att flytta utomlands för att undkomma världens högsta skattetryck. Eller på de som borde dela med sig ännu lite mer. 

Och är lätt att tycka att skatten är för låg när man som Benny kan ge sig själv 19 miljoner i utdelning. Bara i år. 

 

Bolaget Benny Anderson Produktion AB har en fantastisk rörelsemarginal (EBIT genom omsättningen) – hela 67 %. Det gjorde 33 miljoner i rörelseresultat.

Ändå blev skatten bara 385 000 kronor. 

Varför då? 

 

För att Benny Andersson skickade 36 miljoner i koncernbidrag till sina andra bolag och slapp därigenom att betala 8,3 miljoner i skatt.

En “vinst” för honom på 8 miljoner i skatteeffekt alltså. 

Nu har jag inget emot att man som aktiebolag använder de lagliga medel som finns för att skatteplanera. Men som bekant tycker jag man ska hålla lite lägre profil när det gäller andras skattemoral eller huruvida skatten borde höjas i så fall. 

Faktum är att Andersson utnyttjar koncernbidrag varje år i sitt bolag. 2013 och 2012 tog han 7 miljoner och 2013 gjorde han även avsättningar till periodiseringsfond på 13 miljoner.

Detta är också ett sätt att skatteplanera. Vanligtvis använder man peridiseringsfonder för att jämna ut inkomster över tid så att man sedan kan ta ut de ett dåligt ut. Först när fonden upplöses tas den upp som intäkt. 

För ett bolag som har 426 miljoner i tillgångar verkar detta vara något överängsligt, om det handlar om det. Det handlar gissningsvis om att slippa betala skatt. 

 

Faktum är att Benny Andersson har en koncern på ett gäng bolag, där Nyckelbrädan är koncernmoder. Förra året omsatte koncernen 156 miljoner och hade totala intäkter på 166 miljoner. Bland annat ingår Hotell Rivals omsättning här. 

Han är en fantastisk artist och duktig entreprenör. Inget snack om den saken och ni som följer mig vet att jag alltid höjer sådana. Så bra jobbat på den fronten, Andersson. Men attityden till skattetrycket vill jag diskutera lite. 

 

Trots denna höga omsättning blev det bara drygt 4 miljoner i skatt, varav alltså endast 385 000 kronor från hans produktionsbolag på grund av koncernbidragen. 

 

Även från ägarbolaget Nyckelbrädan tog Andersson 19 miljoner i utdelning 2014.

Totalt har alltså 38 miljoner delats ut i år från Benny Andersson Produktion och ägarbolaget till de aktieägare som finns, vilket är förutom Benny hans son Ludwig andersson. 

 

Andersson har 13 engagemang enligt Ratsit men det är flera bolag som inte har några intäkter och det är oklart varför de finns ärligt talat. Omsättningen sker främst via Hotell Rival samt Benny Andersson Produktion AB. 

Det är det här som blir märkligt. Andersson tycker Feministiskt Initiativ har så rätt att han hittills gett dem över 2 miljoner kronor i privat partistöd. Han tycker att skatten är för låg, att folk måste betala mer i skatt och dela med sig. 

Ändå skatteplanerar han bort miljontals kronor varje år som enligt egen retorik kunnat gå till det gemensamma. 

Och gemensamt med exempelvis Virtanen, Schyffert och andra kändisar som vill ge vanliga svenskar i landet med världens högsta skatter ännu mera skatt är att det knappast drabbar dem själva. Schyffert omsatte 5 miljoner förra året, vilket är ett kanonresultat på en person. Han kan dessutom styra inkomster och skatt själv via sitt bolag, precis som Andersson kan.  

Men en vanlig mellanchef som jobbar 50-60 timmar per vecka, har höga huslån och knappast lever något lyxliv i sus och dus, även om han tjänar bra, har inte de marginalerna som Benny Andersson har.

För dem betyder det att de inte ens ska få behålla ens 40-45 % av sina inkomster de tjänar på  uppoffringen att vara borta mer från familjen än de behövde innan de tog chefsjobbet.  

För dem betyder höjd skatt att de kanske måste låna för att ha råd att byta taket på villan, en av många stora utgifter en vanlig husägare står med så fort huset inte är nybyggt (småhus är den vanligaste boendeformen i Sverige). Eller att de får låta bli att byta ut bilen mot en bättre. Eller något annat helt vanligt Svensson-problem.

Det är nämligen så det ser ut i landet med den mest sammanpressade lönestrukturen – skillnaden mellan rik och fattig går vid drygt 10 000 extra disponibel inkomst per månad, som jag skrev i Dagens Samhälle nyligen

Det betyder inte, som dessa champagnesocialister oftast vill antyda, att det blir lite mindre rysk kaviar i jetplanet detta året. Alla har inte råd att bo på Kungliga Djurgården och ta 38 miljoner i utdelning varje år som Benny Andersson. 

Det är lätt att vara generös med andra människors pengar. 

När det handlar om sina egna brukar det som bekant vara svårare. 

Personligen väntar jag fortfarande på att den frivilliga kändisskatten som bland annat riksdagsledamoten Aron Modig från KD motionerat om ska bli verklighet. 

Förtydligande:

På förekommen anledning tycker jag alltså att alla företagare ska använda de regler som står till buds för att minska sin skatt. Men när man samtidigt gör det och tycker andra ska betala mer skatt är det hyckleri. 

Koncernbidrag får man givetvis använda. Men man måste alltså inte. Man kan låta bli och betala högre skatt istället. Det är inte förbjudet att frivilligt betala så hög skatt som systemen medger, nu när kändisskatten ännu inte finns. 
 

Tala ur skägget


Det går just nu inte en skiljelinje i svenskt politik genom de traditionella blockgränserna utan mellan de som vill begränsa flyktingvågen och de som inte vill det. 

Här står märkligt nog Centern och Vänsterpartiet enade. 

Men det finns en massa andra liberaler i olika partier som enas här, över partigränser och över blockgränser. Det råder också rätt stor begreppsförvirring och man blandar medvetet ihop ideologi med praktik. Och det är som att försöka låsa upp en dörr med en banan. 

De som inte vill ha begränsningar pratar om öppenhet och att man måste riva i systemen för att människor flyr. Men de vägrar konsekvent svara på exakt vad detta betyder. 

Javisst, vi måste absolut avregglera arbetsmarknad, bostadsmarknad etc. Jag är en av de största förespråkarna av det. Men detta kommer vi inte kunna göra just nu. Med just nu menar jag faktiskt just nu, då människor tvingas sova utomhus för att Migrationsverket inte har bostäder. Och reformarbetet kan starta parallellt men kommer som sagt inte lösa aktuella kriser. 

Det är rätt ohederligt av folk att låtsas som att bara vi avreglerar bostadsmarknaden kommer alla som vill få bostad. Det tar åratal att i rättsaparaten fatta de nödvändiga besluten om regelförenklingar etc om vi ska följa den demokratiska ordning vi satt upp. Och även om det skulle gå rätt mycket fortare än förutsett tar det alltså åratal att bygga så många hus som vi behöver. 

Samma människor pratar om att vi inte borde försvara befintliga system. Välfärden måste bantas.  

Det är jag också för. Men inte med bibehållet skattettryck som är världens högsta. Varför ska jag betala världens högsta skatter och sedan inte få något för det?

Även här vill inte debattörer och politiker prata om vad de faktiskt menar. Det låter ju så fint med att säga “människor före system”. 

Jag vill fråga: vad i välfärden vill ni då skära bort? Och för vem? För skattebetalarna som dignar under världens högsta skattetryck eller för de asylsökande?
 

Vi kan börja med att reda ut vad välfärden erbjuder oss

Med oss menar jag vi som är medborgare, men också de som har och får PUT (permanent uppehållstillstånd). För idag är det inte medborgarskap som ger dig full tillgång till välfärden utan PUT. Att vi gett exempelvis syriska medborgare automatiskt PUT har därför förmodligen rätt mycket med varför de väljer att resa hela vägen från Syrien över Medelhavet och ända upp till polcirkeln. Det kallas incitamentsstruktur. 

Vi måste kunna prata om att anledningen till att det just nu går ett lämmeltåg genom Grekland, Ungern, Tyskland och Danmark handlar om att folk vill bo i Sverige för att vi har bra förmåner. Det är inte vädret de vill flytta till. 

Nedan listar jag några av de saker som du som invandrare, vare sig du är migrant av ekonomiska skäl eller de facto är flykting och flyr från krig.

Ytterligare begrepp vi borde reda ut. Flykting är du om du flyr från en akut situation. Fly från ditt eget liv är inte samma sak, då är du migrant och vill flytta för att du helt enkelt vill ha ett rikare och bättre liv. 

Fly för att rädda ditt liv = flykting
Fly från ditt eget gamla liv = migrant

Det senare är den mest använda och lockande metaforen som används i debatten – Karl-Oscar och Kristina. De flydde inte från krig, de flydde från sina egna fattiga liv. 

Välfärden erbjuder: 
 

 • gratis sjukvård (förutom patientavgift på 300 kr
 • högkostnadsskkydd för mediciner (allt över 1000 kr per år gratis)
 • gratis tandvård för barn upp till 18 (snart upp till 23)
 • kraftigt subventionerad förskola från 12 månaders ålder (max 10 % av kostnaden betalas privat, dvs max 1 200 kr/barn men sedan får du flerbarnsrabatt)
 • föräldrapenning 480 dagar per barn
 • barnbidrag 1 050 kr per barn plus flerbarnstillägg
 • bostadsbidrag (om du har låg inkomst)
 • gratis grundskola (inte ens matsäck får betalas av föräldrar på utflykter)
 • subventionerad musikskola
 • subventionerade fritidsaktiviteter
 • subventionerad fritidshemsverksamhet efter skolan 
 • gratis gymnasium
 • gratis universitet
 • studielån för alla högskolestudenter
 • studiebidrag för alla högskolestudenter
 • sjukpenning när du blir sjuk
 • förtidspension
 • försörjningsstöd om du helt saknar inkomst
 • a-kassa (om du betalar den lilla medlemsavgiften själv)
 • gratis BVC och MVC
 • hemspråksundervisning
 • extraresurser i skola och förskola om barnet behöver
 • hemtjänst
 • pension från 65 års ålder
 • äldrevård

Vi stannar där. Det finns ju onändligt med annat som ingår, som rättshjälp vid rättegångar, avgiftsfria vägar etc. I statsbudgeten ingår också en massa suventioner till bönder, vindkraft, försvarskostnader, polis etc. Men vi stannar som sagt där. 

Detta är den generösa välfärdsstaten. Som nu folk tycker att vi kan skära i. 

Så vad ska bort?

Och för vem?

Jag pallar faktiskt inte att läsa en enda debattartikel, en enda Facebookstatus eller en enda kommentar av folk med stort världssamvete som vill öppna gränser och montera ner systemen utan att svara på frågorna ovan. 

Jag vill bara veta vad ni menar.

Ska medborgare och de med PUT som betalar världens högsta skatter avstå något på listan och i så fall vad?

Eller ska vi skära bort de mesta för de som söker asyl och därigenom skapa ännu högre kvalificeringssystem i välfärdsmodellen? Och ska den då kopplas till arbete? Inte sysselsättning utan ett faktiskt jobb. 

För den tredje begreppsförvirringen är just arbetslöshetssiffror. Att vara sysselsatt innebär att du även kan gå en kurs som AMS ordnar eller ha ett bidragsjobb idag. Och det är inte att bidra till systemet, då är du fortfarande enbart en kostnad. 

Först när folk faktiskt talat ur skägget om det här kan vi ha en vettig debatt. 

 

HGF Undercover


Jag har tidigare skrivit om hur gamla AFA-aktivister numera jobbar som professionella PR-spinndoctors för att lajva “boendeprotester”. 

Läsarna ska tro att det är det boende som står bakom men i själva verket har dessa professionella aktivister arrangerat. Protesten börjar så att säga med dem. Sedan letar de upp folk i området som kan vara riktiga boende. 

Vem betalar då?

Ja, ytterst är det gissningsvis oftast Hyresgästföreningen. De är finansiär av sajter som exempelvis “Rätt att bo” som Mattias Wåg rattar. För pengarna kommer någonstans ifrån. Dessa gamla socialister vill gärna få folk att tro att varje insats är ideell och även om jag vet hur mycket dessa personer gillar att demonstrera, ockupera hus och kasta sten på poliser så finns det en gräns hur mycket även dessa kan göra utan att få betalt. Alla måste äta. 

Här kommer Hyresgästföreningen in, pengarna kommer ju någonstans ifrån och HGF är den organisation som står närmast här.

“Boendeprotester” uppfyller alla syften de har för opinionsbildning. 

Dessa organisationer har sedan som uppdrag att dra igång så många “boendeprotester” de kan. De är nämligen proffs på just att arrangera sådana här “folkliga” uppror, de har sysslat med det i decennier. Då som arga tonåringar, nu som PR-proffs. Och de har stort nätverk. 

Här har de kallat initiativet “Valla åt alla“, tidigare har det varit “Alby är inte till salu” och “Högdalens vänner” för att nämna några. Bakom ligger olika organisationer, som Linje 18, Linje 19, Megafonen, Pantrarna, Afa etc. 

Win win.

Hyresgästföreningen och organisationerna får det att verka spontant och sedan kan de “bli inbjudna” att medverka till dessa gräsrotsprotester. Aktivisterna får både göra det de tycker är allra roligast och få betalt. 

Sedan ser de till att så många av deras polare kommer, som gärna demonstrerar mot allt möjligt en regnig söndag bara man får protestera. Ideellt, såklart. 

Vi måste skilja på de som står där med plakaten och de som arrangerar. Arrangörerna är professionella spinndoctors och har finansering, deras polare som sedan står och demonstrerar gör det givetvis bara för att det är det roligaste man som socialist kan göra en regnig novemberdag.  

De som är med i Hyresgästföreningen finansierar med all sannolikhet alltså indirekt gamla AFA-aktivister. 

Ett exempel på detta är “boende”-demonstrationen utanför stadshuset den 30 november
 

Ingenstans i artikeln står något om Hyresgästföreningen. De anges bara som talare. 

Men på ett foto dyker loggan upp. 

 

Längst fram på en bild från Stockholm Fria Tidning står också ordföranden för Hyresgästföreningen Stockholm – Simon Safari (den äldre mannen med grå backslick och svart jacka). 

 

Den 25 april i år valdes Safari till ny ordförande för region Stockholm, den mäktigate i hela Hyresgästföreningen. 

 

Demonstrationen utanför Stadshuset arrangerades via en officiell sida på Facebook skapad 18 november 2015, åtminstone finns inga inlägg tidigare. Där kan man se att hela 1 200 personer bjöds in för att delta.

De som ligger bakom sidan har alltså ett mycket stort nätverk. 

199 var intresseradse men bara 118 kom. Bland de intresserade hittade jag Mattias Gardell och Dror Feiler, givetvis. 

Mattias Wåg var givetvis en av de deltagande, eftersom han som sagt arrangerat hela grejen. Han är en av de professionella aktivister som jobbar som vilken PR-byrå som helst. Så just han var inte där bara för att det är kul, han var där som eventarrangör. 

Majoriteten av de som kom var dock det, förutom de från Hyresgästföreningen som också var där i jobbet. 
 

En av de som de “boende” ville prata med var vänsterpartisten och tillika borgarrådet Ann-Margreth Livh. 

Hon har tidigare luftat en del fördomar om folk.

Som att de som bor i områden med mycket höginkomsttagare blir inskränkta och åker till Thailand varje år. De “får problem sedan”

Detta sa hon i en intervju i tidningen Arbetet i april 2015. Det är alltså ett färskt citat. 
 

Kul att hon är ärlig med fördomsfullheten i alla fall.

Hon glömde att alla som är höginkomsttagare har en pudel, kör Jaguar och minst en hushållerska som städar i 500-kvadratsvåningen. Alla är rika. Alla är olyckliga. För lycka kan inte köpas för pengar och har man mycket pengar måste man ha andra problem. Man kan inte både tjäna pengar och vara en rimlig person samtidigt. Då blir det syntax error i socialisthjärnan. Man får “problem”.

Jag tänker att de som bor i Norra Djurgårdsstaden nu känner “du är inte mitt borgarråd”?

Livh är dock personen som alltså undertecknat beslutet om renoveringarna just på Valla och de kommer genomföras som planerat. Trots Hyresgästföreningens arrangerade protester ihop med aktivistnätverken. 

 

Det intressanta är att varken hon eller någon annan i den rödgrönrosa röran i stadshuset hade tänkt sig använda den modell den förra borgerliga majoriteten med framgång användes sig av när de gäller renoveringar på andra sidan stan – på Järvafältet. Där fick de boende välja renoveringsgrad och 85 % flyttade därför tillbaka. 

Detta yttrar oppositionsborgarråden Joakim Larsson och Anna König Jerlmyr när beslutet skulle fattas. 

 

Så trots artiklar i Dagens Nyheter, Stockholm direkt och Stockholm Fria Tidning samt en rätt välbesökt demonstration, ockupation av teatern i Valla etc beslutade alltså ändå staden med Vänsterpartiet som undertecknare att genomföra renoveringarna enligt plan. 

Bättre lycka till nästa gång, får man då säga till arrangörerna av “boendeprotesterna”. Väl kämpat.  

De lär dyka upp igen. I något nytt bostadsområde och lajva boende. 

 

Vinnova ger sig


Jag överklagade som bekant beslutet Vinnova enligt mig ogrundat fattade om sekretess för projektredovisningen Rättviseförmedlingen skickat in angående Rättviseräknaren. 

Anledningen var flera, främst för att det var solklart att de missbrukat Sekretesslagen men också för andra jag pratat med sagt att även de haft problem med just detta för handlingar de ville få ut över projekt Vinnova finansierat. 

Mitt överklagande skickades den 2 december. 

Och tydligen var det en fullträff. 

För idag kom detta mail från Vinnova: 
 

Istället för att skicka min överklagan till Kammarrätten som brukligt valde myndigheten att själva direkt ompröva sitt sekretessbeslut. Och konstaterade att det var fel. 

 

De hänvisar till Förvaltningslagen som medger att man själv kan ändra sitt beslut som myndighet “om man finner att beslutet är oriktigt”. 

 

Vad är skälet då?

Jag vill ju gärna tro för att min överklagan var så bra. Och det kanske den var. Men främsta skälet verkar vara den informaton överklagan innehöll att Rättviseförmedlingen själva direkt lämnat materialet jag efterfrågade och själva dessutom anser att sekretessen var mycket märkligt. En liten applåd till dem alltså som har så rimlig inställning till vikten av offentlighetsprincipen. Tycker jag. 

 

Obstruerande myndigheter – Rebecca: 0 – 1

 

“Liberalernas” Politism


Att det har blivit en folksport bland debattörer och etablerad media att kasta skit på mig är inget nytt och inget jag egentligen brukar bry mig om. 

Men när några som hävdar att de är liberaler och driver en “liberal” sajt tar fram hink och spade och dessutom konsekvent vägrar korrigera de sakfel som finns i utbrottet på sajten lackar jag ur. 

För i hundraprocentig Alliansfritt Sverige-style ägnar de mig ett helt inlägg. Jag länkar inte till deras sajt för trafik får de fixa på egen hand. Men jag har tagit skärmdumpar. 

Sajten kallar sig “Frihetssmedjan” för att dra tankarna till en tankesmedja. Men det är de inte. Utan en debattsajt. Tankesmedja är något annat. “Frihetssajten” vore mer passande. Om de nu sysslar med frihet, vilket man kan ifrågasätta men jag återkommer till det. 

Det låter i alla fall väldigt fint det de säger sig syssla med. 
 

Notera särskilt att de specifikt lyfter fram slöseri med skatt som ett specialintresse. 

För då kan man ju tycka att de gillar Slöseriombudsmannen. Men icke. Hela inlägget handlar nämligen om det. 

Den 30 november postade de nämligen en hel artikel med detta tema:

 

Det spårar alltså ur direkt. 

I ett helt oseriöst inlägg som är som klippt och skuret från Alliansfritt Sverige med en taskigt gjord meme eller Politism med mängder med felaktigheter anklagar de alltså mig för att göra dålig research och ha låg nivå…….

Ni får fulfnissa nu. För det är väldigt festligt. 

Gänget på “smedjan” kan inte hålla isär Slöseriombudsmannen, som är ett av  mina uppdrag och som jag sköter via FB-gruppen Slöseriombudsmannen och hemsidan www.sloseriombudsmannen.se och annat jag gör.

Detta kan alla ni som följer mig i alla mina kanaler.

Men det var ju bara ett år sedan jag tillträdde som SlösO så man får i och för sig förstå att vissa helt enkelt behöver lite mer tid bara. 

SlösO är och har varit ett deltidsuppdrag för den som har uppdraget.

Och en person kan alltså ha fler än ett uppdrag samtidigt. Inte personerna “smedjan” kanske, men vi andra. 

FB-gruppen SlösO har ökat med 15 000 medlemmar sedan jag tillträdde. Netto, det vill säga trots att vissa exempelvis de på “smedjan” inte gillar mig och gissningsvis valt att gå ur. 

Så exakt vad är det “smedjan” är arga på då? 

Att jag har fräckheten att via mitt eget Twitterkonto fråga vad Annie Lööf menar i en intervju från morgontidningen.

En debattör använder sitt eget twitterkonto för att ställa en fråga. Skandal. Jag borde skämmas.

 

Nästa grej de surar över är mitt inlägg om RFSU. 

 

Här vill jag pausa lite. För den som alltså är chefredaktör för sajten och ansvarar för allt som publiceras där är den här mannen, Per Pettersson. Och ni ser ju ovan att han har tagit med sig själv som exempel. 

Varför?

För att Pettersson blev sur för att jag granskade RFSU och deras skattekonsumtion.

Han är sedan länge själv engagerad i RFSU nämligen. 

Jag kritiserade varför RFSU bolagiserat försäljningen av kondomer och inte använde dessa intäkter för att bedriva opinionsbildning för istället för att belasta skattebetalarna. 

“Frithetssmedjan” är enligt egen utsago djupt engagerad i skatteslöseri. Men inte om det är en organisation man själv är med. Då är det inte slöseri enligt “smedjan”.

Jag tycker kanske ett förtydligande i fältet “Om” vore på sin plats nu faktiskt. 

Här här ni ett förslag helt gratis: 

“Varje förslösad skattekrona är ett brott mot den som tvingats betala in skatten (om det inte handlar om organisationer vi gillar) och slöseri är både att inte lägga pengarna på det som är statens kärnverksamhet och att inte ha en sådan effektiv förvaltning som möjligt.”

 

De påstår att jag “inte kan skilja på bolaget och sin ägare”.

Vet inte vad man ska svara på något så dumt faktiskt. Brain-trusten på “smedjan” har lite vidareutbildning att göra här tror jag. 

Det är ju ägaren som får utdelningen, till exempel. Och styr bolaget. Faktum är att enda skälet för en förening att driva ett bolag är ju att man vill ha intäkterna i ett bolag och få bidragen till föreningen. 

“Smedjan” gillade inte heller mitt avslöjande att statsrådet Kaplan hellre åkte till Turkiet och hängde med släkten än fixar bostadskrisen.

Detta beskriver de med det mycket fylliga och intellektuellt avancerade ordet “knas”. Rent knas, till och med. 

För er som inte läst det handlade det om att bostadsministern bokade resa till Turkiet en vecka efter han tillträtt, och åkte någon månad senare. Och hade en lucka på en hel dag som hans departement sekretessmärkt vad han gjort. Tills mitt mailande tog skruv och de tvingades avmaska dokumentet för att sekretessen var gjord utan stöd i lagen. Detta gjorde de alltså helt självmant, utan att jag behövde överklaga till Kammarrätten. De hade gjort fel och erkände det. 

 

Sanningsvittnet de använder här för att bevisa “knas” är Mijöpartiets försvarspolitiske talesperson Jakop Dalunde. En så kallad objektiv källa alltså. 

Pettersson själv gillar Kaplan och har twittrat glatt om  honom när de båda deltog i samma möte nu i höstas. “Den lokalt förankrade ministern”.  

 

Den sista saken som gjord “smedjan” så upprörd att de kände sig manade att sammanställa allt “rent knas” som jag enligt deras utsago allltå pysslar med är……ett över ett år gammalt inlägg. 

Skiftet bedriver opinionsbildning inom paraplyet arbetarrörelsen. 

Men Skiftet är en också förening och den som står som tecknare av föreningen är en Robert Johansson, ett mycket vanligt namn. Så under några timmar låg fel person uppe men samma kväll 22.36 uppdaterades bloggen. 

Jag antar att fel Robert Johansson led mycket svårt av att i tre timmar påståtts ha varit kassör i föreningen Skiftet. Posttraumatisk stress och allt sådant. 

 

Detta fatala misstag, att lägga ut fel person som kassör för Skiftet i tre timmar, förtjänar alltså en egen plats i en artikel 14 månader senare.

Jag kan bara tolka det som att “smedjan” inte hittat något nyare “rent knas” i
de 159 blogginlägg jag postat efter det. 

De kritiserar alltså att jag inte ändrade fel på bloggen som jag de facto ändrade, från ett inlägg för över ett år sedan. 

Och här kommer höjden av ironi:

De vägrar själva att ändra alla felaktigheter jag i tre mail sedan i tisdags skickat till dem angående haveriet på deras sajt om mig. 

 

Varför refererar jag då till inlägget som “smedjan”?

För att ingen vågat skriva under med eget namn utan gömmer sig bakom den pseudonymen.

Mycket moget.

 

Som ni kan se har inlägget oerhörd kraft.

Det spinner online helt okontrollerat.

Hela 240 gillningar/delningar på Facebook på fyra dagar och 6 retweets på Twitter.  

Alla vill läsa. Alla håller med. SlösO spårar ur med rent knas. Ring SOS Alarm. 

 

Per Pettersson då, vem är han? 

Förutom att bilda opinion för RFSU:s rätt att spendera dina och mina pengar samtidigt som de är landets största försäljare av kondomer vill han också att “tonen på nätet blir mer belevad”.

Ironin är slående även här. 

 

Men det är klart, göra en sak och säga en annan är lite grann av hans trademark.

Pettersson jobbade för några år sedan som biträdande borgarrådssekreterare åt Folkpartisterna i Stockholms stad (han fick inte förlängt uppdrag av skäl vi inte ska gå in på här). 

Då tänkte han passa på att ställa upp i valet 2010. 

 

Han jobbade alltså åt Folkpartiet, satt i distriktsstyrelsen för LUF i Stockholm och ställde upp som kandidat till Stockholms stad kommunfullmäktige. 

Vad hände då i valet?

Då röstar Per Pettersson själv på Centerpartiet

 

“Frihetssmedjan”, som alltså inte alls är någon tankesmedja utan en sajt, är enligt egen utsago helt ideell och får inte pengar från någon, även om jag råkar veta att de sökt bidrag tidigare från vissa håll. 

Med tanke på nivån de håller är det inte märkligt att ingen vill finansiera så det är toppen om dessa tappra anonyma själar vill kämpa på att nita andra liberala debattörer. 

Sajten drivs av olika folkpartister, före detta folkpartister som inte ens röstade på sig själv eller sitt eget parti i kommunvalet, en före detta socialist som bloggar om bland annat “paleopolitisk kost” och en nykter statsvetare.

Personligen har jag inte läst något som skrivits där innan jag såg detta inlägg flimra förbi i flödet och jag skulle inte rekommendera någon att slösa dyrbar tid att läsa artiklar på en sajt som verkar sträva efter att bli Alliansfritt Sveriges lillebror. 

Slutligen vill jag bara avsluta med att ni som tycker Per Pettersson verkar vara en allt igenom vettig kille borde börja följa hans egen definition av liberalism – den lila liberalismen.