Bloggen har ett borgerligt perspektiv och drivs av Rebecca Weidmo Uvell. Jag är inte journalist utan opinionsbildare. 

Det är en av landets största opinionsbloggar och har i genomsnitt 70 000 – 100 000 unika besökare varje månad.

Detta är en privat blogg, inte en tidning. Det finns ingen replikrätt. Allt material är gratis.

Plasthatet drivs på av media

Det är skillnad på vad som skrivs på en opinionssajt som min, där allt är åsikter och själva syftet är påverkan, inte att förmedla en objektiv bild av verkligheten, och media, vars hela poäng är just objektivitet. När saker inte skrivs på de ställen som tydligt märks upp som opinion. 

Men så har också media sedan länge allt mer börjat blanda ihop “news and views” i en salig röra när journalister och redaktioner medvetet använder nyhetsdelen till att bilda opinon för dem viktiga frågor. 

Som miljö. Här lyser all sorts objektivitet och kritisk granskning med sin frånvaro sedan för evigt. Jag har inte läst ett enda granskande reportage om något som har med miljö, vare sig organisationer eller påståenden, någon gång tror jag. 

Det finns otaliga exempel när media agerar opinionsbildningskanaler. Här kommer ett färskt. 

Plasthatet. 

Mitt Kök använder många likt mig ofta för att få recept och inspiration. Och där passar Expressen som äger varumärket att köra lite plastskrämsel, helt i linje med gällande doktrin författat av den samlade miljörörelsen. 

“Plastbanta – en enkel guide till en miljövänligare vardag”


Källa Expressen använder här är lobbyorganisationen WWF, en av de värsta EU-lobbyisterna enligt det transparensregister jag kollat på. De lägger stora resurser varje år på det, och eftersom hela deras syfte med organisationen är just opinionsbildning är inte det konstigt. De är inte vetenskapsmän, de är lobbyister. 

Det första tipset är givetvis köksredskapen. De tycker Expressen att man ska “ersätta med trä, bambu och stål”. 

Det är bara det att de vanliga svarta plastredskapen vi har inte innehåller det ämne – anilin – som Efsa misstänker (inte konstaterat) skulle kunna öka risken för cancer. 

Enligt Livsmedelsverket hittade man i en undersökning en (1) produkt som överskred EU:s gränsvärden. 

Alla plastredskap ni använder är godkända och kan inte skada er. Däremot är träprodukter problematiska ur bakteriesynpunkt för det blir oftare repor och sprickor i dem där bakterier samlas och eftersom man inte kan diska dem i maskin är de också svårare att få helt rena. Medan de i plast tar bort alla matbakterier. 

Som bekant är det just bakterier i mat som gör oss sjuka, som matförgiftning. 


De anser också att man istället för lätta plastlådor, som inte heller innehåller något skadligt, ska bära omkring på glaslådor och glasflaskor. Som om de tappas krossas och sedan både blir vasst och tar mycket lång tid att brytas ner i naturen. 

Ett av de mest värdelösa råden är att hålla sig borta från disktrasor gjorda på microfiber och polyster, utan att de motiverar varför. 

I själva verket är finns det gott om microfibertrasor som är miljövänliga, bland annat enligt ett test som Skanska gjort på sin hemsida. 

Så här sprids myter från en miljörörelse med egna motiv till tidningarnas delar som inte alls är opinion, i antingen aningslöshet eller medveten påverkan. Jag vet inte vad som är värst ärligt talat. 

Under tiden hjälper media miljölobbyisterna att sprida en slags plastpanik. När plasten vi använder inte alls är giftig och klarar alla högt uppsattamiljökrav både vi och EU satt upp. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

 

Sossarnas katastrof

Regeringskaoset dolde en av de viktigaste sakerna – att Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val på 100 år. 

Valet 2018 var sämre än valet 1911.

Faktum är att Socialdemokraterna tappat linjärt sedan 1998, med undantag för 2002 då de fick en tillfällig uppgång i samband med “valstugereportagen” som skickade ner Moderaterna på 15 %.

1998: 36,4 %

2002: 39,8 %

2006: 35 %

2010: 30,7 %

2014: 31 %

2018: 28,3 %

Det här är inget att vara mallig över och de vann inte valet 2018. De förhandlade sig till makten. Stor skillnad faktiskt.

Idag var det en stor nyhet att LO-väljarna fortsätter att välja bort S för SD. 

Bara 32 % skulle rösta på Socialdemokraterna om det vore val. 27 % på SD.

Kampanjen att kalla SD högerextrema biter alltså inte och allt fler struntar i sossarna. 

Så hur ser då Socialdemokraternas väljarbas ut? 

Ser man på Valu som gjordes i valet 2018 kan man se tydligt vad som händer med Socialdemokraterna och det är ännu värre bakom siffrorna. 

Till exempel är det S och inte som många verkar tro SD som har flest arbetslösa väljare och bidragstagare. 

Socialdemokraterna har gått från att vara arbetarnas parti till bidragstagarnas. 

Hela 31 % av de arbetslösa och 36 % av de bidragstagande röstade på S. Och bara en fjärdedel av de förvärvsarbetande.

Kollar man på utbildningsnivå så röstade 37 % på de som inte har grundskoleutbildning på Socialdemokraterna. Ju högre utbildning desto lägre andel sossar.

Socialdemokraterna har också varje val tappat de yngre väljarna, deras väljarkår dör bokstavligt talat ut för varje val. 

Som ni kan se bland förstagångsväljare, som är mellan 18 och 21 år, har de sedan 2002 gått ner från 30 % till 22 %.

Bland de äldre däremot dominerar Socialdemokraterna, även om dessa som sagt blir färre. I senaste valet röstade 35 % av de som var 65 år eller äldre på S. Kollar man på SCB:s nedbrutna siffror ser man det ännu tydligare. Ju högre norrut och ju äldre man desto högre siffror för sossarna. Deras starkaste väljarbas är män över 65 år i Norrland. 

Som man tydligt ser är det LO-väljarna som överger Socialdemokraterna. Siffran har gått ner från 66 % av LO-väljarna som 1996 var Socialdemokrater till 41 % i senaste valet. Och nu är siffran 34 %. 

Samtidigt växer SD inom just invandrargrupper, ett skäl gott som något varför det är orimligt att kalla dem högerextrema. I senaste valet dominerade de i gruppen födda i Norden men även bland Européer är de stora. 

Socialdemokraterna däremot har flest väljare i födda utanför Europa, med andra ord i de stora invandrargrupper vi har i Sverige: Sydamerika (som kom på 70- och 80-talen, Irak, Syrien, Somalia, Afghanistan). 

Framför allt de stora muslimska invandrargrupperna, då dessa dominerar den invandrargruppen i Sverige (född utanför EU). Jag vet också att tidigare invandrargrupper som kristna syrianer och assyrier, greker och folk från Balkan är grupper som idag valt bort Socialdemokraterna och valt antingen borgerliga partier eller SD. 

 

Man ser tydligt i den här tabellen hur märkligt det ändå är att vi har en socialistisk regering nu när andelen väljare som definierar sig själva som höger i själva verket är större än 2014.

Svaret i väljarnas förflyttningar finns när siffrorna blir nedbrutna. En intressant sak är att se hur vänster Miljöpartiet blivit, från att varit hälften mitt emellan och hälften vänster har de tydligt under 2000-talet blivit mer och mer vänster och valet 2018 hade de rekordmånga väljare från vänster, hela 78 %. 

Centerpartiets förflyttning till att vilja bli Miljöpartiet 2.0 kan delvis förklaras av att deras väljare till 10 % definierar sig som vänster, trots att det nästan är lika många som valet 2006. Samtidigt kan man se att 57 % definierar sig själva som höger. 

Det är de som nu lämnar eller är tveksamma på Centern efter att de valt att stödja en vänsterregering. Här i ligger också potentialen för oss i högern, att förmå dessa väljare att rösta på Moderaterna istället. 

En annan intressant sak är att se hur SD utvecklats. Deras väljare definierade sig själva som 18 % till vänster 2010. Den siffran har reducerats till en tredjedel på bara två val. 

Idag anser sig 58 % vara höger. 

Detta är ett av många skäl varför SD kommer vara svåra för Socialdemokraterna att förmås rösta på dem. Det fanns ett fönster för S att locka med SD i vänsterfamnen, men det har stängts. 

Och om LO-väljarna strömmar till SD, och nästan 60 % anser sig vara höger är det inte orimligt att dra slutsatsen att fler och fler LO-väljare definierar sig till höger när de valt bort S och valt SD istället. 

Vad gäller migrationsfrågan kan man se att sossarna, förmodligen för att deras huvudsakliga väljare idag inte är arbetare utan utlandsfödda bidragstagare, är i emot att ta emot färre flyktingar. Man kan också se att Centerns väljare, som ju blivit mer vänster, är för generös migrationspolitik.

Medan M, KD och SD har konsensus, och Folkpartiets väljare faktiskt är 50-50. 

 

I Valu ser man ännu tydligare att det regeringsalternativ vi fick var det minst önskade i princip. En dålig kompromiss som gjort alla besvikna. 

Men också att en tredjedel av C och Folkpartiets väljare föredrog detta alternativ. De tredjedelarna som är mest vänster förmodligen. 

Sammanfattningsvis är det otroligt märkligt att den stora nyheten sedan valet inte varit Socialdemokraternas totala genomklappning. Men det beror på maktspelet, att de lyckades klänga sig kvar. 

I själva verket är det som att måla färg på mögel. 

Under fernissan äts grunden upp. 

Socialdemokraterna har gått från att vara det breda partiet för folk som arbetar, såväl arbetare som lägre tjänstemän. 

Till att som idag vara partiet för de arbetslösa, de som lever på bidrag, de utan utbildning och inte minst, de som är invandrare från länder utanför Europa. 

Och för varje val tappar de fler som arbetar, fler infödda svenskar, fler unga. 

Samtidigt som Socialdemokraterna kallar SD högertextrema för tionde året i rad växer SD genom både att ta deras kärnväljare och fler och fler invandrare. 

The bottom is not nådd. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

 

Antibiotikaresistensens verkliga anledning

Centerpartiet, framför allt deras etta Fredrick Federly som i vår slagit rekord i oanständig argumentation, har fokuserat sin EU-valskampanj bland annat på antibiotikaresistens. 

Till sin hjälp har de tagit folkpartisten Marit Paulsen, som meddelade i år att hon tänkte rösta på Centern. 

Det är för övrigt redan sedan länge förbjudet att använda antibiotika som tillväxtmedel inom hela EU så det är ingenting Centern har fixat. Däremot var Paulsen med och drev igenom det. 

Tesen Centern driver är att antibiotikaresistensen ökar i EU för att man använder antibiotika i djuruppfödning. 

Problemet är det de inte säger. 

Om vi börjar med Sverige kan man tydligt se att antibiotikaresistensen mycket riktigt ökar även här. Från att ha legat ganska stabilt började ökningen bli exponentiellt, från 15 fall per 100 000 invånare till 45 fall mellan 2009 och 2016. Bara mellan 2012 och 2016 mer än fördubblades fallen. MRSA är en av flera multiresistenta bakterier. 

 

Denna ökning berodde framför allt på den stora migrationen enligt Folkhälsomyndigheten själva. 

Smittade människor kom till Sverige, vi har som bekant ingen hälsoscreening av asylsökande, och de smittade andra människor. Mestadels människor som redan var sjuka genom att de fick kontakt med vården. 

Centern citerar ofta siffran 33 000, vilket är antalet människor som beräknats dött av just multiresistenta bakterier per år i EU. 

Läser man studien siffran bygger på framgår det att 75 % av dessa 33 000 kommer från infektioner på sjukhus. Det vill säga, inte mellan djur och människa som Centern vill implicera. 

Nu hävdar jag inte att det är bra med onödig antibiotika i djur och att reducera det givetvis är mycket bra, det jag vill analysera i inlägget är om Centerpartiets huvudskäl i valrörelsen varför folk ska rösta på dem håller. 

Är det så att multiresistenta bakterier smittar människor via maten, till exempel via kött som genom att de fått antibiotika som levande djur utvecklat resistens och sedan överförs detta till människor?

Nej. 

Enligt till exempel Livsmedelsverket överförs inte multiresistenta bakterier via mat.

Du smittas i huvudsak av resistenta bakterier av andra människor som bär dem, inte sällan på sjukhus. 

Och även ökningen i EU av multiresistenta bakterier de senaste åren härstammar från migrationen av människor från länder där dessa är vanligare och där antibiotikaanvändningen varit betydligt mer okontrollerad. Det är nämligen framför allt antibiotikaanvändning på människor som leder till att fler bakterier blir resistenta, inte att veterinärer använder antibiotika i kött som blir mat. 

Enligt en undersökning gjord av Imeperial College London publicerad i The Lancet Infectious Diseases i maj 2018 konstateras att hela 25 % av migranterna bär på multiresistenta bakterier. 

Enligt en rapport från Statens veterinärmedicinska laboratorium har vi inte kunskap om resistenta bakterier av bland annat MRSA kan spridas av livsmedel. 

“Vår kunskap om förekomsten av resistenta bakterier i svenska och importerade livsmedel är därför knapphändig liksom risken förknippad med livsmedelsburen antibiotikaresistens”.

Och där föll ju Centerns EU-valskampanjs profilfråga. För de hävdar att genom att rösta på dem, som vill minska antibiotikaanvändningen i djurhållning för matproduktion, kommer några av de 33 000 liv som idag tas av bakerierna räddas. 

Medan sanningen är att 24 750 av dessa fall sprids via vårdinrättningar, att den stora ökningen av bland annat MRSA vi sett i såväl Sverige som EU beror till stor del på att migranter är smittade och att livsmedel i själva verket inte alls verkar sprida resistenta bakterier till människa.

Det spelar ingen roll om du röstar på Centern eller inte. De kan inte fixa antibiotikaresistensen genom hårdare djurhållningsregler och de pratar inte ens om de verkliga skälen varför resistensen ökar. 

Istället väljer de, när de inte låtsas som deras enda parlamentariker kan rädda 33 000 liv, att låtsas som om valet också handlar om att välja Eden (Centern) eller Mordor (allt höger om Centerpartiet). 

Den enda resistensen Centern bidrar till är faktaresistensen. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

 

 

 

Socialtjänsten betalade för IS-barnen

Den svenske IS-mördaren från Göteborgs sju barn, han som valde att dö i strid istället för att ge upp kalifatets, blev en symbol.

Vissa hävdade att Sverige har ett ansvar för samtliga barn till mördare i Irak som idag bor i läger med sina mammor, som samtliga fortfarande bekänner sig till den radikala IS-ideologin. Och krävde att svenska staten skulle betala att “de hämtas hem”. 

Barnens morfar åkte, enligt egen utsago, på egen bekostnad till Erbil för att försöka få hem de sju föräldralösa barnen.

Mediabevakningen var enorm. Dessa barn, vars föräldrar varit med i en sekt som slitit folk bokstavligt itu, kokat dem levande i tjära, tänt eld på folk i burar och låtit barn dö av sol och vätskebrist i 45-graders värme fastkedjade utanför hus, blev symboler. 

Symboler för offer. Och visst är dessa barn oskyldiga till allt det deras föräldrar gjort, givetvis. De har inte valt sina föräldrar. Men när media ger så enormt mycket uppmärksamhet till bödlarnas barn och noll till bödlarnas offer blir det väldigt skevt. De tog och tar fortfarande inte sitt ansvar tycker jag. 

Skulle samma medier har 100 % bevakning på nazisters barn och inte på nazisternas offer?

Sällan.

Morfadern, som lät sig filmas av media i Erbil, påstod att han själv betalat biljetterna.

Men i själva verket är det skattebetalarna via Göteborgs socialtjänst som betalat. 

Mannen som uppdaterade – Gorki Glaser Müller – är själv dokumentärfilmare som 2013 fick Länstidningen i Södertäljes debutantpris. Han är uppvuxen i Södertälje men bor i Göteborg och känner morfadern. 

Enligt en status 13 maj har han filmat morfaderns varje steg och det är inte osökt att gissa att den dokumentärfilmen planeras att säljas in till samma statlig TV som haft flera andra snyftreportage om bödlarnas barn men ignorerat alla de liv föräldrarna ödelagt och deras barn. 


Frågan som infinner sig är om socialtjänsten även betalade hans resa och därefter IS-mormor, som ju enligt media själv åkte ner och fick träffa barnen? Hon som själv i allra högsta grad deltagit i IS-terrorn och anslöt sig tidigt. Hon är inte avradikaliserad.

Enligt Magnus Sandelin är hon Umm Hamza.

Enligt CNN var Umm Hamza chef över sedlighetspolisen och piskade kvinnor på stan. Huruvida dessa två kvinnor är samma person är dock lite oklart, Ulrika Pape är tvärtom inte reslig utan rätt kort tydligen. Men IS-mormor var hur som helst IS.

På filmarens Facebook-sida har en rad personer engagerat sig och även skänkt pengar, något jag givetvis inte har några synpunkter på. Folk får göra vad de vill med sina pengar men att socialtjänsten lånar ut pengar till folk för att resa iväg till Syriensvenskar har jag aldrig hört talas om förut.

Det avtalet Göteborgs stad skrivit med morfadern skulle jag vilja se.

För jag utgår från att det finns ett avtal och att man inte bara betalat ut pengar. 

En av alla som engagerat sig är filmaren bakom kontroversiella Burka Songs, som fick Soffan Hermansson att ställa in visningen.

 

 

En annan person – Fazeela Selberg Zaib – har varit anställd på Kista Folkhögskola, en del av Ibn Rushd-sfären, och ironiskt nog på en anti-radikalisringslinje. 

Jag förstår att en community, som detta är en del av med bland annat Burka Songs frontfigurer Fatima Doubakil och Maimona Abdullhai, som ägnat åratal åt att kalla all kritik och lagförslag mot jihadister för islamofobi och relativiserat IS i media, varit med aktivt och drivit frågan både offentlig och inofficiellt för att barnen till slut skulle “hämtas hem”. De är ju en slags martyrer för svenska islamister nu. 

Men samtidigt kan inte media vara naiva kring detta faktum.

Jag har inga problem alls med att folk betalar privat och den kampanj som organiserats via filmaren på Facebook har varit privat insamling.

Men jag tycker att det är märkligt att socialtjänsten agerar bank åt morfadern, som bevisligen redan på plats i Erbil visade hur oseriös han är genom att låta barnens radikaliserade mormor, själv del av IS, träffa barnen redan där. 

Och jag får en klump i magen att svensk media och en massa människor fokuserar på bödlarnas barn istället för på alla de hundratusentals offer för IS som fått sina liv offrade på helt fruktansvärda sätt och de barn de lämnade efter sig. Alla barn som IS utnyttjat som slavar, sexuellt och som barnsoldater. Var är empatin för dem? Mediareportagen?

Det är något skevt när allt fokus läggs på just dessa sju barn och ingenting på deras föräldrars offer. Man kan ha två tankar i huvudet samtidigt och känna både så och samtidigt ha empati med att man inte väljer sina föräldrar, att även dessa barn är offer.

Nu hoppas jag att socialtjänsten både publicerar avtalet de gjort med morfadern, får tillbaka pengarna och tar barnen från såväl morfar som mormor så att de har chansen att få ett rimligt liv. 

Och det är så långt bort från släkten som det är möjligt. I alla fall den delen av släkten. 

Men jag gissar att flera kommer anmäla intresse. För de 7 barnen är värda 37 000 kr/år och barn tills de är 18 år plus föräldrarnas pension om de har jobbat i Sverige.

444 000 kr per år i efterlevandestöd. Plus intäkter från socialen.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Sluta skyll på konfessionella skolor

Jag kan börja med att säga att jag inte är överdrivet positiv till att det ens finns konfessionella skolor, jag tycker som ateist att religion är privat och ska utövas privat. Eftersom man ändå inte får frångå skollagen ser jag inte ens poängen med att ha konfessionella skolor. 

Men nu har vi dem. De flesta skolorna är kristna ska tilläggas, inte muslimska. Många av de konfessionella har jättefina resultat, de är bra skolor. 

Det är med rätta debatt om att ett antal tongivande imamer i Sverige äntligen tas om hand. De har för länge kunnat sprida hat och terrorpropaganda i Sverige och varit nav i de islamistiska miljöerna. 

Men eftersom dessa personer varit insyltade i friskolor höjs nu röster mot konfessionella skolor. 

Utbildningsminister Anna Ekström krävde idag, apropå att Vetenskapsskolans ägare griptis av Säpo, ett förbud mot konfessionella skolor. 

 

Ardalan Shekarabi ville inte vara sämre utan hoppade på. 

Problemet är inte populismen, att dessa två suttit vid makten i snart fem år och nu spelar dumma och omedvetna om problemen med den framväxande islamismen. 

Problemet är att Vetenskapsskolan inte är en konfessionell friskola utan en vanlig friskola med muslimsk inriktning. 


De enda konfessionella friskolorna med muslimsk inriktning i Göteborg är Muslimska brödraskapets Abdirizak Waberis Römösseskolan. 

Redan 2011 framkom de att lärararna slog barnen, det var bön på schemat och flickorna fick inte alls samma undervisning som killarna, som alla fick godkänt medan bara 71 % av flickorna. 


Varför fick de ens fortsätta efter dessa otroligt allvarliga fel?

Svar – för att vi har en otrolig slapp kontroll och det stängs nästan inga skolor i Sverige oavsett vilka problem skolan har eller vilka övertramp som görs

Det är problemet, inte konfessionella skolor generellt. För de värsta skolorna som hålls i islamisternas grepp är som sagt inte inte ens konfessionella utan vanliga. 

Att islamister driver såväl dagis som skolor är sedan länge känt, det är bara det att politiker ignorerat det. Det är ett effektivt sätt att skaffa kontroll över muslimska familjer, att fostra även dagisbarn i “den rätta läran” och få folk att isolera sig från det svenska samhället. Rättigheter utan skyldigheter, för man har inga problem att ta emot bidrag från det svenska samhället man föraktar. 

Varför drivs då inte alla muslimska friskolor som konfessionella?

För att man inte behöver och därmed också seglar under politiska radarn mer. Även om en skola inte får neka någon elev utesluter man i praktiken effektivt alla kristna och judar genom att alla lärare är muslimer, många kvinnor har hijab, rektorn är muslim, ägarna muslimer och alla barn är muslimer. Vem sätter sin unge i en sådan skola om man inte är muslim? Problem solved. 

Driver man däremot en konfessionell skola dyker man som bekant alltid upp i sådana här debatter, som regelbundet blossar upp. Finns man inte på den listan undgår man det. 

Problemet i Sverige är att vi har för slapp kontroll och för slapp uppföljning. Det finns inga konsekvenser att bryta mot reglerna ens när man blir påkommen.

Istället för att ha noggranna krav på att få starta, att  Skolinspektionen första året skolan drivs har noggranna kontroller, gör oannonserade besök kontinuerligt och att om du beläggs med fel direkt får vite om du inte åtgärdar dem och annars stängs skolan har vi ett system där detta inte sker. Utan krav på stängningar verkar komma först när det blivit en medial skandal. Visst stänger inspektionen en och annan skola oavsett huvudman givetvis men inte alls i den omfattning de borde. 

Vidare har islamisterna i Sverige effektivt under lång tid byggt upp en kännbar politisk kostnad för alla som kritiserar muslimer oavsett vad de gör – de skriker islamofobi om minsta lilla just för att om man för små saker beskylls för detta kommer folk låta bli att tag i de stora sakerna. Som att islamister indoktrinerar och marinerar barn i islamism redan i förskolan genom fria förskolor och skolor. 

Vänstern är särskilt ointresserade av att kritisera till exempel muslimska skolor oavsett vad de gör. 

För dem har islamisterna fortsatt grepp om och i och med att de utgör en inte oansenlig väljarbas för såväl Vänsterpartiet som Miljöpartiet och inte minst Socialdemokraterna, som i åratal fokuserat effektivt på just deras röster, har man tryckt ner en politisk vilja att ta tag i problemen till nära noll. 

Några exempel. 

Fosieskolan öppnade 2003 “efter krav från en muslimsk förening”, mig veterligen öppnade de dock som vanlig friskola. 2005 fick de stänga för att de inte hade en rimlig budget, lokalerna var giftiga, rektorn var en fastighetsögare, de hade 11 barn, inte 20 som krävdes och definitivt inte de 75 som de påstod att de skulle ha samt bristfälligt undervisningmaterial. 

2006 kritiserades Al Salam-skolan i Örebro på flera punkter. Skolan är inte heller officiellt en konfessionell skola utan en vanlig friskola med muslimsk inriktning. 


Skolan hade vägrat låta barnen lyssna på modern musik eller använda instrument i musikundervisningen, de fick en muslimsk version av sex och samlevnad och hade separatistisk simundervisning på lördagar som dessutom var obligatorisk men kostade pengar. 

Ändå var Skolinspektionens kritik den mildaste sorten, så kallad förbättring. 

Al-Mustafa skolan i Järfälla var inte heller en konfessionell skola utan hade arabisk-muslimsk inriktning.

Men 2007 framkom det att ägaren till skolan Kamal Moubadder ansåg att man ska stena otrogna och hugga handen av tjuvar, det vill säga sharialaglar ska gälla. 

Varför de fortsatt fick driva verksamhet efter att de 2003 konstaterades ha för få lärare med svensk utbildning, inte kunde garantera att 6-åringarna tog examen efter 9 år eller undervisade i alla ämnen är mycket oklart. 

Tvingades de stänga när chefen blev avslöjad att vara fullfjädrad islamist då?

Nix. De la ner först 2011. 


Inte heller Vetenskapsskolan är okänd  som kopplad till islamismen i Sverige. En bloggare lyftes fram av ledarsidan på Göteborgsposten redan 2016, som hade bevisat kopplingar mellan just denna, vanliga friskola med muslimsk inriktning och Abo Raad. 

Så kontentan är – sluta kräv stopp för religiösa friskolor i någon slags populistiskt utspel bara för att Säpo nu gjort räder. De är inte problemet. 

Utan ska vi få bort islamister, och andra olämpliga, från att driva skolan måste tillstånd slutas ges och omedelbart dras in efter oannonserade kontroller. 

Ge Skolinspektionen mycket tuffare uppdrag att göra kontroller oftare, direkt förelägga vite och stänga skolor som har för grova överträdelser. Dessa skolor, som jag tagit upp i inlägget, borde till exempel aldrig ha fått fortsätta drivas.

I Storbritannien kan Skolinspektionen ta över vilken skola som helst oavsett huvudman om man har brister, rensa ut allt som inte fungerar inklusive sparka folk utan LAS och sedan utse ny ledning och huvudman om man inte lägger ner skolan. 

Det är enda vägen framåt om vi ska lösa en del av skolans generella problem – för många för dåliga skolor oavsett huvudman tillåts fortsätta dåliga skolor år efter år. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

 

Var är pengarna, Paragraf?

Magasinet Paragraf har övertagit rollen som vänsterns skitkastarhusorgan när mer seriösa publikationer som Politism lagt ner och ETC, som i alla fall inte har som affärsidé att förtala folk, låst in samtliga artiklar bakom betalvägg så man slipper läsa dem i flödet. 

Magasin är fel ord, de är en slags opinionsblogg.

De driver enligt egen utsago kritik mot polis, åklagare, rättsspykiatrin, domstolar och kriminalvården. Paragraf anser att “allt för många” poliser och åklagare bryter mot regler och lagar. De kräver ett annat sätt att överklaga än det som finns och de kräver kortare och mildare straff. Antirasism är också en fråga. 

De är ingen tidning, de är en opinionssajt på sin höjd. De tar mig veterligen inte emot kulturtidskriftsstöd eller har utgivningsbevis. 

Jag förstår helt ärligt inte hur rimliga personer kan låna ut sig till denna snaskiga förtalsblaska som ägnar sig åt ren personförföljelse värre än något annat online inklusive rasse-media. 

Avpixlat och Nordfront framstår som sansade i jämförelse. 

Varför delar personer som Saco-förbundet SSR:s näringspolitiska chef Ursula Berge den, och dessutom bidrar till att sprida en bild på en sexualsadist som mördade en ung svensk journalist, i Danmark?


Hur de bedriver sin faktagranskning och “research” är intressant. För i en artikel försvarar Dick Sundevall en felaktig publicering med att personen som skrivit läst Aftonbladet…… Säkert ledaren, som ju i sin tur är samma sorts publikation som Paragraf – åsikter. Inte fakta. 

Skribentens namn är dold då jag inte vill legitimera honom och det han skriver. Han ska inte få gratis publicitet, det är det han lever för. 


Något annat som är intressant är årsredovisningen. För det finns ett aktiebolag som heter Magasinet Paragraf som ägs av medarbetaren Nina Silventoinen. 

Men det finns inga som helst pengar i bolaget.

Vart hamnar Swish-intäkterna? Och annonsintäkterna? 

Kollar man på kreditupplysningen kan man se att bankgironumret Paragraf anger på sin sajt för att stödja verksamheten är samma som bolaget äger.

Det finns ingen annan tidning med det namnet, Silventoinen äger inga andra bolag och Dick Sundevall finns inte alls, vilket brukar innebära att personen har skyddad identitet. Han verkar dock inte äga tidningen för när man har skyddad identitet brukar det ändå stå på bolaget att en person till äger, men sedan är namnet inte synligt. 

Här är bankgirot på sajten:

Hur seriöst är det här?

En opinionssajt som kallar sig magasin men som inte har utgivarbevis och som vid granskning inte har någon omsättning. De registrerade sig 2019 för att betala arbetsgivareavgifter. Varifrån har lönerna betalats fram till nu?

Var är pengarna, Dick Sundevall? Betalar du ut svarta löner? Har du ett hemligt bolag? Hur bedrivs verksamheten?

Det hoppas jag fler undrar. Annonsörerna till exempel. 

Eller vänta, det finns kanske en helt logisk förklaring här. Dick Sundevall är exakt så här dålig på att bedriva bolag. 

Totala intäkter av annonser, Swish och månadsprenumerationer till bankgirot blir 100 000 kronor per år.

Men man kan väl inte begära mer av en kommunist. 

Dick Sundevall var organisationssekreterare i Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (idag Sveriges Kommunistiska Parti) när de bildades 1967. Det var en pro-kinensisk utbrytning ur VPK. Andra fd medlemmar är Jan Guillou, Jan Myrdal. Mats Gellerfeldt, Göran Rosenberg, Peppe Engberg, Robert Aschberg, Marita Ulvskog och Klas Eklund.

Sundevall är inte ens utbildad journalist utan “lärde sig skriva när han var engagerad in FNL-grupperna”. 

Antingen kommer intäkter in via någon annan kanal, vid sidan om de officiella, eller så omsätter opinionssajten Paragraf bara 100 000 kronor per år. 

Vilket av det är det, Sundevall?

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid