Bloggen har ett borgerligt perspektiv och drivs av Rebecca Weidmo Uvell. Jag är inte journalist utan opinionsbildare. 

Det är en av landets största opinionsbloggar och har i genomsnitt 70 000 – 100 000 unika besökare varje månad.

Detta är en privat blogg, inte en tidning. Det finns ingen replikrätt. Allt material är gratis.

Bli patreon genom att klicka här.  Eller Swisha: 0762096244. 

Kostnadsberget

En rapport åtminstone jag inte var medveten om var den rapport Statskontoret publicerade i december 2016 efter ett uppdrag från regeringen just angående kostnaderna för migrationen på kommunnivå. Ni hittar rapporten i sin helhet här. 

För under processen när en asylsökande söker asyl och väntar på besked betalar Migrationsverket och därmed staten de flesta kostnaderna, även om barn och ungdomar har rätt till exakt samma saker som medborgare har. Så de har rätt till förskola och skola från dag ett egentligen. Men kostnaderna från Migrationsverket går alltså ner och de ökar i kommunerna när allt fler som väntar på besked får uppehållstillstånd och då helt blir kommunernas ansvar.

Till viss del får kommuner statsbidrag för ökade kostnader för nyanlända men långt ifrån allt.

Statskontoret har rett ut allt detta. När ni hör att Migrationsverkets kostnader beräknas sjunka så ska ni alltså tänka ett varv till. De må sjunka där men ökar alltså för kommunerna. Rejält.

Eftersom kommuner ännu inte redovisar kostnaderna på olika kategorier har Statskontoret gjort en kvalitativ analys.

Jag är som bekant mycket för begreppet “en spade är en spade” och debatten som förs om migration är fortfarande rätt dåligt tycker jag. Till exempel verkar det fortfarande anses som ett legitimt argument från vänstern att “man får inte ställa grupp mot grupp”. När det är själva grunden för en budget, stat eller kommun spelar ingen roll. Både staten och kommunen har en intäkt som består av skatter av olika stat, i kommuners fall även bidrag från såväl stat som från andra kommuner om man mottar Robin Hood-skatten (borde kallas Prins John-skatten men det är en annan historia).

Alla grupper ställs hela tiden i en budget mot varandra. För en budget är ett nollsummespel. Det finns bara X pengar. När vi får en stor invandring uppstår kostnader och dessa måste betalas av pengar som därför måste tas någon annanstans i budgeten. Det är ingen skillnad mellan statens budget i det avseendet än er egen budget i er familj. Om ni får en stor ökad kostnad, säg att varmvattenberedaren går söner, måste ni antingen dra in på annat, ta sparade pengar eller låna. Eller inte ha varmt vatten, men det alternativet finns inte för migrationen för de som kommit hit måste försörjas på olika sätt.

Alla barn har rätt till skola från de sätter sin fot på svensk mark. Varje plats i förskola och skola kostar pengar. Vård och tandvård omfattas barn direkt av medan vuxna asylsökande bara få akut vård.

I debatten låter det också som om att den nya lagen om mottagande reflekterar det verkliga antalet nyanlända per kommun men detta är långt ifrån sanningen. För väldigt många som fått uppehållstillstånd väljer att fixa eget boende, så kallat EBO. Ca 80 % och de flyttar till kommuner där det redan bor många invandrare. Sedan tillkommer dessutom anhöriginvandringen.

Statskontoret målar upp en rätt dyster bild faktiskt.

Kostnaderna för nyanlända 2013 var 13,6 miljarder. En stor summa redan då.

2017 förväntas samma summa vara uppe i 64,7 miljarder.

Landstingen får schablonersättningar för flyktingar och det är de enda man kan mäta. Deras verkliga kostnader ingick inte i Statskontorets rapport. Men schablonersättningarna fördubblades mellan 2013 och 2015. Från 1 miljard till 2 miljarder kronor. Men den verkliga summan för vård är alltså okänd just nu. Många flyktingar kommer med hälsoproblem inte minst psykologiska. Vore intressant att se hur de faktiska kostnaderna just för gruppen nyanlända är. För allt ska betalas.

Men när Migrationsverkets kostnader minskar uppstår kostnader inte bara hos kommuner och landsting. Utan även hos till exempel Arbetsförmedlingen. Tittar man på deras prognos för 2018-2020 ser man helt enorma summor. Bara för Ersättning för insatser till vissa nyanlända beräknas summan vara 94 miljarder för att stiga till 194 miljarder på bara två år.

194 miljarder kronor. Försök ta in den summan. Den ska läggas till kostnaderna som kommunerna har under samma period för kostnaderna för Arbetsförmedlingen som är en statlig myndighet får alltså sina anslag direkt från staten.

Kristdemokraten Aron Modig har skrivit ett långt och mycket bra blogginlägg som sammanfattar det mesta kring migrationens utmaningar. Bland annat just att anledningen till kostnaderna för Arbetsförmedlingen är flera. Till exempel tar det 7-9 år innan an nyanländ har sysselsättning, vilket är att jobba minst en timme per vecka. Och att 40 % av de nyanlända i princip aldrig kommer in på arbetsmarknaden. De blir alltså livstidsförsörjda av andra människor.

Detta beror i sin tur på att många nyanlända inte har någon utbildning att tala om. En stor majoritet har bara grundskola, som inte ens behöver bara 9 år utan lika gärna kan vara 6 år. Eller 3 år. 93 % av de som deltog i Komvux var födda utanför Sverige 2015.

Många som kommer hit är unga, inte minst på grund av just att så många sagt att de är ensamkommande under 18 år. Ser man på den här tabellen ser man att i åldern 16- 18 år motsvaras av hela 5,3 % av de kommunmottagna. Men att det skiljer sig mycket åt mellan kommuner och att i vissa har 39 % varit i den åldern av de asylsökande de tagit emot.

Tyvärr klarar utlandsfödda barn skolan skolan sämre ju äldre de var när de kom till Sverige och de som kommer just i gymansieåldern klarar den allra sämst. Bara 18 %.

Könsfördelningen är också enorm obalanserad just i dessa grupper, där det av 14 – 17 år går så många som 116 pojkar på 100 flickor. Recept för problem, som The Economist skrev.

LSS har använts som slagträd i debatten, som förs just nu av afghanerna på Norra Bantorget. LSS är en av de kostnadsposter som precis som migration finns i budgeten. Dessa kostnader uppgick till 70 miljarder för hela landet 2015 Att jämföra med de 64,7 miljarder som kommunernas kostnader beräknas för. Och de 194 miljarder AR

Budgeten 2018

Jag har gått igenom budgeten för 2018 och hittar lite godbitar.

Det är valår. Och det märks. Sin vana trogen anställer nämligen sossarna en mängd extra personer på regeringskansliet. De började med 4 534 personer (det var val 2014 och då byts en del personer automatiskt ut) och har nu 55 personer extra. Budgeten

Företagshatet släpps lös

Sittande regeringen har varit det värsta som hänt svenska företag på många år. Maken till företagarförakt har vi inte sett sedan 80-talet då Socialdemokrater och LO gemensamt tänkte stjäla hälften av landets stora företag genom att konfiskera aktier varje år utan att betala. Löntagarfonderna.

LO tappar medlemmar i rask takt. Vid 2000 hade de över 2 miljoner medlemmar, idag drygt 1,4 miljoner.

Ett problem för LO bland många är att ju fler som är egenföretagare desto färre medlemmar blir det. Om folk struntar i att vara anställd utan fakturerar istället och är sin egen chef så är man inte omfattad av kollektivavtal och man är inte medlem i något fackförbund. Inte bra, om man som LO vill vara så stora som möjligt.

Så de har bett sossarna om hjälp. Eller rättare sagt, de har köpt hjälpt. De betalar sossarna tiotals miljoner per år i form av kontanter och arbete och för det köper de politiska fördelar.

Sverige är verkligen att pajasland när det kommer till denna form av öppna korruption. 

Och Stefan Löfven, själv fd fackpamp, har med glädje levererat det LO beställt. Arbetsmiljöverket fick i uppdrag att bedriva en formidabel hetskampanj i flera år mot företagare som utmålar dem som skurkar, bland annat med en kritiserad app (The Boss) som de fick dra tillbaka. De ska öppna nerlagda Arbetsmiljöinstitutet igen, som var ett “forskningsinstiutt” för LO att under statlig flagg och med statliga pengar producera företagsfientliga rapporter. De ville införa krav på kollektivavtal för all offentlig upphandling men fick nöja sig med att starta en ny myndigheter för att förslaget var……olagligt. De införde avdragsrätt för fackavgift igen. Listan kan göras lång.

Och nu ska de ge sig på F-skattsedeln. Ett tidigare LO-krav som blev lag var att F-skattare måste ha mer än en uppdragsgivare. Annars spelade det ingen roll att man hade F-skatt, man betraktades av Skatteverket som anställd. En helt befängd socialistisk idé, som Alliansen tog bort.

Detta vill LO givetvis ha tillbaka, för att få tillbaka makten och medlemmarna och göra det mindre attraktivt att starta bolag för folk inom framför allt LO-sfären. 

Så vad gör då fd fackpamp Löfven? Jo, han tillsätter en utredning. Och rekryterar…….trumvirvel……en sosse. Såklart. Lars Erik Löfvden, som varit Malmös starke man innan Ilmar Reepalu och varit minister i Ingvar Carlsson regering och i Göran Perssons sista regering.

På 70-talet hittade LO på ordet “övervinst”. Ett i sig befängt ord eftersom det antyder att det finns en “rätt nivå” på vinst. När vinst bara är skillnaden mellan intäkter och kostnader och den blir så stor eller liten som man presterar som företagare. Drar man inte in tillräckligt med pengar gör man ingen vinst och gör man ingen vinst går man till slut i konkurs. Övervinst finns inte.

Nu har de hittat på ett eget ord i LO-svenskan: falskt företagande. Och som bevis är det veritabel uppvisning i anekdotisk bevisföring i kombination med tesdrivet. Eller som man kan kalla det – falsk undersökning.

I den egna rapporten har de nämligen byggt “slutsatserna” på “nedslag i verkligheten och LO-förbunden tycker till.

Här är deras definition av hitte-på-fenomenet “falsk företagare”.

“Det kan vara en arbetsgivare som anlitar F-skattare för uppdrag som egentligen borde göras av anställda”

Detta sammanfattar allt tycker jag. LO vill vara de som avgör vad en företagare har för behov. Samma gamla fackpampsvisa all over, samma gamla planekonomiska syn på företag som skapade löntagarfonderna. Och detta sammanfattar också varför man inte kan ta detta seriöst.

“En arbetsgivare som tänker sig att runda kollektivavtal och Arbetsmiljölagen genom att kontraktera egenföretagare låter sig inte fångas av statistiken”

Mer förakt än så går nästan inte att uttrycka om företag faktiskt. Jag häpnar nästan. Och det här människorna sitter alltså och styr Socialdemokraterna, glöm inte det.

Nej LO. Skälet att ingen mäter “falskt företagande” är för att det inte finns. 

Sedan påstår de att socialförsäkringen gör skillnad på anställd och företagare. Utan att definiera. För har du aktiebolag anses du som anställd i bolaget även om du är ensam. Ur ett försäkringsperspektiv. Och du ska jämställas med anställda. Men eftersom LO inte bryr sig om detaljer i verkligheten påstår de istället att reglerna alltid är olika, när det handlar om skillnader mellan enskild firma eller AB. Eller så vet LO helt enkelt inte det här utan gissar.

Så här har LO dragit sina slutsatser i den här i mångt och mycket värdelösa rapporten, när det kommer till fakta, men värdefull för att den visar hur det företagarförakt som av tradition finns i LO fortfarande dominerar i allra högsta grad och ligger till grund för de beställningar av politik de sedan riktar mot sossarna.

De har anlitat sin egen ekonom för att göra en rapport som i sin tur gör en enkät bara med LO-förbunden. Deras svar gör sedan LO-ekonomen (rapportförfattaren) “i en samlad bedömning utgör en god bild av företagandet”. Som de (LO) sedan presenterar som fakta. Fascinerande ändå att denna rundgång etiketteras som något seriöst underlag för slutsatser.

Otippat kommer LO genom att fråga LO fram till att fusket är enormt vanligt. Och det har ökat de senaste fem åren, samma period som LO fortsatt att tappa medlemmar i raskt takt.

Vad kommer då LO fram till efter att de frågat LO?

Förbunden vill att kollektivavtal ska tvingas att omfatta även egenföretagare (!). Och att arbetsgivare ska avkrävas facklig förhandling varje gång man vill anlita ett externt företag.

På lagstiftaren (läs Socialdemokraterna) kräver de en återgång till det gamla systemet. Och ännu mer.

Som att man måste ha fler än en uppdragsgivare, annars spelar det ingen roll att man är företagare. Då ska F-skatten dras in.

Att utbilda alla på gymnasiet och SFI om “riskerna” med företagande. Som om det inte finns betydligt fler fördelar än risker men är man LO är alla företag ett hot.

Och krav på kollektivavtalsvillkor även hos ensamföretagare.

Regeringen Löfvens utredning om F-skattsedeln är ett rent beställningsjobb från LO.

Lövdén kom med ett delbetänkande nyligen. Givetvis är slutsatsen både att LO-ordet “falska företagare” finns och att det är ett problem, samt att F-skattreglerna måste “ses över” dvs ändras. 

……………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet “Pampens historia

Socialdemokraterna – på fel sida historien

Sossarna har allt jämt en kampanj. Ni trodde valet var över? Pyttsan. Nu handlar det om Rosenbad och fulspelen fortsätter.

Deras senaste giv är en kampanj de döpt till “Rätt sida historien”. Vilket är förolämpande för alla som vet var sossarna, och deras regeringspartner Vänsterpartiet, befunnit sig de senaste 60 åren. På FEL sida alltså. Bevisen är överväldigande.

 

Regeringens mörkläggning

Mörkläggning är ett vanligt förekommande ord hos konspirationsteoretiker men tyvärr är det just det som måste användas på den verklighet som rullats ut senaste veckorna.

Det inleddes med uppgifterna om att Migrationsverkets sista prognos innan valet av regeringen beordrats komma på en söndag istället för på en fredag som brukligt. För att kunna passar lite mer obemärkt gissningsvis. Politiker reagerade direkt trots att det var juli.

Regeringen hade även beordrat Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att släppa sina viktiga rapporter på en söndag, för att innehållet skulle skada S så lite som möjligt givetvis. Men dessa myndigheter vägrade och släppte på den dagen de brukar.

S driver smutskastningsgrupp mot GP Ledare

När Göteborgspostens ägare tröttnade på att deras ledarsida, trots att de är den största lokaltidningen utanför Stockholm, decennium efter decennium inte ens var i närheten av den offentliga politiska debatten och därför anställde Alice Teodorescu som politisk redaktör för sidan inleddes den numera institutionaliserade smutskastningen av GP Ledare som pågått oavbrutet sedan dess.

Jag förstår att det inte var så kul för de sossarna light som tidigare jobbat på sidan och samtliga slutade också nästan direkt när hon i tillträdde vintern 2015. En av dem sökte jobbet och fick det inte, så det var ju självklart att hon inte tyckte att det var så kul att vara kvar. Hon sa upp sig först.

Men ägarna visste alltså vad de gjorde.

De vill ha en mer höger ledarsida och en ledarsida som inte enbart ägnade sig åt Göteborg utan som var del av den stora politiska debatten. Och det fick de.

Då startades facebooksidan Fyrvaktaren. Göteborgspostens logga är en fyr så det var ju fyndigt.

“……utifrån fakta och arbetarrörelsens värderingar”

Det står under OM på Facebooksidan. Jag har följt den i flera år, sedan den startade 2015 strax efter att Teodorescu tillträtt. Först i somras dök det upp ett fastnålat inlägg som är lite mer tydlig vad gäller avsändare än “arbetarrörelsens värderingar”.

Fyrvaktarens “journalistiska” uppdrag, eller opinionsuppdrag snarare, den fakta de hänvisar till kan sammanfattas i att citera tweets från kändisar eller skriva något personangrepp mot de som arbetar där. Om de någonsin länkar till fakta är det ofta någon rapport från andra partibetalda föreningar, som Tiden eller Arena. Dvs även det åsikter.

Här har ni ett axplock av de senaste uppdateringarna så ni kan se verkshöjden…… Som matchar valfri mellanstadieelevs intellektuella nivå.

Här citerar de en nu fd anställd på GP Kultur som via sin egen privata Facebook-sida slutar “i protest mot Jenny Sonessons artikel” på GP Ledare.

Här citerar de sosse-statsvetaren och Ulf Bjerelds partner in crime på Göteborgs Universitet och i debatten Jonas Hinnfors som twittrar något ointressant.


Gurra G från töntiga Just D, ett band stort bland 14-åringar på 90-talet med oförglömliga låtar som “Vart tog den söta lilla flickan vägen?” hade också någon åsikt som Fyrvaktaren kände att de ville dela via sin sida.

Och landets mest ohederliga krönikör, läraren Andreas Magnusson som ju satt i system att vräka ur sig verbala spyor mot allt till höger om Gustav Fridolin, citeras också.

Givetvis delade de och skrev på den numera nerlagda kampanjen Andreas Önnerfors, universitetslektorn som sedan pudlade, startade för att få Teodorescu sparkad.

Den hade alltså sina första 3 år inte mer hänvisning än “arbetsrrörelsens värderingar”. En klassisk astroturfing alltså. När en känd avsändare oärligt låtsas vara gräsrötter.

Kanske kände sig Socialdemokraterna manade på grund av valåret att vara lite mer transparenta, öppna och antydan till hederlighet i alla fall. Ingen aning. För i somras dök detta upp:

“Bakom Fyrvaktaren finns en grupp socialdemokrater i Göteborg med omnejd”

Publicerat precis innan valrörelsens mest intensiva period.

Men ändå vill de ge intrycket av att det är några slags socialdemokratiska gräsrötter som nästan varje dag smutskastar GP Ledare generellt och Teodorescu i synnerhet. 

Letar man lite kan man hitta mer information. Under Event ligger ett enda event de hade förra Bokmässan och där har de glömt bort att mörka avsändaren de mörkat sedan 2015, för plötsligt är de ärliga med att det är Ny Tid som äger Fyrvaktaren på Facebook.

Eventet hölls 24 september 2016. Som det står hade S via sin tidning Ny Tid (red.anm AiP Media AB) drivit och finansierat Fyrvaktaren då ett år. Detta var 2 år sedan.

Och Ny Tid är alltså en av Socialdemokratiska partiet helägd tidning.

Eller var, för 2017 meddelade ägarbolaget Aktuellt i Politiken (AiP Media), som till 100 % ägs av Socialdemokratiska partiet, att man lägger ner alla titlar förutom just AiP, som istället ska expandera digitalt. Och det är klart, det ger inga intäkter alls att lägga dyrbar arbetstid på Ny Tid att smutskasta borgerliga ledarskribenter. Tid är pengar. För få vill betala för tidningen. Alltså läggs de ner.

Ni är ursäktade om ni inte har någon aning om att Ny Tid ens funnits. Den lades ju ner för att den är för dålig. Mest kända blev de 2015 när de delade ut godis till folk som jobbade på Göteborgstidningen (GT) när dåvarande chefredaktör Frida Boisen drog i gång någon slags anti-godis-kampanj (hon skriver varje år vid Halloween något kritiskt om godis så vänta några veckor så dyker nog hennes årliga sådan upp i Expressen där hon numera skriver krönikor).

Men det säger något och något sorgligt.

De kan inte stå öppet för att deras främsta projekt 2015 tills de lades ner var att smutskasta Alice Teodorescu.

Och dela ut godis till en konkurrent. Tills de just lades ner.

Den som drivit, och kanske alltjämt driver? Fyrvaktaren är Johan Flanke. Han var chefredaktör för den nerlagda tidningen. Och Eric Öbo heter en annan person som jobbade där.

Flanke var informationsombudsman för Socialdemokraterna i Göteborg innan han blev chefredaktör för Ny Tid och inledde Alice T-kampanjen. Nu jobbar han på PR-byrån Welcom tydligen.

Mest sannolikt är att någon från AiP Media nu driver Fyrvaktaren på arbetstid. Man måste inte bo i Göteborg för det.

Men Fyrvaktaren är bara en del av av Socialdemokraternas opinionsbildning i Göteborg. En annan av dessa delar är något de kallat Tankeverksamheten. Denna så kallade tankesmedja drevs bland annat av Anders Nilsson, som gick bort i våras. Han gjorde en rapport åt Fyrvaktaren 2016 på just temat de älskar – GP Ledarsida.

Det var denna rapport de presenterade på Bokmässan i eventet på FB.

Så Tankeverksamheten och Fyrvaktaren är alltså delar av samma rörelse.

Anders Nilsson var länge ombudsman för LO-facken i Göteborg, åren 2000-2015. Men han var tjänstledig 2009 – 2014 då han jobbade som stadssekreterare åt Socialdemokratiska ledningen under Soffan Hermansson. 2012 citeras han till exempel i en artikel om de indragna 5-tillstånden som han var iblandad i .

Cecilia Dalman Eek, fd riksdagsledamot för S, deltog i eventet om GP som Fyrvaktaren/Ny Tid hade 2016 och som citerats.

Slutsaten är att Fyrvaktaren med sina 4 100 följare på Facebook bedriver sedan 2015 en mycket aktiv smutkastningskampanj mot en enskild tidning – Göteborgsposten – och en enskild del av tidningen  – ledarsidan under Alice Teodorescus redaktörskap. Fyrvaktaren har från start varit en 100 % finansierad del av Ny Tid och därmed ägaren Aktuellt i Politikens opinionsbildning (AiP Media AB).

Och därmed är Fyrvaktaren en av det socialdemokratiska partiet till 100 % finansierad kampanj i syfte att tysta en av landets stora borgerliga ledarsidor. 

En person som arbetat mycket nära den politiska ledningen i Göteborg i 5 år har direkt efter att han slutat därifrån skrivit en rapport som just enbart smutskastar GP Ledare.

Socialdemokratiska partiet stod således bakom Önnerfors avgångskampanj och skrev under den.

Är det här rimligt?

Att ett parti dagligen via en stor Facebook-grupp med av partiet avlönade personer bedriver en intensiv kampanj mot en enskild tidning och dess ledarsida?

Skriver på upprop att få den politiska redaktören sparkad?

Hur demokratiskt är det? Vilken syn på yttrandefrihet och media har man som parti då?

Tja, en sak är säker: sossarna delar den synen med Donald Trump.

Jag ser bara ett parti som i sin egen maktfullkomlighet inte ens ser hur illa det här är. 

Så varför finansierar sossarna detta?

För att de såg att bytet av linje i GP orsakade splittring inom borgerligheten. Mellan socialliberala SD-hatare som man i S nu försöker övertyga att stödja Löfven och bli lydiga sosse-supporters, och resten av högern.

De såg reaktionerna. Och har sedan september 2015 därför med partistöd (Aktuellt i Politiken AB går back och har krävt extra ägarpengar) betalat en bensin-maskin för den brasan.

En till synes lokal konflikt som egentligen är något större – splittring, den så efterlängtade, så hett åtrådda, inom Alliansen.

Alla som varit del av hetsen mot Alice Teodorescu och GP Ledare inom borgerligheten har varit sossarnas lydiga nyttiga idioter.

Inte enskilda gräsrötters nyttiga idioter utan Partiet Socialdemokraternas. För att bereda mark för Löfven-regering nr 2 år 2018. Och 2022.

Hoppas ni är nöjda med det. Ni vet vilka ni är.

………………….

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet “Pampens historia