Bloggen har ett borgerligt perspektiv och drivs av Rebecca Weidmo Uvell. Jag är inte journalist utan opinionsbildare. 

Det är en av landets största opinionsbloggar och har i genomsnitt 70 000 – 100 000 unika besökare varje månad.

Detta är en privat blogg, inte en tidning. Det finns ingen replikrätt. Allt material är gratis.

Arbetslösa ska bli nya sossar

I förra inläggen gick jag igenom det nya sättet att gömma arbetslösa i statistik – Studiemotiverande Folkhögskoleutbildning.

Ni kanske inte visste det men sossarna har inte bara ABF, de har även ett antal egna folkhögskolor. De kallas A-folkhögskolorna, som i Arbetarrörelsen. När man läser på deras hemsida blir syftet med dessa folkhögskolor tydligt – skapa ny socialdemokrater.

Eller vad sägs om att eleverna ska förmås “påverka samhällsutvecklingen”. Det vill säga opinionsbilda på olika sätt.

“Utifrån ett värderingssystem som utgår från arbetarrörelsens idéer kritiskt granska, utveckla och föreslå förändringar av samhällsutvecklingen”

Eleverna och kurserna de går ska också leda till att “väcka intresse för samhällsfrågor utifrån ett arbetarrörelseperspektiv”. Och “skapa engagemang för miljöfrågor” samt “ge grund för ett aktivs föreningsliv”.

Ergo, folkhögskolorna ska leda till nya socialdemokratiska politiker på olika delar i samhället.

A-folkhögskolorna är inte de enda fostringsanstalterna för unga vuxna utan vi har även Brunnsvik. Även här ska alla elever fostras in i LO och S och hela sosseriets maktapparat av Hyresgästföreningen, Folkets hus, ABF, KF, Olof Palmes center och allt annat.

“Vi tror på den radikala folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. Vi är övertygade om att framtiden är påverkbar och att en annan värld är möjlig”.

Inte ett ord om att målet är att deltagarna ska bli mer bildade, förverkliga sina drömma, kunna göra en klassresa.

Perspektivet är texten är som allt inom S och LO – att arbetarrörelsen ska tjäna något på det.

Det blir ju jättebra när sossarnas sett till att deras egen folkhögskola får statliga pengar utöver det som de redan får, för att utbilda nya sossar.

Och vad är inte det första man ser på Brunnsvik Borlänges sajt om inte kommunistiska symboler?

När elever glatt ritar HBTQ-flaggor på en affisch för ryska revolutionen. Jag såg inga gravstenar och lik så jag utgår från affischen inte var kritik utan en hyllning.

Men jag antar att det är målet eftersom kursen innehållet just “värderingsövningar”. Som i “intoktrinering i socialism” antar jag. För alla vet ju att man blir mer motiverad att plugga vidare eller jobb om man har rätt sorts “värdegrund”.

När du sedan under tre månader fått betalt av Arbetsförmedlingen för att få studemotivation och rätt socialdemokratiska värderingar har du sedan möjlighet att studera vidare. Och kanske utbilda dit till artist? Det är 100 % studiemedelsberättigat via CSN.

För det vet ju alla, att bäst band och artister skapas av Socialdemokratin…..

Tack vare de extra pengarna för studiemotiverande kurs började Brunnsvik återigen ha lektioner i de gamla lokalerna, de fick kraftig kritik från olika vänsterhåll när de flyttade allt till Borlänge och Gävle. Men nu har man alltså delvis flyttat tillbaka, tack vare SMF-kursen.

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg är de som kammat hem mest i strävan att förvandla folk utan gymnasieutbildning till nya sossar – de fick 2,5 miljoner kronor i bidrag av partikamraterna i Rosenbad via Folkbildningsrådet.

Brunnsvik verkar inte satsat så mycket på det som att göra nya sossar av nyanlända, för etableringskurser är en annan del av FUB som jag skrev om tidigare (förberedande utbildningar) och som sågats av Riksrevisioinen.

Brunnsvik fick däremot hela 24 miljoner kronor i statsbidrag via Folkbildningsrådet 2018 totalt för sin verksamhet. Här ingår då helt vanliga “göra-nya-sossar-kurser” som inte särskilt riktar sig till nyanlända eller utlandsfödda och ungdomar utan gymnasieutbildning.

A-folkhögskolorna kammade in 10 % av Västsveriges hela summa för folkhögskolor – 35 miljoner. Så totalt 60 miljoner kronor gick 2018 direkt in i verksamhet att göra fler socialdemokrater. Varje krona är en krona du som skattebetalare betalat.

Your skattepengar at work – allra helst i Socialdemokraternas egna fickor i syfte att producera nya socialdemokrater.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Uppgradera nödvärnsrätten

Vi har ett rättssystem idag som tyvärr inte uppfyller sitt syfte – det är inte rättvist.

Vi har enorma straff för skattebrott men några månader, max något år för våldtäkt. Vi har mängdrabatter, inte omvänt – att ju fler brott du begår desto hårdare straff. Vi har ungdomsrabatter, vilket ha gjort att den grova brottsligheten krupit ner under 16 för att dessa går fria mer eller mindre.

Och vi har problemet med att det behövs synnerliga skäl för att utvisa en person, inte synnerliga skäl för att de ska stanna kvar.

En annan sak vi har är en för slapp nödvärnsrätt. Regleras i brottsbalken kapitel 24.

Om någon bryter sig in hos dig har du visserligen rätt att försvara dig, men i vanlig svensk ordning är den när man läser noga starkt begränsad.

“Så länge nödvärnsberättigade i sin våldsanvändning inte passerar gränsen för vad som är uppenbart oförsvarligt så begår denne inte ett brott”.

Som alltid med lagar är det upp till domstolen att tolka, men de har i sin tur hjälp med tolkningen av hur andra före dem tolkat. Och detta har gjort att nödvärnsrätten i praktiken inte fungerar.

För hur ska du kunna bedöma om ditt kämpande för dig och din familjs liv om en sådan här person bryter sig in i ditt hus är försvarligt? En galen IS-mördare står plötsligt i din hall med ett gevär?

Men du ska när du slåss bedöma om du använder mer våld än nöden kräver? Du kan inte anpassa dina slag efter hur lagstiftaren senare kan tänkas bedöma kraften i dem.

Detta räcker dock inte.

För rätten måste dessutom väga in din och förövarens kroppsvikt, kunskaper om kampsport, upphetsning, förekomst av allvarliga hotelser och samt våldets förutsebara skaderisker.

Det här befängt.

I praktiken betyder det här att om du har ett basebollträ hemma för skydd, du vaknar mitt i natten av att någon bryter sig in när du och din familj sover och du har ingen aning om personen är beväpnad eller inte, får slå personen i huvudet och oskadliggöra denne på egen risk. Du riskerar vid första slaget att själv dömas till ett fängelsestraff för misshandel.

Inte ens om en inkräktare i ditt hem sticker en pistol i ditt barns mun får du försvara dig utan att riskera att dömas för misshandel, till fängelse.

Jag har tidigare en annan artikel som exempel som efter påpassliga läsare visade sig om man läser domen egentligen handla om ett svartsjukedrama, jag bytte därför exempel.

Så här kan vi inte ha det. Det är inte värdigt en rättstat.

Lagen måste vara tydlig att när du angrips i ditt eget hem har du rätt att med de medel som står till buds skydda din familj. Det ska till något mycket speciellt för att döma någon för misshandel för det, eller ens dråp.

Den nödvärnsrätten borde vara absolut.

Du måste vara fredad i ditt eget hem och få skydda dina barn från inkräktare.

Intrång på mark och i egendom som bilar och hus utanför huset kan ha en något mildare nödvärnsrätt men fortsatt hård. Samma sak gällande när du skyddar dig icke närstående.

Man kan ha en trestegsnivå där du i ditt hem har absolut rätt till nödvärn, på din ägda tomt en annan och för din egendom utanför din tomt och hem plus för civilt ingripande en tredje nivå av rättigheter inom nödvärn.

En grundläggande mänsklig rättighet är att faktiskt att fredas från oprovocerat våld. Att vår svenska lag har en sådan urholkad variant av nödvärnsrätten att man som försvarare av sitt och sin familjs liv när en okänd person eller flera de facto bryter sig in i ditt hem och attackerar er ska ta hänsyn till kroppsvikt och upphetsning hos dig och förövaren antyder att de som skapat lagen inte har någon verklighetskoppling.

Du har sekunder på dig i ett skarpt läge att fatta rätt beslut eller bli övermannad. Då ska du slå, direkt. Eller skjuta. Annars förlorar du och din familj kanske dör.

Tror lagstiftaren att man har möjlighet att resonera ens med sig själv när kanske två-tre för dig okända män plötsligt står i ditt sovrum eller i din hall? Med knivar, påkar eller kanske även skjutvapen?

Om du till och med råkar döda någon ska du inte straffas, man ska inte bryta sig in hos andra människor. Din rätt till ditt liv och din familjs rätt måste här väga tyngre än förövares rätt till sitt, när de är inne i ditt hem och har brutit sig in.

En person bryter sig in i någon annans hem har aldrig goda intentioner. Man gör inte det av misstag.

Det är bara om du uppenbart efter att personen är helt oskadliggjord, som medvetslös, och du ändå fortsätter med våld, i så fall ska kunna dömas till övervåld inom nödvärn men då inte till fängelse. Det straffet står inte i proportion till det hot för ditt eget och din familjs liv som stått på spel utan rimligt är villkorlig dom eller samhällstjänst i så fall.

Vi kan inte ha det som vi har idag, när goda människor som försvarar andra människor från misshandel och död blir dömda till enormt mycket hårdare straff än de kriminella.

Det är dags att Sverige gör sig av med de här Kalle Anka-reglerna och uppgraderar nödvärnsrätten så att vi slutar döma människor som skyddar sig, sin familj eller även helt okända i ett medmänskligt ingripande från att själva straffas.

Våldet ökar i samhället. Polisen tappar greppet och politikerna är antingen upptagna med att förbjuda rökningen eller censurera internet.

Att få känna sig trygg åtminstone i sitt eget hem är en grundläggande rättighet.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

13 veckor för fika och film

Vad gör man med alla arbetslösa ungdomar och nyanlända som varken har en godkänd gymnasieutbildning eller ett jobb?

I Sverige heter metoden – Gömma i statistik. En av våra politikers allra käraste verktyg i lådan.

Förberedande Utbildning (FUB) är en sådan.

2017 la Arbetsförmedlingen 1,7 miljader på FUB, förra året 1,1 miljarder. Årets kostnad beräknas till 900 miljoner. Totalt alltså 4 miljarder på tre år.

Men som med mycket sossarna hittar på och Arbetsförmedlingen ska leverera blir det kalkon.

Riksrevisionen har granskat FUB och konstaterar att det inte fungerar. Det heller. Eller som Riksrevisionen skriver:

“Granskningen visar bland annat att arbetssökande som deltar i insatsen får lägre framtida arbetsinkomster jämfört med andra arbetssökande, vilket talar för att att insatsen inte är effektiv.”

Däremot indikerar tydligen revisionens granskning att det kan ha effekt för just utlandsfödda med förgymnasial utbildning.

Därför har vi något som heter Studiemotiverande Folkhögskolekurs (SMK) som Arbetsförmedlingen kan bestämma att en registrerad kan få. Detta innebär att personen får betalt av Arbetsförmedlingen för 13 veckors “kurs” på en Folkhögskola, som ska göra dem tillräckligt studiemotiverade för att orka söka en riktig kurs.

Att kräva att folk går kurs för att få behörighet eller fixar ett jobb är tydligen chockerande hårt. Vi är i Sverige, där vuxna människor blir försörjda av oss andra för att känna efter om de verkligen vill studera.

Istället ska folk, med lön från Arbetsförmedlingen så att det slipper studiemedel, få gå och fika och kolla på film i tre månader.

Eller som på Malmö folkhögskola:

Staten via Arbetsförmedlingen har gett Folkhögskolorna 674 miljoner extra för bland annat SFK. Folkhögskolorna är de stora vinnarna alltså.

Någon utvärdering av enbart denna del av FUB finns inte och tyvärr kan man inte läsa Arbetsförmedlingens material utan ett kritiskt öga eftersom de på senare år använts som redskap för sossarnas opinionsbildning i så stor utsträckning.

I deras utvärdering “ansåg” man att SFK fungerar men använder då siffror från 2010-2012. Oklart varför man inte använder 2015- 2016 års siffror, sådant gör mig alltid misstänksam.

Jag tycker faktiskt inte att det är resten av landets skattebetalares skyldighet att finansiera för folks brist på studiemotivation, och under hela tre månader? Dagligen?

Att lära folk att man kan få betalt för att fika och “hitta sin motivation” under 13 veckor som ett slags skattefinansierat vuxenkollo är orimligt. Det är på grund av för låga krav folk inte jobbar, då är inte lösningen ännu lägre krav och mer daltande.

Tror Arbetsförmedlingen och sossarna att vi som jobbar hårt och som alltid jobbat hårt alltid tycker att det är så jäkla roligt? Att vi inte kommit framåt och dit vi vill utan att tvinga oss att göra oändligt mycket tråkiga saker?

Jag är så less på att vi löser effekterna av daltande med vuxna med mer daltande.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Den positiva parlamentarismen

Nej, den finns inte faktiskt, inte när det gäller statsministern i Sverige. Inte officiellt.

För vi har negativ parlamentarism när det gäller valet av statsminister och därmed val av regeringen. Det innebär att du får inte ha en majoritet av riksdagens ledamöter emot dig, det vill säga 175 eller fler röster. I praktiken handlar det i huvudsak om varje partis röster då ledamöter som standard röstar med partilinjen i alla frågor, även statsministeromröstningen.

Det var därför regeringsbildningen tog ett halvår, för att alla kandidater som ställde upp fick fler än 174 röster emot sig.

Men det som hänt i svensk politik är att vi i realiteten just nu har en positiv parlamentarism, i strid med lagstiftarens intention. För eftersom Socialdemokraterna lyckades övertyga Folkpartiet och Centerpartiet att det enda sättet att rädda Sverige från tredje världskriget och gaskamrar, är att ge honom makten krävs det i praktiken minst 175 röster för att bryta Socialdemokraternas maktinnehav.

För just nu i svensk politik gäller inte premissen att du inte kan få makten och bilda regering om du har 175 eller fler röster emot dig.

Utan att för att landet ska styras av någon annan än Stefan Löfven måste man ha 175 röster eller fler. För den andra kandidaten.

Den negativa parlamentarismen är i verkligheten en positiv.

Om högern ska kunna ta makten 2022 kommer det krävas att vi får 175 mandat eller fler. M och KD med stöd av SD. I alla andra fall regerar Socialdemokraterna vidare som den eviga sol alla ska kretsa kring i evighet amen.

Centern och Folkpartiet räddade förstås inte landet från undergång utan smidde istället en gyllene biljett för evigt socialdemokratiskt maktinnehav och gav till Stefan Löfven.

Desperat försöker C och Fp fortsatt hävda sitt oberoende men det går fort utför och det är långt till 2022.

Det som hände den 1 maj i Umeå ska inte bara ses som en radikalisering av Socialdemokraterna, vars tåg numera är så små att de bara är för partigängare och arga ungdomsförbund. På scenen framför flaggor på Lenin och Stalin varnade Stefan Löfven för demokratins kollaps och kallade Kristdemokrater och Moderater för högerextrema.

Det oanständiga påhoppets talande tystnad från C och L är en lika stor nyhet.

Det tog bara två månader från att de sålde borgerlighetens själ till ABF och LO-borgen till att de med tyst medgivande accepterar att Socialdemokraterna skåpar ut de forna Allians-vännern som nazister som hotar demokratin, de man gick till val med för 8 månader sedan, de man regerade landet med i åtta år, de man bara för ett år sedan lovade sin väljare skulle ta makten från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Socialdemokraternas desperation är dock påtaglig. De har inga chanser att göra en bra mandatperiod för sin väljargrupp utan detta val var ett val ingen vann. Alla förlorade. Makten vanns inte utan kohandlades. Så får vi en mandatperiod där det enda gemensamma är en gemensam fiende – SD. Sakpolitiskt kommer det vara fyra förlorade år för alla inblandade och landets problem kommer bara växa.

Men för att behålla makten är enda sättet för S att klumpa ihop landet verkliga höger och det andra regeringsalternativet med nazister. För vågar man inte ta makten med SD:s hjälp kan han regera i en evighet.

Jag har bara sett Gulan Avci från Folkpartiet ta avstånd från Löfvens verbala spya.

Från resten – tystnad.

Det är ändå förbluffande att se hur fort det i praktiken går att vara ett borgerlig oppositionsparti till ett socialdemokratiskt lydparti som lojalt stödjer den store ledaren.

På söndag är det första partiledardebatten sedan valet i Agenda. Då står Annie Lööf och Jan Björklund sida vid sida med Stefan Löfven och Isabella Lövin, som regeringsunderlaget. Mot oppositionen i M och KD. Ytterkantspartierna SD och V står i mitten. Det blir stor underhållning att se hur stödhjulen ska försöka försvara Löfven samtidigt som de ska lajva opposition. Det kommer förstås inte gå.

Med den här takten av metamorfos från regeringspartier till röstboskap för socialdemokratisk politik kommer vi överhuvud taget inte känna igen vare sig Folkpartiet eller Centerpartiet år 2022.

Och lika bra det, vad mig anbelangar får det hemskt gärna såväl åka ur för Europaparlamentet som riksdagen (Folkpartiet) som spendera nästa mandatperiod i en kylbox ihop med resten av landets sossar och klimatalarmister.

Kom också ihåg – vänner som sticker kniven i ryggen på andra vänner kommer göra det på dig. Centerpartiet är de som tjänar allra mest på att Folkpartiet åker ur helt. Då kan de vänsterliberala väljare som finns rösta på C istället. Det är därför de betalat Marit Paulson för att vara med i deras valfilm till EP ihop med Fredrik Federley.

Med sådana vänner behöver man inga fiender.

Fimp-poliser. Ett moderat förslag.

Man gillar inte allt ens eget parti håller på med, det ska gudarna veta

I Stockholm tvingas M att regera ihop med illgröna C, och Daniel Helldén. Mannen som ansvarar för snöröjning som inte sker när det är snö utan för fjärde året i rad har den hänt EFTER snön smält bort.

Men detta verkar vara ett helt eget förslag från mina partivänner i staden – fimppoliser.

Ni läste rätt.

Men för att verkligen göra det olagligt att slänga ett tuggummi eller fimp på mailen och ta ett steg närmare en polisstat:

De är giftiga och farliga, säger hon och meddelar att hon ligger på justitieminister Morgan Johansson att ändra lagen.

Stadens moderater ligger på historiens värsta justitieminister, som inte kriminaliserat IS men ville inskränka yttrandefriheten för vanligt folk, att stifta fler orimliga lagar?

Jag blir ändå förvånad.

Så vi ska betala ordningsvakter och kräva att polisen ägnar sig särskilt åt att haffa det stora trygghetshotet “ungdomar sitter och röker på en parkbänk”, “medelåldersman slänger en prilla” samt “mamma med barn som tappar en urdrucken Festis”.

Det här förstår jag lika lite som den idiotiska public service-skatten. Men alla partier har en skillnad mellan partiet nationellt och vad partiet gör och tycker lokalt.

Och jag drar mig inte för att kritisera mitt parti när de förtjänar det. Jag är varken en halleluja-partist eller en slentrian-gnällspik.

Vill vi vara ett parti som prioriterar löjliga lagar för saker som är mellanmänskligt hyfs? Det är ju sånt vänstern sysslar med.

Det står i artikeln att skräpet ökat sedan 2010. Varför då? Ska man inte först ta reda på varför innan man drar fram stora klubban för att kollektivt straffa alla som tappar en prilla på marken med bötesstraff?

Sådana här förslag hör hemma i papperskorgen. För en moderat. Tycker jag.

Vi måste prata – men inte med högern

Socialdemokraternas strategi har sedan länge vara att kleta ner högern med nazism, se Löfvens tal på första maj bara.

LO valde att trolla i sin EP-kampanj, att valet skulle stå mellan nassar och “de anständiga” – sossarna. Så därför är vägen redan inslagen när regeringen valde att ge 4,4 miljoner kronor till ett särskilt “demokratitprojekt” inför EP-valet.

Anna Ekström uttryckte sig så här:

“Det är allvar nu”……försvar för det demokratiska samhället”


Givetvis är det sossarnas eget förbund ABF som ligger bakom allt.

Så vilka är det då som #vimåsteprata erbjuder som föreläsare?

Ni kan aldrig gissa…….


Benton Wolgers – ordförande för Ordfront
Per Wirtén – fd chefredaktör Dagens Arena (S/LO)
Monica Widman Lundmark – ordförande ABF (S/LO)
Björn Wiman – kulturchef DN och ledare av klimatångestmedia
Anders Wijkman – klimatdebattör som nosat på klimatdiktatur.
Tjia Torpe – fd borgarråd för Socialdemokraterna (S/LO)
Carl Tham – fd utbildningsminister (S/LO)
PO Tidholm – journalist och vänster
Aria Ghirmai Sebhatu – afrofobiaktivist
Pierre Schori – fd minister (S/LO)
Kitimwba Sabuni – afrofobiaktivist
Lawen Redar – gruppledare för S i riksdagen (S/LO)
Vesna Prekopic – krönikör Dagens Arena (S/LO)
Kristina Persson – fd framtidsminister (S/LO)
Zaynab Quahabi – ABF, samordnar projektet (S/LO)
Suzanne Oster – regissör och vänster
Lena Endre – skådespelare och vänster
Stina Oscarsson – regissör och vänster
Anneli Nordström – fd ordförande för Kommunal (S/LO)
Calle Nathansson – VD Folkets hus och Parket (S/LO)
Omar Mustafa – förbundsrektor Ibn Rushd och fd socialdemokratisk politiker (S/LO)
Johan Lönnroth – fd politiker för Vänsterpartiet
Wanja Lundby Wedin – fd ordförande LO (S/LO)
Kajsa Klein – #jagärhär
Jörgen Hammarin – vice ordförande ABF (S/LO)
Renata Fejzulovic – verksamhetsutvecklare ABF (S/LO)
Jan Eliasson – fd minister (S/LO)
Mina Dennert – #jagärhär
Eva Brunne – präst och vänster
Henrik Arnstad – behöver ingen närmare presentation
Nabila Abdulfattah – verksamhetsutvecklare ABF (S/LO)
Kevin Brown – jobbar på ABF (S/LO)
Jesper Bengtsson – tankesmedjan Tiden (S/LO)
Henrik Berggren – talar om Olof Palme
Håkan A Bengtsson – VD Arenagruppen (S/LO)

De har några högeralibin i denna veritabla sosse-fest:

Yusuf Adin – KD
Olle Wästberg – folkpartist men tillhör de som öppet stödjer regeringen Löfven idag
Bengt Westerberg – fd partiledare Folkpartiet
Birgitta Ohlsson – fd riksdagsledamot Folkpartiet
Per T Ohlsson – vänsterliberal skribent
Maria Leissner – fd partiledare Folkpartiet
Michael Arthursson – partisekreterare Centerpartiet
Maria Arnholm – partisekreterare Folkpartiet

Samtliga “till höger” tillhör regeringens stödpartier, utom en.

Inte EN (1) moderat. Eller någon tydligt höger.

Det är så här regeringen ser på demokratin och “kampen mot högerextrema”: att helt och hållet utesluta hela landets samlade höger från ett regeringsprojekt om demokrati och en del av det officiella uppmärksammandet av demokratin i Sverige.

Att utesluta alla moderater och kristdemokrater eller bara allmän höger från projektet, visar de tydligt att det är VI som ingår i det där odemokratiska de ska bekämpa. Jag vill ta något hårt och kasta i huvudet på någon just nu faktiskt, så jävla oförskämt är det.

Annie Lööf och Jan Björklund – historiens dom över er kommer bli hård som medverkar och sanktionerar till detta intellektuella fullständiga förfall inom svensk politik, där alla spärrar ner till gyttjan nu är borta.

Regeringen skäms ju inte ens trots att det är så uppenbart att Stefan Löfven och hans skämt till regering gång på gång nallar skattepengar av statskassan för opinionsbildning för sitt eget parti.

Ett av många många exempel, många som jag visat på bloggen, där statens pengar ogenerat slussas direkt till lobbyism för S och LO. Nu ska landets skattebetalare få förmånen att pröjsa lite av sossarnas EP-kampanj tydligen.

Önskar jag kunde säga att jag är chockad. Men jag är för luttrad för det.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244