Bloggen har ett borgerligt perspektiv och drivs av Rebecca Weidmo Uvell. Jag är inte journalist utan opinionsbildare. 

Det är en av landets största opinionsbloggar och har i genomsnitt 70 000 – 100 000 unika besökare varje månad.

Detta är en privat blogg, inte en tidning. Det finns ingen replikrätt. Allt material är gratis.

Ekofascism

Jag snubblade över ordet. Och smaka på det. Ekofascism. Det är dock ingen fantasi utan en verklig ideologisk inriktning som även i allra högsta grad existerar idag.

Rörelsen och tankarna mynnar från Hitler och nazi-Tyskland. Hitler var själv vegetarian, puritan och ekofascist. Det stiftades hårda djurlagar, som förbud med att meta med mask och totalförbud mot att använda djur som försöksdjur.

Ekofascism är en totalitär ideologi som kräver att människor ska offra sitt välstånd och sätt att leva för hela planetens skull.

Det är lätt att associera ekofascism, där man kan räkna in dagens klimatdiktaturkramare såväl som den militanta djurrättsrörelsen, med kommunism för att de har nära band med autonom vänster.

Men deras ursprung är nazismen. Kommunister, exempelvis Stalin och Lenin i Sovjet, hade knappast fokus på djurrätt och naturens väl och ve. De fokuserade på produktion, industri och klass.

Kanske blandar man ihop det och de folkflyttningar ut på landsbygden som kommunistiska diktaturer sysslat med, såväl i Sovjet och Kina som i Kambodja. En strävan efter den “rena oförstörda människan på landsbygden”.

En person som länge studerat ekofascism är den amerikanske filosofen och forskaren Michael Zimmerman.

En av förgrundsgestalterna skapade “ecosophy”, ekologisk filosofi.

Dr Schoenichen skrev bland annat boken “Nature protection in Third Reich” (1934).

När man läser vad han skrivit ser man tydliga kopplingar till hur dagens ekofascister resonerar. Till exempel att man inte anser sig tillhöra någon politisk inriktning. Man förkastar både liberalism och socialism.

Och man är anti-kapitalistisk. Anti materialist. Naturen är till för människan att koppla av och vara i, den ska inte i första hand brukas och användas. Kommersiella inslag tyckte nazisterna till exempel förstörde bilden av naturen. Blood and soil-filosofin.


Likt nationalsocialismen vurmar även ekofascismen om staten och en auktoritär styrning.

Only in states governed by authoritarian rule can there be fulfilled all the presuppositions necessary for a really far-reaching organization of space (or land).”

Staten ska ta över. Expropriera mark från privata ägare i syfte att “skydda den”. Exakt så här låter dagens ekofascister.

Ekofascismen idag i Sverige inspireras både av tyska och amerikanska förlagor, nutida. De i sin tur har likheter men också skillnader från ursprunget Dr Schoenichens “ecosophy” från tredje riket.

Liksom då är dagens ekofascism besatt av “sund kropp sund själ”-ideal som även nazisterna var. Men när detta då ledde till slutsatsen att olika raser var olika sunda (ren rasism) landar dagens ekofascism inte i rasism.

Däremot springer både den tyska och den amerikanska rörelsen ur en kritik mot det västerländska sättet att leva.

Den svenska motsvarigheten är i sin tur inspirerad av den tyska och amerikanska.

Man anser att den västerländska livsstilen förstört världen. Både i västerlandet men också i utvecklingsländer, som de rika länderna exploaterar, förstört och plundrat i sin jakt på pengar. Lösningen är att avsäga sig det västerländska moderna sättet att leva. Inte ha bil eller flyga utan cykla. Bo på landet. Odla själv. Äta vegansk mat. Inte köpa saker utan byta och återvinna.

Man idealiserar en “back to nature”-verklighet, där människor blir självförsörjande på landet istället för att bo i stan. Där naturen står i fokus.

Dagens ekofascism har inte någon egen ideologisk grund i nationalsocialismen och är inte nazister men för att förstå hur rörelsen utvecklats måste man också förstå dess rötter.

Men givetvis finns det personer som delar nazisternas syn på miljö även idag.

De radikala som kritiserar och även fördömer det moderna sättet att leva, oavsett om det är ett socialistiskt eller liberalt samhälle och idéer, och hävdar att det materialistiskt, girigt, själlöst, arrogant och urbanfokuserat, delar det med nationalsocialistiska ekofascismen.

Högerextrema pratar idag om globalister och globalisering och här kan man dra paralleller till hur nazisterna resonerade. Ursprunget kommer ur deras syn på just industrialisering och urbanisering som uppmuntran att raser träffades och därmed degraderade den egna vita rasen.

Myten om det ädla livet på landet där man lever av jorden men också isolerade i etniska grupper. De högerexrema resonerar på liknande sätt om globalisering och migration.

Många inom miljörörelsens mest extrema tror på en revolution. Att det är det enda som kommer rädda mänskligheten.

Tongångarna och den retoriken finns även på svenska debattsidor idag. Att extrema lösningar måste tas. Klimatdiktaturen. Köra över demokratin. Förbjuda saker.

Men det finns såklart grader. Ekofascisterna är en liten grupp och de allra flesta “environmentalists” är inte alls så extrema. Jag vill dock belysa att rågången från rörelsen tar mer och mer plats även i städade sällskap. En oroande utveckling.

Det kan låta som om detta handlar om kraftiga överdrifter och förenklingar i syfte att driva opinion men faktum är att ekofascismen är på riktigt.

En person som har formulerat en av dessa extrema lösningar på miljöproblem är författaren Robert Heilbroner. Han tror både på att mänskligheten måste dö i krig och katastrofer för att vi ska överleva och att miljökriser måste leda till att länder tas över auktoritära diktatorer som styr med våld och militär.

I miljödebatten, i Sverige såväl internationellt, har en rad debattörer luftat liknande tankar, om klimatdiktatur.

2017 publicerades en studie vid Lunds universitet som konstaterade att inte skaffa barn kan bli nödvändigt ur klimatsynpunkt.


Det är givetvis en glidande skala vad som kan kallas ekofascism och inte. Termen “dark green” används till exempel också av Michael Zimmerman för att beskrivna idéerna och tongångarna.

Problemet är att tankegångarna inte enbart apellerar till en liten extrem krets av sedan länge miljöengagerade utan ganska lätt tilltalar större grupper, människor som är smarta och inte alls hyst några extrema åsikter tidigare. Folk som hela sina liv trott på det demokratiska systemet men rubbas i sina cirklar när olika slags oro kommer.

During a time och social, political and ecological crisis, people may abandon the messy, pragmatic, time-consuming and unsatisfying processes of democratic politics, in favor of the ecstatic promises of fascist leaders who appeal to widespread desire for an ethnically unfied, prosperous and beautiful society living in harmony with the “laws” of nature”

Om man bara exkluderar fascist från den meningen är det lätt att se parallellerna till svensk politisk debatt idag. Inte att det finns någon som lovar allt det men tonen finns i dagens klimatdebatt, inte minst den som drivs utifrån den omskrivna skolstrejken. Att huset brinner, vi måste få panik, att inga partier är bra.

Den omdebatterade artikeln av 87 influencers jag själv svarade på förra veckan luftar samma tankar. Att vi är i en extrem situation och då måste extrema lösningar ske, utanför folkviljan som vi definierar som demokratin.

Mijöpartisten Pär Holmgren har sagt att han tycker allmänna val borde avskaffas. Anders Wijkman längtar efter ett system där det “inte finns en opposition som bråkar”.

Det vill säga andra åsikter. Längtan efter ett enkelt styrsätt som inte tar tid, ska kompromissa olika viljor. Kina har lyfts fram som förebild. Precis det som är definitionen på ekofascism.

Men nationalister runt om i världen har också hakat på och hävdar att av klimatskäl så borde flyktingar och invandrare stanna i sina länder. Medan flyktingaktivisterna å sin sida hävdar att väst har ett särskilt ansvar över just klimatflyktingar för att det är vi som förstört klimatet.

Sverige kommer eventuellt inom kort ha en särskild humanitär flyktinggrund just för dessa. Alla grupper kan hitta sina egna hävstänger i debatten i samma fråga.

De förenas i dark green-argument.

I klimatfrågan kan högerextrema samsas med såväl socialister som nyliberaler och använda grunderna för ekofascismen för att bilda opinion för diametralt olika saker.

En nordisk förgrundsgestalt inom ekofascismen är den finländske finskaren och “ekosofen” Pentti Linkola.

Hans far var botaniker och rektor för Helsingfors Universtiet. Själv har han levt som han lärt: ensam i en stuga utan rinnande vatten och el. Utan bil eller modern standard fiskade han i en roddbåt och sålde fisken från häst och vagn.

Han anser att folk ska leva av motsvarande levnadsstandard som på medeltiden, där konsumtionen är strikt begränsad av förnybara resurser. Samhället ska styras totalitärt av en elit, som en diktatur och utan fria val. Undermåliga männniskor ska inte tillåtas skaffa barn.

Man skulle kunna tro att han skulle ignoreras men så sent som förra året hade finska statliga TV-bolaget Yle ett program med honom.

En nydaning av ekofascismen syns här och där, och olika grupper som har helt motsatta idéer kan använda idéer från den för att tjäna just sina syften. Det puttrar lite här och där. Viktigast är därför att hålla koll på den och att ta debatten. Som med alla antidemokratiska idéer mår även ekofascismen bäst av att inte ignoreras utan tvärtom belysas och debatteras. Om och om igen. För idéerna ska aldrig tillåtas få fäste. Det är då det blir farligt.

En slags nutida definition av dagens rörelse är:

They include veganism, anti-multiculturalism, white nationalism, anti-single use plastic, anti-semitism och almost always a passionate interest in Norse mythology

För det är just så fascister fått makt historiskt. Att vanliga till synes vettiga människor, för att de uppelver sig vara i en tid av kris, börjar hålla med om att demokrati inte är svaret.

Och då ligger vi risigt till. Igen.

…………………….

Vill du stödja mig?

Backa mitt nya bokprojekt med Ann Heberlein. Release i juni 2019.

Att vila på ovetenskaplig grund

En tydlig trend inom politiken, en mycket beklaglig sådan, är att vara ignorant till vetenskap, ja rent utav vetenskapsfientlig ibland.

Något annat kan inte kalla till exempel motståndet mot kärnkraft, som är en klimatneutral energikälla. Vi borde bygga ut den, inte lägga ner den.

Men det kanske tydligaste är den ensidiga fokuset på ekologisk mat och kemikaliehatet.

Beklämmande nog har även borgerliga politiker lockats in i det här. För att det hävdas att ekologiskt är bäst av hitan och ditan, för att citera en känd socialist, bygger bara på känsla och ideologi. Inte vetenskap.

För det första, bäst för vad? Varför ska politiker prioritera ekologiskt? Den frågan svarar ingen på. Är det för att man inbillat sig att det finns en smakskillnad? Att maten är nyttigare? Eller bättre för klimatet? Förmodligen alla tre.

Och alla tre är fel.

För att illustrera exemplet har jag tagit Skarpnäcks stadsdelsförvaltning i Stockholm.

För att ni som inte bor i Stockholm ska ha en jämförelsesiffra bor det 46 000 person bara i Skarpnäck. Det vill säga en medelstor svensk stad.

Det är bland annat mitt parti Moderaterna som styr staden nu och i kommande fyra år. Men de gör det med miljöpartister och centerpartister, de idag mest extrema partierna inom många områden. Inte minst ekologisktbesatthet och ideologiskt grundat hat mot bilar och kemikalier. Jag vill ändå tro att Moderaterna tvingades till eftergifter här, men inget parti som fattat dessa beslut går utan skuld.

Det sätts mål om ekologisk mat. Det är inte ens någon allmän målsättning utan hårda siffror. Hälften av all mat vid representation, catering och övriga inköp till stadsdelen ska vara ekologiskt. Och hela 65 % av all mat till stadsdelens förskolor.

Om vi lämnar den vetenskapliga aspekten åt sidan om miljö, klimat och hälsa och bara fokuserar på en verksamhetsplan viktigaste faktor – pengar – så är ekologisk mat betydligt dyrare.

Enligt amerikanska Consumer Report som gjorde en undersökning på den amerikanska marknaden är ekologisk mat i genomsnitt 47 % dyrare.

Men inte bara på grund av dyrare framställning. För att efterfrågan är så stor på marknaden kan man ta ordentliga påslag. I ren vinst. Och vi ska inte tala om alla fördelar våra politiker dessutom ger dessa odlare som åsidosätter konkurrens och höjer deras marginaler ännu mer.

Men ingenstans i verksamhetsplanen yppas det ens någon beräkning och vad man tänkt dra in på istället. Och detta ska bara tjäna som ett illustrativt exempel på det ser ut på alla platser på alla nivåer när det kommer till bland annat ekologisk mat – inga motiveringar med stöd i vetenskap och inga ekonomiska ordentliga beräkningar på fördyrningar och hur man tänkt att prioritera.

För att det låter bra. Men så ska man inte styra med andra människors pengar.

Det enda ord som återkommer gång på gång utan att backas upp är “hållbar”. Som blivit som ett politisk carte blanche. Så fort man yttrar ordet “hållbar” så ska inga följdfrågor ställas.

Så trots att den ekologiska besattheten genomsyrar hela verksamhetsplanen så är det enda man använder som argument just hållbart. Som i stycken om förskolor.

“Förskolan ger barnen möjlighet att tilälgna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och natur och samhälle”

Hur har man ett ekologiskt förhållningssätt till samhället undrar jag.

Och när får barnen lära sig fakta om ekologiskt, att det faktiskt inte är det bästa alternativet?

För ekologiskt är inte nyttigare.

I en meta-studie Stanford gjorde 2012 när man undersökte 240 studier på ekologisk mat kontra konventionellt odlad konstaterades att det finns i princip ingen hälsovinst med ekologisk mat och inga skillnader i näringsinnehåll. Studien var inte finansierad av någon, som oftast är kritiken eko-industrin hävdar så fort det kommer hårda bevis mot allt de påstår.

Det är heller inte så, som folk verkar tro, att äta konventionellt odlat mat att olika bekämpningsmedel “ackumuleras” i våra kroppar. Inte mer än på nivån att de sedan rensas ut naturligt.

Om det vore så hade vi varit döda för länge sedan. Detta är också skälet varför “detox” inte funkar annat än som placebo. Levern och njurarnas enda jobb är att rensa våra kroppar från alla de helt naturliga gifter vi får i oss, och från kemikalier från till exempel bekämpningsmedel. Inget sparas.

Men besattheten av politiker kring ekologisk mat grundar som som sagt inte i vetenskap. INte alls. Tvärtom är det snarare en fobi mot något annat som lett till det – kemikaliefobi. Trots att allt på jorden är kemikalier, även människor, och att vad som är gift och inte bara handlar om dos så försöker politiker bräcka varandra i att helt ovetenskapligt prata om kemikalier som gift.

Du kan dö av att dricka för mycket av det kemiska ämnet H2O, en kemisk förening mellan syre och väte. Det vill säga vatten. Vi dör om vi dricker för lite men dör om vi dricker för mycket. Här är kärnan.

Och varför den imbecilla “plastbantningen” och “giftfritt” inte har någon som helst verkning. Plast är inte gift. Ändå fortsätter politiker av alla färger att “sanera” förskolor.

Men det i sig förklarar ekologisktbesattheten – tror man att alla kemikalier är gift som dödar så är det naturligt att bli besatt av mat man tror är “giftfri”. Trots att de starkaste gifterna vi har på jorden är helt naturliga. Mat i sig kan också lätt bli just giftigt och bilda toxiner, om det förvaras fel för länge. Alla som drabbats av matförgiftning vet vad jag talar om.

Ekologisk mat är inte heller bättre för klimatet. Inte generellt. Det finns vissa matvaror som kan vara bättre men majoriteten är inte det.

Enkelt uttryckt beror det på att det behövs betydligt mer mark för att få samma skörd som med konventionellt odlat mat. Då måste man fälla fler träd och träd binder koldioxid. Detta har dock beräkningar om ekologisk mats påstått stora miljönytta helt sonika ignorerat i sina beräkningar. Och utesluter man detta faktum får man ett annat resultat.

Jag odlar ekologiskt själv. Men varje år försvinner en del av skörden till skadedjur.

De som ogillar resultaten i studien brukar hävda att den inte är publicerad i någon forskartidskrift men den är publicerad av Nature.

Till sist ska vi prata om det här med cyklar. Politiker är besatta av cyklar, förmodligen för att många själva kan cykla till jobbet då de har hög inkomst och bor bra.

Skarpnäcks ledning, bestående av Alliansen och Miljöpartiet i en blågrön röra, tyvärr, har låtit MP och C, som är extrema i just Stockholm, få diktera villkoren som det ser ut.

För de har hör och häpna fattat beslut om kommunala lådcyklar……

Cykeln är tänkt att vara anpassad för transport av varor inom förvaltningens område samt till att köra barn och kunna användas i den pedagogiska verksamheten”

Tur att jag inte har mina barn på förskola där. Jag hade förbjudit dem att sätta min unge i en lådcykel. Det kan knappast anses som en trafiksäker transport av barn man själv inte är vårdnadshavare för. Eller de menar att barn är att likställa med gurkor, bollar och annat man tänkt transportera i cyklarna?Detta är inget en kommun ska syssla med. Att köpa in kommunala lådcyklar.

Om man granskar fler stadsdelar och andra städer ser man samma mönster – en rad beslut som överhvuud taget inte bygger på vetenskaplig, faktamässig grund. Utan på känslomässigt. Och beslut som saknar konsekvensberäkningar i alternativkostnader för att fatta det beslutet kontra att fatta ett annat beslut.

Varför ska till och med borgerligt styrda kommuner och städer slänga pengar på dyr ekologisk mat överallt utan att man ens bryr sig om att motivera vad fördelarna är?

Jag tycker att den här ovetenskapliga faktaresistenta politiska trenden pågått alldeles för länge nu och gått alldeles för långt.

För något annat kan man inte kalla besattheten kring ekologiskt. Det finns inget stöd för varför man ska betala upp till 47 % mer för ekologisk mat. Det är varken bättre för hälsan eller klimatet.

Inte undra på att folk har förakt mot politiker. Det minsta man som väljare kan begära att våra folkvalda fattar kloka noga avvägda beslut som bygger på hårda fakta. Och refererar till detta i sina beslutsunderlag.

När jag skriver en artikel av det här slaget underbygger jag alltid vartenda argument på fakta. Med länkar. Men när politiker som styr över 46 000 människor i en Stockholms alla stadsdelar fattar beslut om den enorma budget de förfogar över finns inte en enda länk. Inte ens i en bilaga. Inte till fakta och forskning.

Man får de politiker man förtjänar.

Men jag tycker vi förtjänar betydligt bättre än så här faktiskt. Skärpning.

…………………….

Vill du stödja mig?

Backa mitt nya bokprojekt med Ann Heberlein. Release i juni 2019.

Centerhatet

Begreppet har försökt lanseras redan innan valet av Centerpartiets spinndoktorer för att få sympati och röster. Nu efter valet har det använts i ett försök att klumpa ihop all kritik till oskäligt hat.

Men hatet som kommer från Centern då? Vad kallar vi det om inte centerhat?

Ska partister från andra partier än SD komma undan när de använder samma språk och retorik som de SD-politiker, som med rätta, kritiseras i media?

För lika snabb som Centern är att kalla saker centerhat, lika snabb är vissa av deras representanter på att uttrycka sin ilska offentligt i icke smickrande ordalag. Som deras kommunpolitiker Ali Kader i Sölvesborg till exempel.

Han toppade Centerpartiets lista till kommunvalet 2018, efter att ha stått på plats 13 valet innan.

Han friades nyligen i en partiintern “utredning” för att ha anklagats för att ha hotat en moderat politiker vid ett utbildningstillfälle. Han ska ha väst i örat på moderaten att han skulle döda personen. Men Centern kom fram till att de har fortsatt förtroende….. Trots att moderaten polisanmält händelsen.

Kader är en känd krögare i Sölvesborg och driver både sportbar och pizzeria. I september 2011 fick han pris som Årets pionjär. Det var Sölvesborgs kommun som nominerade honom, då styrt av Socialdemokrater. Priset kom från statliga Almi företagspartner.

Titeln innebar att han var ett föredöme för andra företagare i Blekinge.

Problemet var att Kader dömts i både tingsrätt och hovrätt för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

En av domarna kom så sent som mars 2011, bara några månader innan han fick pris som föredöme.

När man kollar Kaders Facebook-flöde, som är öppet, så hittar man sida upp och sida ner med förolämpningar och svordomar. Särskilt vrede riktar han mot moderaten Emelie Pilthammar, gruppledare för M i Sölvesborg och kommunalråd som regerar ihop med SD sedan valet.

Men hatet mot Pilthammar började långt innan valet.

Den 28 oktober 2017 skrev han att han “varit kritisk länge” och påstår att hon sprider hat, förtryck, förespråkar rasism. Hyfsat allvarliga anklagelser mot en annan politiker.

Samma år i februari kallar han henne patetisk, att hon smutskastar flyktingar, att hon gottar sig åt folks utsatthet. Fruktansvärda anklagelser mot en annan politiker.

Kader riktar släggan åt fler personer. I oktober 2017 kallade han en SD-politiker för babian.

I februari skrev han “fuck Löfven” och att han kände skam över sin egen partiledare Annie Lööf.

I ett annat inlägg kallar han SD:s gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson för “jävla gris”.

Han kallar genomgående USA:s president Tramp, som i hora. Det är ingen felskrivning.

Fuck u All, skrev han i mars till EU, FN, Donald Trump och Putin.

Det har han för övrigt gjort fler än en gång. I april fick även Stefan Löfven, igen, vara med.

Han verkar också tro att SD har en egen underrättelsetjänst. Foliehattsvarning på den. Man får tycka vad man vill om SD men att anklaga dem för att ha någon slags hemlig polis tar nog ändå priset på konspirationsteorier.

Detta är alltså en av Centerns toppnamn i Sölvesborg. Som har deras fortsatta förtroende.

Jag tycker att de ska ligga lite lågt i att kasta sten i hat-glashuset ett tag innan de städat internt.

Eller Centerpartiet sanktionerar språkbruk att kalla andra politiker för babianer, jävla gris, anklaga dem för att gotta sig åt utsatthet och annat rakt igenom hemskt som han i sociala medier ägnar sig åt?

………………

Uppdatering:

Han ägnar sig åt personförföljelse genom att försöka få politiska motståndare avskedade, som Emelie Pilthammar och en person till.

Undertonen är hotfull. Han har tänkt att hämnas på moderaten som polisanmält mordhotet.

Han anklagar Pilthammar för att vara infiltratör för SD och en lokal liberal också.

…………………….

Vill du stödja mig?

Får vi inte in hela beloppet så får vi inte ut en enda krona av Kickstarter.

Backa mitt nya bokprojekt med Ann Heberlein. Release i juni 2019.

Sveriges Maldiverna – Vasaloppet

I klimatdebatten kan man säga att Vasaloppet är som Sveriges Maldiverna, för det har i åratal använts som argument av klimatalarmister att just Vasaloppet på grund av uppvärmningen kommer försvinna.

Maldiverna skulle ju ha försvunnit redan 2008 om man trott på alamisterna 1988, sedan var det 2018 och nu har de ändrat sig till 2100. Maldiverna själva har slutat prata om klimat, nu bygger de flygplatser och satsar på turism i stället.

Miljöpartiets toppkandidat till Europaparlamentet tillika klimatdiktaturförespråkare Pär Holmgren, fd meterolog, är en av de som allra starkast använt just Vasaloppet som argument för att jorden håller på att gå under.

Redan 2006 gick han ut med en av sina många profetior om väder och klimat – Vasaloppet kommer att försvinna till 2022 på grund av brist på snö.

För vi är ju vana vid det här laget med tvärsäkra påståenden om klimatet och dess effekter. De vet nämligen att det är riskfritt. Ingen synar korten och gör man det kan man alltid ändra sig.

Så Holmgren var tvärsäker – något 100-årsjubileium 2022 är inte sannolikt. Färre kommer vilja åka. Den unga generationen kommer inte vara intresserade av att åka.

Även Greenpeace som ju tjänar pengar på att larma om klimat, deras numera berömda isbjörnar på isflak (en fejkbild för övrigt) säljer många mångadsdonationer, varnade 2006 för att Vasaloppet och snögubbar snart är ett minne blott.

Så hur står det till med klimatalarmisterna inte bryr sig om då, det vill säga verkligheten?

2018 var det elfte året i rad som det slogs rekord i antal anmälda till loppet. varje år sedan 2007. Fel där, Pär.


Hur står det då till med snödjupet som Pär var så orolig för?

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) gjorde en undersökning 2014 och konstaterade då att snödjupet är oförändrat, sedan 1922. Eftersom väder varierar har snödjupet varierat från år till år men sett på hela perioden Vasaloppet arrangerats finns det inga förändringar.

Vad gäller medeltemperaturen i februari kollade jag på SMHI, bara för att jag var nyfiken. Hur har den varierat sedan Holmgren gick ut med sin profetia?

Feb 2006: – 2.7
Feb 2007: – 2.8
Feb 2008: 2.9
Feb 2009: -1.8
Feb 2010: -5.3
Feb 2011: – 4.3
Feb 2012: -2.8
Feb 2013: -1.3
Feb 2014: 2.3
Feb 2015: 1.3
Feb 2016: 0.5
Feb 2017: 0.2
Feb 2018: -3.2

Klimatprofeter kommer alltid gissa om undergång för att det tjänar deras syften.

Det betyder dock inte att vi ska lyssna på dem.

……………………..

Vill du stödja mig?

Backa mitt nya bokprojekt med Ann Heberlein. Release i juni 2019.

Livet som integrationsåtgärd

Igår utsågs rektor Hamid, som han kallar sig på Twitter, till Årets svensk av Fokus. Välförtjänt. En klok och sansad röst i frågor om skolan, migration och integration.

Han skrev en debattartikel om hur man löser skolproblemet och integrationen på SVT Opinion som publicerades samma dag. Jag är enig med mycket, som att avskaffa EBO, men ett stycke stack ut.

Detta är inget nytt. Frågan drivs av både Socialdemokraterna och Miljöpartiet, där bland andra Anna Ekström föreslagit samma sak. Inga skarpa förslag har dock tack och lov lagts.

För det här är ett uselt förslag på så många plan.

Jag är också orolig över den totala bristen på integration sedan decennier i Sverige och att det fortsatt kommer hundratusentals nya personer i prognoserna från Migrationsverket på bara några få år. Men detta är ett extremt förslag.

Jag tänkte börja med det uppenbara. Förslaget bygger nämligen på att det idag finns tomma platser i skolorna i innerstaden. Här utgår jag resonemanget från Stockholm eftersom det är här jag bor och det finns flest utanförskapsområden just här.

Jag bor nämligen i stan. Och har barn. På varenda innerstadsskola från förskoleklass till gymnasiet finns det fler barn som vill gå än som finns plats. Man kan inte köa till kommunala skolor utan här är det närhetsprincip som gäller. Fler och fler vill nämligen bo kvar i stan när de fått barn. Vi har haft brist på platser i många år.

I mina barns skola fick man när de började ta in en hel extra klass i ettan än vad man brukar. De fick bygga ytterligare en våning på barackdelen som redan ockuperar halva fotbollsplanen. Och behålla fyror, som normalt skickas vidare. De hittade en tillfällig lokal några hundra meter från skolan. Varje år får staden pussla med platser för att de barn som bor här ska få en plats i närheten av där de bor.

Premissen gäller alltså inte. Det finns inga tomma platser att fylla i stadens skolor. Det finns också få friskolor. De flesta skolorna är kommunala i stan, åtminstone för låg och mellanstadiet. De förskolor och friskolor som vill öppna har alltid svårt att hitta lämpliga lokaler.

Ett krav på bussning av barn från förorten skulle alltså direkt innebära att de barnen, oavsett hur många de är, tar platser från barn som bor i närheten.

Var ska dessa barn då gå i skolan?

Och hur avgörs det vem som ska få beskedet “Nej, tyvärr. Alla ditt barns vänner fick plats i skolan nära men just ditt barn får ingen plats för den måste vi kvotera in förortsbarn för”?

Rektor Hamid hänvisade på Twitter till USA.

Men att jämföra svarta amerikaner, som bott där i generationer, eller även första generations invandrare från Sydamerika, för det är den sortens segregation som det handlar om, med nyanlända från länder kulturellt, språkligt och religiöst mycket långt från oss, funkar inte.

Det folk som resonerar om bussning verkar tro är att det går att trolla fram nya skolplatser. Och att vi pratar om statistik. När varje plats som ska gå till en inbussad unge är ett verkligt barn som då får avstå.

Ska dessa barn och deras föräldrar glatt förväntas avstå plats i de närmaste skolor för att vi måste fixa integrationen?

Men skolor begränsas i stan framför allt av lokaler. Det går helt enkelt inte att bygga ut skolorna för att de är omgivna av hus, oftast bostadshus. Och man kan inte vara hur många som helst i en klass. Av brandsäkerhetsskäl får man heller inte vara hur många som helst i en lokal vilken som helst.

Ingen svarar någonsin på frågan om var alla barn som bor i stan ska gå i skolan om platser, även om det handlar om några platser per klass, kvoteras till förorten.

Jag har frågat alla som resonerar så.

Ska dessa barn tvingas gå i en skola i en närförort och ta en plats från en unge som bor nära den skolan? Eller ska våra barn i innerstaden bussas ut till Rinkeby och Tensta?

För det kommer inte en enda förälder gå med på.

Vet ni varför?

För att många av oss har kämpat hela livet med utbildning, tråkiga jobb som ses som en pinne i karriärsklättring, långa arbetsdagar och jobb på helger och semestrar för att ha råd att bo i just de områden vi nu bor i för att just våra barn ska få en sådan bra uppväxt som möjligt. Där ingår inte att åka buss till områden vi undvikit hela livet genom medvetna val. Där folk idag skjuts på gatan.

Premiss nummer två i diskussion om blandade klasser och bussning utgår helt felaktigt från att alla som bor i stan på något sätt bara haft tur.

Att det handlar om från födseln privilegierade personer. Medan det i själva verket handlar om hårt arbete och uppoffringar. Vissa av barnens kompisar bor i små trånga lägenheter för att ha råd att bo kvar just i stan. Ingen bor i en lägenhet de ärvt av någon rik släkting. Det är hårt arbetande människor som många själva gjort en slags klassresa.

Men det främsta anledningen varför allt prat om bussning är så illa är synen på människor.

Vissa barn ses som redskap för staten att integrera invandrare.

Deras rätt att vara barn och individer upphör därmed. Blotta närvaron av infödda svenskar med akademiker-föräldrar, som ju är någon slags outtalad definition på vilka barn man pratar om som är önskvärda redskap i all sorts social ingenjörskonst, ska leda till att andra barn lyckas bättre i skolan.

Alla föräldrar vill ha det bästa för sina barn.

Mina barn är inte en integrationsåtgärd. Ingens barn ska se som en integrationsåtgärd.

Det handlar inte om att inte jag ser de stora problemen vi har med bristande integration utan att jag inte kan acceptera den här sortens radikala och faktiskt odemokratiska lösningar. För vi har inte röstat för att staten slutar behandla oss som individer. Lösningarna måste vi hitta på andra sätt än det.

Allt prat om bussning, avskaffa skolval, lottning och blandade klasser bottnar i en syn på barn som brickor i ett statligt experiment. Barn ska inte fixa integrationen, det ska vuxna göra. Även om prognosen är dyster och den premissen dessutom bygger på att folk faktiskt vill integreras. Fler och fler tecken visar att en växande andel invandrare tvärtom vill motverka integration och isolera sig själva frivilligt från majoritetssamhället.

Det är ett mycket större problem än att bostadssegregationen skapar helt naturliga konsekvenser att vissa skolor bara har invandrare och många nyanlända, och andra knappt har några.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Träskvänstern tycker till

Andreas Magnusson, ni vet läraren i svenska i Göteborg som tyvärr i sina krönikor visar varför vi har ett skolhaveri, vill ha uppmärksamhet. Så han ljuger ihop något som han brukar. Ju värre desto bättre. Kvaliteten på såväl språk som stilistik är som vanligt pinsamt låg.

Men så har inte Andreas Magnusson en godkänd lärarexamen i svenska heller.

Med tanke på hur ofta han försöker medelst alla metoder tillgängliga pressa in sig själv in i branschen professionell opinionsbildare kanske det är lika bra. Han är däremot otroligt besviken för att han inte blir inbjuden oftare till framför allt public service. Han tycker att han tystas. Och alla andra får inbjudan men inte han.

Om man aldrig blir bjuden på kalas som vuxen kanske man ska börja fundera på om det är något man själv gör som gör att andra människor inte gillar en?

Han klagar också ofta i sina krönikor på att ingen vill publicera honom i andra kanaler samtidigt som jag och Ann Heberlein blir publicerade hela tiden. Det kräver nämligen en verkshöjd, en kvalitet, att bli publicerad på stora debattsajter så tills han uppnår den kvaliteten får han kämpa på i skuggan. Irrelevans är förskräckligt, det kan jag tänka mig. Jag vet dock inte för jag har aldrig varit det.

Jag blir i princip inte refuserad för att redaktionerna vet att de får hög kvalitet och hög spridning varje gång jag skriver något. Bara den här veckan har jag två artiklar ute.

Han kanske kan skriva för kommunistiska Proletären igen, som han gjort tidigare?

Är mitt tips. De verkar publicera lite vad som helst. Men eftersom han då och då är avlönad av sossetankesmedjan Arena och av LO kan han kanske få lite utrymme på deras sajter nu när han är så ledsen för att inte syns tillräckligt.

Ni som kollar på Opinion Live kanske såg programmet med Ann Heberlein, han bor ju i Göteborg så det är honom de ringer när alla andra tackat nej för att de inte har möjlighet. När han fick så mycket däng för att han inte kan argumentera i sak så att han tappade talförmågan. Det var roligt. Någonstans trodde jag att han lärde sig den läxan men nej, han gnäller fortfarande för att ingen lyssnar på honom.

Det är det här han lär sina elever. Att du inte behöver producera kvalitet, bara du klagar tillräckligt högt så får du som du vill. Han lär också ut att det är okej att hata både live och i text så länge du hatar högern. Om jag vore förälder hade jag varit tveksam till att låta Magnusson indoktrinera mina barn.

Allra helst vill Magnusson, som sökt flera jobb på SVT, jobba där. Så det kokar ner till avundsjuka helt enkelt.

Varje gång han är med, utan att förstå att anledningen till att han inte bjuds in är att han är för dålig, gnälls det om att han fått för lite talartid. Trots att Belinda Olsson alltid får avbryta honom för att han försöker hålla långa monologer.

Han har inte förstått konceptet debatt, trots att han påstår att han är lärare. Han använder den sortens hatretorik man annars bara hittar på sidor som Avpixlat och i internets träskmarker. Språket uppvisar en total brist på medmänsklighet och appellerar till antisemiter online som delar och gillar hans texter, vilket ju säger allt om målgruppen.

Han har inga problem att i debatter i sociala medier klanka ner på folks vikt, utseende, deras förmåga som föräldrar. Inget är för lågt för att få klick, dunkar i ryggen och tummar upp. Vilken förebild han är, den där Magnusson. För alla sina elever. Som visar hur man beter sig.

Tyvärr visar det vilken emaptistörd person han är.

Viljan att få makt online toppar all form av anständighet. Och går det inte med kvalitet hetsar han mer än gärna igång vänstertrollen för utan deras hjälp är det ju tyvärr ingen alls som läser honom. Det är som medlem i olika grupper på Facebook, stängda hatgrupper, som han får hjälp och spridning. Alla vet hur sådant fungerar.

Det är lite tragiskt egentligen. Hur en man i övre medelåldern inte kan acceptera att han helt enkelt är för dålig för att vara opinionsbildare. Det är därför han inte blir inbjuden och därför redaktionerna, trots att han gång på gång försöker, inte antar hans artiklar.

När man flörtar med de mörkaste hålen på internet, när man inte bara tangerat anständighetens gräns utan permanent uppehåller sig där, kan man inte förvänta sig att seriösa medier tar en på allvar. Det kan man inte heller förvänta sig när man har ett enda syfte – hetsa och hota. Hata. Han drar sig inte ens för att associeras med antisemitism. Som medlem och aktiv i Vänsterpartiet skulle man tycka att han borde tänka lite på hur han befläckar sitt parti men…..eller vänta. Det är ju Vänsterpartiet. Anything goes där så glöm att jag tog upp något.

Tills lite självinsikt börjar puttra i den mannen kommer vi tyvärr få se fler desperata försök av kommunisten och fulvänstertrollaren Andreas Magnusson i precis samma stilistiska nivå som i de olika slutna hat-grupper han själv hänger i.

………………………..

Vad som är sant och falskt i artikeln lämnar jag, precis som nämnda träskvänsterman för läsaren att själv bedöma. Med lögnen som vapen i texter som precis ligger på gränsen till förtal jobbar han och jag har illustrerat denna exempellösa nivå.

Men eftersom hans skräpblaska aldrig tar in rättelser trots att de låtsas vara en riktig tidning så publicerar jag nedan alla de sakfel han i senaste försöket till krönika här.

  • Det var jag ensam som var med i Studio Ett. Ann Heberlein var i Israel men var alltså inte ens inbjuden. För ämnet var sociala medier.
  • Jag nämnde inte ens boken i inslaget. Dagen efter, när jag spred länken till programmet, lanserade jag och Ann att vi skulle skriva bok. Det var alltså inte ens i samband med utan dygnet efter.
  • Jag är inte avlönad av Timbro och har aldrig varit. Det finns sämre folk att blandas ihop med än min make som varit VD där men med tanke på att han är en nästan 2 meter lång man borde det ändå vara enkelt att hålla isär oss.
  • Jag är till skillnad från den bittre läraren Magnusson en av landets bästa fria opinionsbildare. Så jag är knappast tystad personligen. Jag ligger utan ansträngning tvåa efter Bali som landets bästa digitala opinionsbildare sett till engagemang.
  • Boken handlar om något Magnusson inte har koll på alls – yttrandefrihet. Den gäller alla och är grundlagsskyddad. Det är också en mänsklig rättighet. Men jag visste att alla vänstertroll skulle försöka hävda att boken handlar om att jag och Ann är tystade. Det är ändå synd att de är så förutsägbara. Det förklarar varför de suger vad gäller opinionsbildning.
  • Ann är inte och har aldrig varit med i någon Stå upp-grupp och står inte för Sverige-vänliga åsikter utan tycker exakt som jag. Klassiskt moderata värderingar. Hon har inte vid ett enda tillfälle yttrat något klandervärt vare sig retoriskt eller åsiktsmässigt som jag sett och jag följer henne dagligen.
  • Han påstår att mitt avslöjande att Socialdemokraterna censurerade åsikter på sin Facebooksida inte stämmer. Det är lögn. Jag har tillgång till ett annat konto på Facebook. Jag testade med båda kontona. Sorterade på alla kommentarer. På mitt andra konto syntes inte mina kommentarer jag gjorde som mig själv. För att S dolde kommentaren, Men det fiffiga med den funktionen är att du inte märker det själv att kommentaren är dold. Detta har jag tyvärr fått lära de få online som själva tror att de är internet-Jesus men påstått att mitt avslöjande var falskt. Just för dig syns den även om den dolts av admin. Jag gör aldrig så på min egen utan jag spärrar folk och raderar deras kommentar. Då vet personen att de är borta. Genom att dölja lurar man användaren att kommentaren är kvar men den syns inte för någon annan. Att jag dumt nog använde skärmdumpar där det står “Mest relevanta” är bara en miss i när jag tog dumpen. Detta har puckon använt som bevis för att det var fel. Jag fick tips från andra som fått sina kommentarer dolda. Den som påstår att jag hade fel är de som inte fattar Facebook. Ironiskt att de tror att jag är så korkad samtidigt som de själva avslöjar sig vara just det. Jag gjorde undersökningen under 3 dagar. Två olika konton. De censurerade genom att dölja. Jag såg mina kommentarer själv men hur jag än sorterade doldes det för det andra kontot. Att jag gav dem en så lätt lögn att sprida för att jag inte tog dumpar när “Alla kommentarer” var klickade var min enda miss. Om de pallat att läsa inlägget hade de fattat att antalet kommentarer som visades under Alla inte stämde med antalet som stod i statusen. Bara att räkna själv. Ett av flera bevis för att de dolde åsikter de ogillade.
  • Det är djupt ironiskt att han kallar crowdfunding tigga när hans egen blaska inte kan gå runt utan Swish och donationer.

Det här var ju roligt.

Nästa gång Magnusson vevar igång osaklighetsmaskinen för att åtminstone trollen ska ge honom uppmärksamhet nu när inga seriösa personer eller media ser honom och hans längtan att bli känd kanske jag gör likadant. 

Tips. Sök till en dokusåpa.

De älskar sådana som du. Utan självdistans som tror att de är den mest populära killen, en ledartyp som alla älskar men som visar sig vara den som blir utröstad först för att folk helt enkelt inte står ut med honom och hans otrevliga arroganta hybris.