Bloggen har ett borgerligt perspektiv och drivs av Rebecca Weidmo Uvell. Jag är inte journalist utan opinionsbildare. 

Det är en av landets största opinionsbloggar och har i genomsnitt 70 000 – 100 000 unika besökare varje månad.

Detta är en privat blogg, inte en tidning. Det finns ingen replikrätt. Allt material är gratis.

Ekologisk mat är en bluff

Det har funnits få röster som kritiserat ekologisk mat genom åren. Några envetna forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet har i princip varit de enda.

Resten har velat vara med på det ekologiska halleluja-tåget.

För vi svenskar är ju så trendkänsliga. Och älskar att vara moderna. Alltså trummades det ut att ekologisk mat var både det bästa för klimat, miljö, djur och dessutom var det bättre för våra kroppar. Många upplever säkert också att det smakar godare.

Övergångsregeringen, före detta regeringen Löfven, satsade massa både pengar och opinionsbildningsuppdrag till myndigheter på just ekologisk mat. För att Miljöpartiet är besatta av ekomat.

I april 2017 ökade regeringen stödet till just ekologisk odlad mat eftersom de själva har satt ett mål att 30 % av areal som odlas ska vara just ekologiskt. 25 miljoner 2018, 50 miljoner 2019 och 100 miljoner 2020. En fördubbling från tidigare budget.

De passade då även på att inrätta en särskild samordning för produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel samt utarbeta en åtgärdsplan för målet om 30 % ekologiskt odlat mark 2030 och 60 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras inte bara av ekologiska produkter utan av “ekologiska certifierade produkter” år 2030.

Det innebär i klartext: produkter som är antingen KRAV-märkta eller Fairtrade-märkta. 60 % av den offentliga upphandlingen ska enligt dem vara märkta.

Senast i våras gav regeringen Jordbruksverket ett särskilt uppdrag att bedriva lobbying för ekologisk mat.

Ni läste rätt. För i en sosse eller miljöpartist värld är det här med att myndigheter ska vara objektiva blaj. De ser dem som megafoner, gratis megafoner.

Problemet är att ekologisk mat aldrig varit allt det där.

Det är till exempel inte alls bättre för klimatet.

Det finns heller inga evidens i vetenskapliga blindtester att ekologisk kontra konventionellt odlad mat smakar annorlunda. Smakskillnad upplevs enbart när försökspersonerna ser varorna och anser då att just den ekologiska är godare. Det sitter med andra ord i ditt huvud om du tycker att ekologisk mat smakar bättre.


Tyvärr är de som driver opinion för ekologisk mat, och de är otroligt många, så oseriösa i sin argumentation.

Som KRAV, som på allvar påstår att ekologisk mat ger dig bättre hälsa på sina hemsida.

Hur bevisar de då detta rätt tuffa påstående?

Inte alls faktiskt.

Ekomat är inte nyttigare än vanlig mat. Men KRAV “tycker” att det är nyttigare att minimera risken “att få i sig kemikalierester”. Av detta tyckande drar de slutsatsen att de kan med bestämdhet hävda att ekologisk mat är vägen till bättre hälsa.

Det här borde anmälas till Marknadsdomstolen tycker jag. För KRAV ljuger ju. Det finns inga belägg alls för det påståendet.

Men tack och lov börjar fler kritiska röster spridas om eko-maten. 2016 skrev tidningen Må bra om ekologisk mat med rubriken “Biologen: Därför ska du inte äta ekologisk mat”

Jag odlar själ ekologisk på landet, det gör de flesta hobbyodlare som odlar i pallkragar. Varje år är det något växt som inte blir något eller dålig på grund av skadedjur. Skördarna med ekologisk beräknas vara 30 % lägre som bäst och kräver därför mer arealer odlad mark för att få samma volym mat.

Om vi alla åt ekologisk mat skulle världens befolkning svälta.

Nyligen publicerades en ny studie som också slår fast att ekologisk mat inte alls är bättre för klimatet. Det är forskaren Stefan Wirsenius på Charlmers som publicerat studien i tidningen Nature.

Skälet är just att det krävs betydligt mer odlad åkermark för att få samma volym skörd.

“Svenska ekologiska ärtor har ungefär 50 % större klimatpåverkan än konventionellt odlade”

Forskarna bakom rapporten använder också ett nytt bättre mått – koldioxidkostnad. I detta mått ingår även hur mycket kol som binds i skogar och som släpps ut vid avskogning, som krävs för att sedan kunna odla upp marken. Koldioxid som alltså hamnar i atmosfären i slutändan och bidrar till klimatet. Att inte ta hänsyn till detta har gjort att tidigare jämförelser landat i andra slutsatser ibland.

Miljörörelsen var inte nöjd, minst sagt. Och gick ihop gemensamt i en debattartikel, men det märks att de äntligen är på defensiven efter att ha varit helt ifrågasatta under decennier. För rubriken blev:

Jag vädrar en vändning faktiskt. Från nästan religiös status där den som dristar sig ifrågasätta den store eko-guden direkt inte bara av folk i debatten utan även privat får ifrågasättande om man vill mata sin unge med gift och döda planeten, till att miljörörelsen faktiskt försvarar kritik med “ekomat inte sämre för klimatet”.

Fantastiskt.

Nu inväntar jag bara på att alla former av subventioner och gräddfiler politiskt både på riksnivå och lokal försvinner.

För jag tar en gång till: ekologisk mat är inte bättre för miljön, inte bättre för klimatet, det är inte bättre för dig eller dina barn och smakar heller inte bättre än konventionellt odlad mat.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Arbetsförmedlingen bränner dina pengar på ny logga

Är det någon som tänkt särskilt på Arbetsförmedlingens logga? Irriterat sig på att den är så ful? Inte det?

Men det har tydligen de gjort. För om man inte kan förmedla jobb, vad är väl roligare än att sätta in ett grafisk-profil-projekt?

Alla som spenderat några år på ett bolag vet att detta är ett mycket vanligt projekt, ofta initierat av någon som är uttråkad eller en marknadschef som behöver få uppmärksamhet av sin egen chef och känna sig viktig.

Missförstå mig inte, jag förstår vikten av att ha en bra grafisk profil. Men jag anser också att många företag och organisationer byter den för ofta faktiskt.

När jag frågade Arbetsförmedlingen om den nya loggan och begärde ut fakturorna fick jag detta till svar:

“Vi på Arbetsförmedlingen genomför just nu en förnyelseresa som syftar till att utveckla både vårt erbjudande till våra kunder, till samhället och vår verksamhet. Nu när vi kommit en bra bit in i det arbetet har vi sedan mitten av 2017 också arbetat med hur vi ska utveckla vår kommunikation för att spegla denna utveckling.

En del av utvecklingen har handlat om att arbeta fram en ny så kallad varumärkesplattform som ligger till grund för hur vi möter våra kunder med kommunikation på ett bättre sätt. Vi arbetar med att bli tydligare i våra digitala tjänster, vårt stöd till våra kunder och även i vår samhällskommunikation. I det arbetet har vi bland annat sett över den visuella delen av vår kommunikation.”

Vad kostade då denna förnyelseresa?

Jämfört med den nya hemsidan var den ett kap. För den hemsidan, som sedan inte lanserades, kostade 100 miljoner kronor.

Enligt mail från Arbetsförmedlingen blev total kostnad för den nya varumärkesplattformen 807 188 kr. Utöver det beräknar myndigheten att kostnaden för deras egen personal i projektet 117 500 kronor.

Total 924 688 kronor.

Av denna summa kostade den nya grafiska profilen 685 188 kronor plus arbetsinsatsen på förmedlingen.

Loggan gjordes av Gullers grupp, en PR-byrå där många nuvarande eller före detta folkpartister jobbar och som får många av de offentliga kontrakten.

Det var till exempel de som gjorde om Migrationsverkets logga 2015 enligt en granskning som Fokus gjort.

Dåvarande kommunikationsdirektör Mikael Hvinlund var beställare på Migrationsverket. Avtalet med Gullers reglerade en timkostnad på 700 – 1100 kronor per timme men saknade tak.

Migrationsverkets logga slutade med en total kostnad på 4 miljoner kronor.

Samma Hvinlund har varit beställare av Arbetsförmedlingens nya logga för det är han som anges som referens på fakturorna.

Enligt dem har Arbetsförmedlingen bland annat betalat 50 000 kronor för “rådgivning tolkning av grafisk profil”.

Man har också betalat 100 000 kronor för “analys och implementeringsplan av varumärkessamarbete”.

Totalt har Arbetsförmedlingen betalat Gullers Grupp 1,2 miljoner kronor inkl moms när jag räknar ihop fakturorna som de skickat. Långt ifrån de 800 000 kronor de uppgivit till mig i mail alltså.

Räknar man sedan in Arbetsförmedlingens uppgivna egna kostnader så landar slutsumman istället på 1,37 miljoner kronor.

Men givet att Hvinlund i sin gamla roll fick betala 4 miljoner kronor antar jag att i alla fall han är nöjd.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244


Tolka tolkutredningen

Det tillsätts så många utredningar att inte ens någon som jag som jobbar professionellt med politik och opinion har koll. En utredning som nyligen presenterandes som jag inte hade en aning om fanns var SOU 2918:83 “Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk”

När jag började läsa hoppades jag på att få läsa slutsatser om kostnader och att vi därför ska begränsa kostnadsfri tolk. Det är nämligen den enda obegränsade rättigheten vi har i välfärdssystemet som inte har en enda krona i egenavgift.

Jag var inte medveten om detta innan förra året då jag började läsa in mig men invandrare har enligt lag obegränsad rätt livet ut i alla situationer med offentliga företrädare (kommun, landsting, stat) rätt till en av skattebetalarna betalad tolk. Oavsett hur länge man varit här.

Då försökte jag ta reda på den totala kostnaden för skattebetalarna för detta, vilket visade sig vara omöjligt eftersom kostnaden tas från så många olika ställen. Redan här ser man förbättringspotential. Migration är statliga beslut och även obegränsad tolk. Staten borde därför åtminstone ansvara för att kostnaderna för tolk redovisas offentligt någonstans.

Men i utredningen fanns siffran med.

Varje år kostar tolkar två miljarder kronor för den offentliga sektorn.

Av denna årliga kostnad står kommuner och lansting för två tredjedelar.

Att tolka i domstolar och i andra sammanhang kräver redan idag att du har en tolkutbildning och är auktoriserad. Men migrationen har krävt så många tolkar så alla har fått vara flexibla. Många invandrare har alltså kunnat jobba som tolkar utan en dag i utbildning i princip.

Utredningens uppdrag var följande:

Tyvärr saknades alltså tidsbegränsningen i uppdraget. Såklart. Regeringen som tillsatte utredningen är ju socialister, där pengar alltid kan fås genom att öka beskattningen av “rika människor”. Så någon analys kring rättighetsperspektivet återstår alltså till en framtida regering att göra något åt.

Man lär sig så mycket i mitt jobb. Till exempel hade jag ingen aning om att det inte redan idag var förbjudet för offentlig sektor att barn tolkar. Att barn tolkar åt sina föräldrar i vardagssituationer, som i affärer, i kollektivtrafik etc visste jag. Men inte att skola, socialtjänst, sjukvård och myndigheter accepterar att barn tolkar.

Utredningen föreslår dock att detta nu ska förbjudas helt. Vilket är kanon. Föräldrarnas egen integration sinkas om de tillåts att använda sina barn hela livet att tolka. Var kommer drivkraften att själva lära sig språket då?

Dessutom ska barn vara barn, även de med utländsk bakgrund, och inte ha en livsuppgift att översätta gratis åt sina föräldrar. De måste fokusera på att studera och bli sina egna självständiga personer.

Vidare föreslår utredningen att man inte längre ska kunna använda outbildade icke auktoriserade tolkar och att alla tolkar dessutom ska finnas i ett statlig register, så att samordningen underlättas.

Från 2024 anser utredaren att det inte längre ska vara möjligt att arbeta som tolk åt det offentliga utan att ha utbildning och registrerat sig som tolk. Både högskoleutbildning och yrkeshögskolan ska ha tolkutbildningar.

Detta kommer göra att en väg till försörjning tyvärr försvinner för outbildade invandrare. För tolkning bygger till mesta del på talat språk så har du lärt dig svenska kan du i princip tolka. Du kan ha ett par år i skola i grunden bara. Men ska du läsa även på yrkeshögskola krävs det gymnasieexamen.

Samtidigt kan vi inte ha en kostnadspost för skattebetalarna på 2 miljarder per och växande i en oreglerad marknad där även barn finns. Alla utredningens förslag är bra tycker jag.

Nu återstår en sak: tidsbegränsningen.

Ingen som varit här mer än 3 år borde få tolk avgiftsfritt. Från och med då får man betala tolken själv.

Det kan inte vara en livslång gratis rättighet som bara gäller invandrare. Det är mer än generöst att avgiftsfritt för invandraren i alla situationer erbjuda tolk.

Inget annat i välfärden är oändligt och utan motprestation. Och tolktjänster är dessutom en offentligt finansierad tjänst som enbart utlandsfödda får ta del av.

Kan man inte göra sig ens förstådd efter tre år i Sverige får man jättegärna ha en tolk med sig.

På egen bekostnad.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Lövin flyger vidare

Isabella Lövin hatar flyget. På pappret. I verkligheten flyger hon ofta och gärna business class. I valrörelsen avslöjades det också att hon flugit för 1,5 miljoner kronor senaste mandatperioden. En halv miljon mer än statsministern. Ofta business class.
Men senast i mars 2018 skrev hon en debattartikel där hon krävde att statliga Swedavia som äger massa flygplatser i landet skulle få i uppdrag att likt Systembolagets självskadebeteende och schizofrena kampanjer minska alla andra flygande.
Hon var själv snabb att kritisera både budget och att hennes partiledarkollega valde att resa bort över jul.
Ändå kul att hon varje gång hon haft möten utomlands i år själv valt flyget tycker jag, trots att det går att åka tåg till både Polen, Schweiz och Bryssel.Till toppmötet i Davos i Schweiz valde hon som vanligt den mer klimatagressiva business class.
Även till polska Krakow valde hon business class trots att det släpper är mindre bra för klimatet än economy.
Men extra kul är ändå att hon också valde flyget när hon skulle till klimatmötet i Katowice.Dit 15-åriga aktivisten Greta Thunberg åkte, med tåg. Väl? Eller bil. Teleportera, cykel och promenad är tämligen uteslutet.
Men så är inte heller miljö och klimat viktigare för en miljöpartist än möjligheten att få bli hyllad i internationella sammanhang och få applåder.
Så roligt för Lövin att hon har alla våra pengar att köpa de där applåderna för, eller hur? Grattis till henne. …………………….. Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid Swish: 0762096244

C-märkt tidning i Norrtälje gynnas av politiker

Norrtälje norr om Stockholm, i Roslagen, har två tidningar. Norrtelje Tidning, som har en centerpartistisk ledarredaktion, och Norrtälje Nyheter. Den sistnämnde är en privatägd uppstickare som startades efter att privata kanalen Radio Roslagen startade och drevs av en entreprenör. Den var gratis för invånarna att läsa. Jag är alltid svag för uppstickare inom media och drivna entreprenörer och kände att jag måste dela den här historien med er.  Norrtelje Tidning är den gamla tidningen, som även får presstöd. Men båda lever på annonser samt prenumerationer så materialet är låst online, precis som alla i traditionell media försöker löser bristen på intresse. Ett dödsdömt projekt. Den 2 december avslöjade Norrtelje Nyheter att Norrtälje kommun, utan att ha lagt ut ett anbud som kommuner måste göra, direktupphandlat annonser i Norrtälje Tidning för 4,3 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. Det ska ha funnits ett avtal, vilket kommunen nekade till.
Perioden 2014 till 2018 som detta gäller styrdes Norrtälje av ett samarbete mellan S, MP och C.
Norrtälje kommun anmäldes till konkurrensverket 2014 för annonsavtal men det lades ner. Men 2018 var det dags igen och då granskades ett avtal kommunen slutit med en fd anställd som blivit konsult. Även här i strid med upphandlingsregler. Vid närmare granskning visar det sig att beloppet inte alls är 4,5 miljoner utan 7,5 miljoner kronor som kommunen spenderat på Norrtelje Tidning. 
Och det visade sig att det visst fanns ett skrivet avtal mellan kommunen och Norrtelje Tidning.Som tecknades 2013, med löptid på 2 år och sedan förnyelse ett år i taget.
En pikant detalj i avslöjandet är att den centerpartistiske riksdagsledamoten Per Lodenius var med och fattade beslutet. Han var även med i Public service-utredningen som resulterade i skatten som nu införts.
Efter valet styrs Norrtälje av Alliansen. Jag hoppas att de låter bli sådant här . …………………….. Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid Swish: 0762096244

WWF – med missförståndet som metod

Så här har framför allt miljörörelsen men även andra aktivister jobbat. Att påstå något, medvetet förpacka en sorts fakta så att mottagaren tolkar det som något annat och sedan spela med när media återpublicerar icke-nyheter om och om igen. 

WWF kommer vartannat år ut med Living Planet Report. 2018 var det dags igen. Resultaten som kablades ut var att 60 % av de vilda ryggradsdjuren i genomsnitt har minskat. WWF har undersökt 4005 arter i 16 704 populationer.  

I slutet av oktober kunde man därför läsa följande rubriker i SVT, Metro och Aftonbladet är bara några exempel på media som spred “nyheten” vidare, utan kritisk granskning. Så bygger man framgångsrikt opinion på lögn. 

Att det redan 2014 höjdes kritiska röster mot WWF, rapporten och deras sätt att räkna i till exempel National Geographic är ingen information som kommit fram i svensk media särskilt brett alls. 


WWF:s rapport innehåller som sagt drygt 4 000 arter, av 63 000 som finns. Vilket givetvis blir ett problem vid rapporteringen, och att de dessutom blandar arterna friskt. Även 2018 kritiserade just National Geographic rapporten. 

För det är inte 60 % av individerna bland ryggradslösa som försvunnit. Men det är det som rapporteras.

Utan i de undersökta sammanlagda populationerna har det skett en minskning (eller ökning i vissa fall), vilket dock inte innebär att antalet individer minskat med samma procentsats. Men det struntar media och aktivisterna på WWF utan meningen ÄR att alla ska tro detta gång efter gång så att WWF kan driva opinion. Även om grunden bygger på icke fakta. 

Ett annat sätt WWF jobbat med för att få ut “fakta” som bygger på missförstånd och pumpa upp siffrorna är att helt enkelt ändra beräkningsmetod så att rapporterna inte går att jämföra längre. Fram till 2012 använde de ett sätt att indexera, sedan bytte de till nästa rapport 2014. Så siffrorna höjdes automatiskt på grund av det nya beräkningssättet. Fiffigt sätt om man vill få ännu hemskare siffror att kabla ut. Ingenstans går detta att läsa i WWF:s kommunikation dock. 

2012 påstod de att 30 % av djuren minskat sedan 1970. 

I nästa rapport 2014 var siffran plötsligt 53 %, för att de ändrat mätmetod. 

När man läser rapporten för 2018 finns inte ett ord om att man ändrade mätmetod plötsligt 2014 och att därför siffrorna ökat fortare. Något alla seriösa avsändare av en årlig rapport skulle ha med för att sätta siffrorna i rätt perspektiv då de själva jämför med just 1970 i varje rapport. 

WWF-rapporten undersöker alltså inte antalet individer utan populationer. Och med en population menas generellt en grupp individer av en art som är skiljd från en annan grupp individer av samma art. Lättaste exemplet är flockdjur som vargar, där två olika flockar alltså är två populationer. Det är antalet populationer som undersöks och som sedan sjunker eller ökar i WWF-rapporten. Inte antalet individer. Och om man undersöker vargar i ett område med många vargar, som Alaska, så har alltså detta område betydligt fler populationer från början än vad till exempel Sverige har där antalet flockar och även antalet individer är noga mätta då vi har ett betydligt färre antal vargar från början. 

Man kan således inte alls säga att 60 % av alla djur försvunnit sedan 1970. Det är helt enkelt falskt. 

Ett annat problem med rapporten är att den inte tar hänsyn till det faktum att forskare tenderar att undersöka arter och populationer som redan är hotade. Inte de där de finns ett överflöd redan idag. Denna faktor tar man heller inte hänsyn till i rapporten. 

Slutsatsen är att WWF, precis som så många miljöaktivister, helt enkelt har lögnen som metod.

För att de fungerar. Media går på det gång efter gång och kablar ut att antalet djur drastiskt minskar medan få om ens någon orkar läsa vare sig rapporten eller kritiken som finns mot den. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Backa bokprojektet “Pampens historia”