Search
Close this search box.

Tar muslimerna över Europa?

 

Det är en fråga som debatterats i många år, där vänstern hävdar att det är en rasistisk konspirationsteori. Sanningen är att frågan utnyttjas av ljusskygga högerextrema länge men bara för att en fråga utnyttjats innebär den inte att man bara kan avfärda den som lögn eller myt. 

Det kan ändå vara sant. Trots att människor med obehagliga bevekelsegrunder för fram den. 

Europa är en kristen kontinent till stort. Det har vi alltid varit. Europa har inte varit muslimskt tidigare, eller hinduiskt. Osmanska riket, de muslimska turkiska erövrarna, tog visserligen delar av sydöstra Europa men resten av kontinenten har varit kristet sedan start. 

Ett kristet Europa är ursprunget, det fanns inget vi kallade Europa innan vi blev kristna. Då bestod landmassan av olika klaner och riken. Det är inget man kan ta lätt på. Och varför frågan har sådan sprängkraft. 

Sanningen är att Europa primärt haft invandring av just muslimer sedan 40 år. De har fördelat sig lite olika dock. Turkarna dominerar i Tyskland medan Nordafrika vallfärdat till Frankrike på grund kolonialismen tidigare. Storbritannien har också stora grupper muslimer från bland annat Pakistan men även andra länder.

I Sverige har vi fått en kompott. Först turkar. Sedan kurder, som ibland är muslimer, ibland inte. Sedan kom en våg under Balkan-kriget av muslimer från Balkan. Somalierna började komma, sedan stora mängder irakier. Afghaner, fler somalier och sedan syrier. 

Palestinier har regelbundet kommit på grund av de nära banden med Socialdemokratin. 

Man uppskattar att minst 44 miljoner muslimer nu lever i Europa, jag räknar inte Ryssland som Europa. Genomsnittet är 5 % av Europas population men i Sverige är siffran betydligt högre. Eftersom vi tagit emot så ofantligt många i relation till vår lilla befolkning och nästan alla invandrare sedan 1990 varit muslimer. 

Försiktiga beräknar är 800 000 muslimer i Sverige men eftersom vi inte registrerar folk på religion är det svårt att veta. Sanningen är att varenda barn som föds till muslimska föräldrar också är muslim, och deras barn förmodligen. 

Siffran 8,1 är lågt räknat och tar inte hänsyn till alla som fötts som muslimer i landet. Men man ser på den här kartan hur extremt Sverige är idag, demografin radikalt förändrat på bara ett par decennier. Det är rätt skrämmande ändå. 

 

 

Därför finns det fog att vara orolig över att Sverige och Europa på sikt faktiskt domineras av just muslimer. Inte på grund av den högerextrema myten att planen är att ta sig till Europa och sedan föda så många barn som möjligt. Men muslimer föder i snitt ett barn fler än majoritetsbefolkningen, vilket gör stor skillnad på nationsnivå. 

Pew Research släppte en rapport om just muslimer i Europa redan 2017, vilket måste anses som vågat givet hur debatten i Europa varit om allt som har med migration att göra. Vänstern dominerade det samtalet länge, inte bara i Sverige, och alla som ville ens prata om migration stämplades som rasist vid den här tiden. 

 

 

Pew Research tog fram tre scenarier, där det lägsta byggde på det helt orealistiska noll migranter med muslimsk bakgrund. 

 

 

Fram till 2050 kommer Europas befolkning istället bestå av mellan 11 och 14,2 % muslimer, en nästan tredubbling från dagens genomsnitt på 5 % om den höga migrationen består. Vilket det är lätt att anta eftersom Europa inte kan enas och folk fortsätter att ta sig in i EU på olika sätt, legalt eller illegalt. Om vänstern får bestämma skulle gränserna återigen öppnas, vi är alltid ett val ifrån detta. 

Så vad skulle hända Sverige, som redan idag har näst högst andel muslimer efter Frankrike men en betydligt mindre befolkning som helhet?

Enorma konsekvenser, om vi fortsatt har hög invandring av just muslimer. År 2050 skulle en tredjedel av Sverige bestå av muslimer. 

 

 

Var tredje person i Sverige skulle vara muslim, var tredje barn. 

Vad händer om en radikal rörelse får med sig de svenska muslimerna plötsligt, som under IS-tiden? Vad händer om de mest medeltida aggressiva och våldsamma krafterna får fäste i den stora gruppen muslimer i Sverige någon gång i framtiden?

Jag vågar inte ens tänka på det faktiskt. Vårt land skulle på riktigt utplånas. 

Sedan kan man diskutera sannolikheter men man måste kunna diskutera fakta och kontroversiella ämnen utan skygglappar. Hur ska man annars kunna planera inför framtiden?

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!