Sök
Stäng denna sökruta.

Förstör inte vår grundlag, tack

 

Den förra regeringen styrdes som bekant inte av människor som historiskt varit de största försvararna av grundläggande fri- och rättigheter, tvärtom. Socialister har i alla tider hotat dem. Men våra har tack och lov mycket länge varit inlåsta i vår grundlag, svåra att fingra på. 

Tack vare detta kunde inte vare sig riksdag eller regering införa långtgående ingrepp i våra fri- och rättigheter under pandemin. Trots att världen blev galen och även högern blev lika frihetsföraktande auktoritär som den äldsta av kommunister. 

Alltså fick de styrande nöja sig med det som gick att göra utan att bryta mot grundlagarna och vi svenskar hade kanske världens mest liberala pandemi-regler. 

Vad hände då?

Vi blev också ett land som klarade Covid19 allra bäst. För du kan inte ducka virus, hur många lock downs du än tvingar in befolkningen i. Nya Zealand var helt orimliga och de drabbades av bakslag gång på gång, och lyckades betydligt sämre än Sverige vad gäller antal döda. 

Alla med makt blir maktberusade och det är därför nyckeln till våra mest grundläggande fri- och rättigheter ska vara inlåste på behörigt avstånd från samtliga. 

Men socialisterna var såklart inte nöjda med att vara ett av få länder som inte fick införa total lock down och tvinga oss på knäna, inlåsta i husarrest med en polisstat utanför. Så de tillsatte en utredning för att ändra grundlagarna, till nästa gång världen blir galen. 

Detta hände 2021. Det första man ville ändra är något rimligt – reglerna för hur riksdagen får tillträda vid händelse av en kris. Det är rimligt att ha en plan B där. Men sedan la de till följande kommittédirektiv: 

 

 

Kanslisvenskan betyder att man ska föreslå ändringar av grundlagen för att regeringen ska kunna införa saker som undantagstillstånd och lock down vid kriser som inte är krig utan är ”allvarliga fredstida kriser”. Det fiffiga är att någon sådan exakt definition ju inte finns. Vad är en allvarlig fredstida kris egentligen? Jo det är ju som konst – det ligger i betraktarens öga. 

Det står inte några exempel, för att den regering som skrev direktivet (socialister) vill ha tolkningsföreträdet och inte behöva rätta sig efter vad som står i en tråkig grundlag man inte kan bråka med. Detta är det farliga med alla slags lagändringar, när de som skriver lagen gör det luddigt för att få svängrum själv.

Utredningen fick dock inte frihets-hatare som Morgan Johansson ta emot, tack och lov. Utan det var Gunnar Strömmer som tog emot resultatet. 

I november 2023 var de klara och det är inte supermunter läsning för alla oss som älskar frihet. 

Men en sak är bra – att man anpassar regeringsformen efter tekniken. Riksdagen ska kunna ha möten som är digitala i händelse av kris. 

 

 

I sammanfattningen av resultaten räknar utredaren upp olika sorters kriser i fredstid som skulle vara skäl till ändringen av grundlagen: naturkatastrof, olycka, terror, pandemi eller störning av kritisk infrastruktur. 

 

 

Utredaren konstaterar klokt att man förbereder sig före en kris, med andra ska ord ska all relevant lagstiftning ha tydliga avsnitt om hur man agerar i kris. 

 

 

Däremot föreslår man att regeringen till skillnad från idag ska få fatta långtgående beslut inom alla områden utan att riksdagen måste godkänna. Det är hårresande. Tänk en dag när sossar regerar och vi har den här lagstiftning på plats, där ”allvarlig kris i fredstid” är upp till egen tolkning.  Sossar som redan hatar frihet. Vad tror ni att de kan göra med den makten?

Fundera lite grann på det. 

 

 

Det enda som behövs är att regeringen övertygar riksdagen om att de ska fatta ett ”aktiviteringsbeslut” så får regeringen sedan hela makten att runda den folkvalda demokratin och införa vilka begränsningar som helst. 

 

Jag ser framför mig ett Sverige som då kommer låsas in när regeringen bedömer att det är en allvarlig kris. Undantagstillstånd, lock down, förbud mot bilar, stänga skolor, allt du kan tänka dig kan en regering i framtiden få fatta helt själva på obestämbar tid dessutom. Utredaren föreslår inte automatiska tidsbegränsningar, som att varje beslut aldrig får gälla längre än 60 dagar, sedan måste ett nytt beslut fattas. Även om riksdagen kan dra tillbaka medgivandet. 

Jag såg med fasa på när världen blev galen under Covid och helt sjuka inskränkningar infördes i andra länder, det var som en skräckfilm att se franska poliser släpa ut folk från gallerior för att de inte hade munskydd eller läsa om folk i Australien som skickades till en enskild ö för att hon vägrade stanna inne i sitt hus, trots att hon inte var sjuk. 

En bekant syster fastnade i Hongkong och två veckors karantän på hotell (hon bor där och åkte hem). Hon öppnade dörren för att ställa ut en påse smutstvätt och polisen kom och låste in henne i fängelse i två veckor för brott mot karantänen, trots att hon inte fysiskt var utanför dörren. 

Vi ska under inga omständigheter ändra grundlagen så att en framtida regering oavsett färg får införa lock downs, undantagstillstånd och andra extrema åtgärder. Helt enkelt för att vår pandemi-hantering visade att vi inte behöver det och man ska verkligen inte försöka fixa något som inte är trasigt. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!