Sök
Stäng denna sökruta.

Rätt till bidrag utan tillstånd

 

Det är det nya prejudikatet som kom från Högsta Förvaltningsdomstolen precis. Enligt mål 2624-23 ger barn som inte har uppehållstillstånd här ändå rätt till föräldrapenning. 

 

En kvinna av utländsk bakgrund hade permanent uppehållstillstånd 2021 och födde en son. Men han hade inte uppehållstillstånd. Personligen trodde jag att alla barn som föds i Sverige automatiskt får det men så verkar inte vara fallet utan föräldrarna ska ansöka om uppehållstillstånd. Om föräldrarna hade varit medborgare hade barnet dock automatiskt blivit svenska medborgare. 

 

 

Försäkringskassan nekade henne föräldrapenning men hon överklagade till Förvaltningsdomstolen, där hon vann. Försäkringskassan överklagade då till Högsta Förvaltningsdomstolen där hon nu också vunnit. Notera också att hon överklagade perioden 17 september till 21 oktober, som var de enda veckorna sonen inte hade haft uppehållstillstånd. 

Det är många regler i det svenska socialförsäkringssystemet som behöver moderniseras efter den enorma demografiska förändringen som skett. Jag har länge drivit frågan om att ingenting borde vara knutet till folkbokföring utan också måste kopplas till prestationer i landet. Att utlänningar direkt ska ha en massa rättigheter i ett system som bygger på inbetalning över tid är djupt orättvist mot alla som bara betalar in. 

Men även om jag kanske i det här fallet kan tycka att slarvet att inte söka uppehållstillstånd för den nyfödda sonen ska resultera i avslag, om nu familjen bor här och arbetar, så skapar det här prejudikatet potentiellt andra problem. 

För det Högsta Förvaltningsdomstolen säger är i praktiken att barn som inte har uppehållstillstånd här har rätt till föräldrapenning om föräldrarna bor och arbetar här. 

De anser tvärtom att inte bara den som har rätt att vistas här ska anses bosatt här. 

 

 

Högsta Förvaltningsdomstolen anser att det tvärtom inte finns något krav på att en person som bor här måste ha uppehållstillstånd för att anses bo här och därmed också ha rätt till våra förmåner enligt Socialförsäkringen, som föräldrapenning. 

 

 

Detta öppnar dörren på vid gavel för illegala migranter att de facto söka och beviljas alla förmåner som finns, som sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag, barnbidrag, förtidspension (aktivitetsersättning) etc. 

Detta är ett hål i lagen som regeringen nu måste täppa till genom att uttryckligen skriva in att för att få rätt till förmåner i socialförsäkringen måste samtliga, inklusive barnen, ha uppehållstillstånd och därmed rätt att vistas här. 

Jag hoppas att de samtidigt ändrar bedömningsgrunderna så att många förmåner helt stängs om man inte betalat in till systemet. Utlänningar ska inte ha en enda krona av vårt gemensamma socialförsäkringssystem tills de faktiskt, precis som avkrävs av svenskar, arbetat och bidragit till samma system. 

Alla grundnivåer på sjukpenning och föräldrapenning, de som ligger utanför SGI (sjukpenninggrundande inkomst), borde göras om till den lägsta inkomstnivån men över 0 kronor, där studiemedel räknas som inkomst för att skydda högskolestudenter som blir föräldrar från att gå miste om föräldrapenning. På det sättet skulle inga människor som inte arbetat alls få tillgång till våra bidrag.

Vi måste täppa till ett hål i taget.  

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!