Sök
Stäng denna sökruta.

Handelskammarens bluff om Bromma

 

Innan nuvarande VD för Stockholms handelskammare fick sitt jobb drev handelskammaren den enda rätta linjen för Bromma flygplats – att den måste vara kvar. För stockholmarna men också för att underlätta för alla andra som inte bor här att lätt och smidigt både kunna arbetspendla och åka hit för nöjen. 

Sedan började Andreas Hatzigeorgiou som VD och nu driver de plötsligt linjen att Bromma måste avvecklas, helst igår. 

Varför har de ändrat ståndpunkt?

Jag tror att det beror på en enda sak – familjen Wallenberg, och några andra starka ägarfamiljer i landet som av helt egna skäl hellre vill att Arlanda ”ska ta över” Bromma. De har länge krävt att Arlanda byggs ut med en landningsbana till, men stött på patrull på grund av miljönissarna.

Till slut drog de slutsatsen att ska detta kunna ske måste de själva driva frågan att Bromma måste avvecklas, då skulle Arlanda i praktiken tvingas att bygga ut trots Miljöpartiets planer att först säga att det är planen för att när Bromma är avvecklad vägra. De hatar flyget. 

I maj 2021 skrev Handelskammaren sin första debattartikel mot Bromma flygplats. Sedan dess har de aktivt bedrivit lobbying för att få till stånd en snabb avveckling av Bromma. 

 

 

Idag var bara det senaste i en rad angrepp, man får nästan bilden av att Handelskammaren inte har en enda annan fråga de driver med tanke på hur ofta de kräver att Bromma ska avvecklas. 

 

 

Eftersom inga vettiga argument finns använder de statistik, på utrikes trafik. Ett rätt värdelöst mått på betydelsen av Bromma givetvis eftersom det framför allt är en inrikes flygplats. 

Vi har en stor flygplats för utrikes, den heter Arlanda. 

Beklämmande nog struntar numera Handelskammaren i stockholmarnas behov, de företräder idag ett enda smalt intresse – de stora ägarfamiljernas krav på en till landningsbana på Arlanda för att underlätta sina egna affärer. 

Wallenberg har stor kontroll över fullmäktige i Handelskammaren. Ni kan själva se. Erkhammar från Kreab, ska i detta sammanhanget anses företräda Wallenberg då de mycket länge varit stora kunder till Kreab och ägaren Peje Emilsson själv har även privat mycket goda relationer med familjen. 

Investor och SEB är deras stora flaggskepp som bekant. 

 

Makten Wallenberg utövar över svenskt näringsliv i stort och i Handelskammaren i det lilla ska inte underskattas och de är högst i rang av alla, övriga lyssnar gärna på dem. 

Brommas betydelse för Stockholm underskattar de tyvärr medvetet och gärna. Visserligen förstörde pandemin en del för allt flyg, nedan ser ni siffrorna för 2019 kontra 2023. 

Men att Bromma 2023 hade över en miljon passagerare visar hur betydelsefull flygplatsen är. 

 

Våra näst största städer Malmö och Göteborg kommer inte ens i närheten av inrikesflyget som Bromma har. Som ni kan se hade Malmö bara 300 000 fler passagerare 2023 än Bromma totalt och 400 000 färre passagerare för inrikes trafik. 

Landvetter hade 350 000 färre passagerare inrikes än Bromma. 

 

 

Bromma är knutpunkten mellan Stockholm och alla övriga städer i landet. Det är landets största inrikes flygplats. 

Att då som Handelskammaren blanda in utrikes statistik för att göra en poäng för en förtida avveckling är fulspel. Och tar noll hänsyn till betydelsen för staden att företag kan ha anställda, och ägare, till bolag som drivs i Stockholm och genererar intäkter till staden, men de kan bo någon annanstans i landet. Jag har bekanta som i åratal veckopendlat med flyg till just Bromma och driver framgångsrika företag här, i stan. 

Företag som kanske hade placerats i en annan stad utan Bromma eftersom pendlingen till och från Arlanda är oändligt mycket längre. 

Jag förstår att Wallenberg skiter i det för att de bara ser till egenintresset men Handelskammaren i Stockholm ska driva frågor som är bäst för hela staden och inte bara för tongivande stora ägarfamiljer som kontrollerar fullmäktige. 

Varför heter det ens Stockholms Handelskammare?

Wallenbergs Handelskammare hade numera varit ett bättre namn. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!