Sök
Stäng denna sökruta.

Nya stolleidéer från MP

 

Hur många år till ska Miljöpartiet komma undan att få leva i en helt annan, parallell verklighet än oss andra utan att ställas till svars för det?

Jag har granskat MP längre än jag kan minnas, redan 2010 skapade jag en Facebook-grupp i tidernas begynnelse av opinionsbildning på sociala medier där jag granskade alla galenskaper MP då höll på med (de har lyckats gömma undan det värsta nu för tiden men då låg det öppet). Fram till 2014 fick de inte en enda kritisk fråga i media, efter att de suttit i regeringen har åtminstone den förlamningen släppt. 

Men de är ju ett parti där främsta meriten är att vara spritt språngande. 

Idag har vi det senaste förslaget där Daniel Helldén, som vi stockholmare är glada att slippa i kommunalpolitiken, vill försöka sig på energidebatt. Men eftersom MP som bekant lever i en galax nära oss, är den full av oklarheter. 

Han vill påstå att partiet nu kontrar regeringens mål om baskraft och energiförsörjning. Rubriken är en rak förolämpning eftersom det inte finns något parti förutom Vänsterpartiet som fattar företagande mindre än just Miljöpartiet. 

 

 

Regeringen väntas lägga ett förslag om 300 Twh elproduktion 2045, mot dagens 135. MP höjer men bluffar sin taskiga hand och hävdar att deras förslag ger 235 Twh redan om 6 år, 2030. 

 

 

Eftersom de alltid bygger sin politik på drömmar, gissningar och önskningar kan de förstås som vanligt skriva vad som helst i sina debattartiklar och förslag. Problemet blir när de kommer undan i debatten. 

För hur ska då detta lösas på bara sex år tycker Helldén?

Med ”energieffektiviseringar” (läs: byte av fönster i villor etc) och givetvis generallösningen vind och sol. Att vi skulle ha ett negativt energipris om allt kom från vindkraft verkar ha missat Miljöpartiet men så är det. För om hela energisystemet är beroende av samma kraft (vind) så produceras noll el vindstilla dagar, och då stiger priset på el enormt eftersom utbudet är litet.. Men blåsiga dagar blir priset mycket lågt, faktiskt till och med minus då vi just då har ett enormt överskott. 

Att ingen företagare kan överleva under de premisserna (vindkraft är också företag) behöver man såklart inte ta hänsyn till i lala-land. 

Men då halar van miljöpartist fram önskningarna – lagring. Vilket kanske kan ordnas, i framtiden men idag finns ingen känd teknisk lösning för att lagra enorma mängder energi som produceras av sol och vind. 

 

 

Det finns inte. Det är en förhoppning, en teknik som inte är uppfunnen men det hindrar såklart inte Daniel Helldén från att anse att det ska lösa energibehovet till 2030. Om sex år. 

Hur många vindkraftverk behövs då för att klara energin i framtiden?

Till 2045, om vi ska nå efterfrågan på över 300 Twh, krävs 10 000 vindkraftverk eller 35 kärnkraftverk. Ett vindkraftverk kräver ca 10 år i produktion på grund av alla processer kring miljötillstånd och överklaganden som just Miljöpartiet varit med och infört. 

 

 

Men som sagt, vi måste ha planerbar elkraft. Om vi enbart har vindkraft kommer ingen tjäna pengar på elproduktion. Det är MP emot, såklart. Trots att kärnkraft lyfts fram av IPCC. 

Inte heller där får MP några frågor i media eller i debatter – om varför de vägrar att lyssna på forskningen och IPCC när det kommer till kärnkraft?

Vindkraftverk fyller en viss funktion, absolut men utbyggnaden av el måste ske med planerbar kärnkraft. De vindparker som finns går många med förlust redan så att satsa på att bygga ut en bransch där konkurserna ökar verkar vansinnigt, istället måste landet snabbt satsa på kontrollerbara energikällor och det är vattenkraft, som fungerar bra idag, och ny kärnkraft. 

Under tiden borde media någon gång syna Miljöpartiets konstanta bluffande på alla områden, inte minst energifrågan. Där de gång på gång kommer undan med att föreslå teknik som inte finns och önsketänker bort från det faktum att marknadens spelregler också gäller vindkraft och vi därför aldrig någonsin kan bli enbart beroende av vind och sol (den senare fungerar knappt november till april). 

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!