Search
Close this search box.

I maj får vi skämmas över Sverige

 

Den förra regeringen ville givetvis belöna sitt eget stora fäste Malmö när vi råkade vinna Eurovision förra året och även om beslutet officiellt låg på SVT vet alla hur det fungerar. Att den staden vi har mest problem i skulle få ytterligare belöningar var således väntat. 

Den 7 till 11 maj i år hålls därför Eurovision i staden med drygt 300 000 människor varav över hälften med utländsk bakgrund, i princip nästan bara muslimer. Om Sverige skulle bli som Malmö, finns till och med en bok skriven, om vilket kaos som då väntar. 

När Hamas torterade, lemlästade, våldtog och mördade 1200 oskyldig civila, mestadels barn, gamla och kvinnor, gick just muslimer i Malmö ut och…..hurrade. På staden gator. Över döda judar. 

Det är från just Malmö Hamas-associerade Jamal El-Haj kommer, det är också där judarna flytt ifrån eftersom den öppna antisemitismen växt så enormt. Lärare terroriseras som undervisar om förintelsen, judar vågar inte bära Davidstjärnan öppen och det ligger ett outtalat hot över staden. 

Läser man Brå:s statistik ser man enkelt hur mycket större risk en jude har att utsättas för hatbrott i Sverige. 

 

 

För idag uppskattas den judiska minoriteten till 20-25 000 personer bara. Ändå är 4 % av alla hatbrott mot judar. 

Vi har minst en miljon med muslimsk bakgrund, förmodligen fler när man räknar in deras svenskfödda barn. 8 % av hatbrotten är mot muslimer. 

Detta innebär att var 1000:e jude utsätts för något slags antisemitiskt hatbrott. Medan bara var 80 000:e muslim.

Det är således 80 gånger farligare att vara jude i Sverige än muslim.

Förövarna är dessutom mycket ofta just invandrare och deras barn med muslimsk bakgrund.

Sedan 7 oktober-kriget inleddes har anmälningar om hat mot judar i Sverige ökat med 50 % berättade polisen redan i november. 

 

 

Detta borde oroa alla, inte minst regeringen. Minst 100 000 muslimer bor i Skåne, minst hälften i Malmö och i maj har vi hela Europas ögon på oss, plus lite andra länder som följer Eurovision. Redan i höstas höjdes röster om att bojkotta Israel från att delta, olika töntiga kändisar har skrivit upprop som vanligt och tror att deras åsikt betyder något. 

Det finns tyvärr inget scenario när inte Sverige kommer göra bort sig i maj. 

Med mycket stor sannolikhet kommer olika vänstergrupper ihop med muslimer, lokala och inresta, försöka förstöra Eurovision med olika demonstrationer, våldshandlingar och till och med attacker mot Israels delegation. Jag gissar att Säpo jobbar på högvarv men även om de lyckas, som de faktiskt ofta gör, identifiera verkliga hot redan i förväg, kommer Sverige skämma ut sig. 

Kanske är det ändå bättre att Stockholm slipper det här. 

Israels deltagare har inget med kriget att göra, ändå har de redan anklagats som symboler och i det ögonblick de sätter sin fot på svensk mark är de indirekt hotade. 

Frågan är inte om utan hur mycket bråk och stök det kommer bli. Jag hoppas verkligen att staten, med Polismyndigheten i spetsen, har noga koll på både våldsbejakande grupper och säkerheten i Malmö så att inget värre än demonstrationer med den sortens öppna judehat vi ser regelbundet i Sverige tar plats i Malmö. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!