Sök
Stäng denna sökruta.

Ylva Johansson och flyktingaktismen

 

I en artikel i tidningen ”Le Point” idag avslöjas att den svenska kommissionären, socialdemokraten Ylva Johansson,  sagt till Frontexchefen att hans arbete var att ta emot alla migranter med kärlek. Men sin vana trogen förnekar Johansson nu att hon sagt det. 

Artikeln i sin helhet kan ni som kan franska läsa här, nedan finns en översättning via Google Translate. 

………….

För att motivera sin flytt till RN, citerar den tidigare chefen för Frontex-byrån, Fabrice Leggeri, i en intervju med JDD, den svenska kommissionären Ylva Johannsson (socialdemokrat). Kommentarer som idag förnekades av kommissionens talesperson.
Enligt Fabrice Leggeri skulle den svenska kommissionären ha satt ett nytt direktiv för verkställande direktören 2019, kort efter hennes ankomst som kommissarie för inrikesfrågor. 

"Ditt jobb är att ta in migranter och välkomna dem eftersom de kommer av kärlek. Och vare sig du gillar det eller inte, vi är en åldrande kontinent och så du måste släppa in dem, säger hon till honom.
En tvist om Frontex uppdrag
"De uttalanden som Fabrice Leggeri gjorde om EU:s migrationspolitik är helt enkelt falska", svarar kommissionens talesman. Låt mig korrigera. Det vi har satt upp, genom vårt engagemang, kretsar kring två huvudaxlar. På lagstiftningsnivå presenterade vi en omfattande lagstiftning [migrationspakten, redaktörens anmärkning]. Vi har nu en politisk överenskommelse, som är enorm i den meningen att vi fick denna överenskommelse efter år av diskussioner, intensiva diskussioner och dödläge. »

Tvisten mellan Fabrice Leggeri och kommissionsledamot Johansson gällde mer exakt behandlingen förbehållen migranter. För Fabrice Leggeri var prioriteringen av Frontex-byråns mandat, liksom rättspraxis från EU-domstolen, att upprätthålla EU:s yttre gränser och därför att bekämpa irreguljära korsningar av europeiska gränser. 

Kommissionären, å sin sida, insisterade på Frontex-byråns andra mandat: respekt för asylsökandes grundläggande rättigheter.

Hon trodde att Frontex kan ha varit delaktig i de grekiska myndigheternas "illegala stöttavlor". En utredning av Olaf (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning) har inletts. Men Frontex styrelse fastställde inte väsentligheten i fakta och stödde inte Olafs rapport.
De två uppdragen, respekt för gränser och grundläggande rättigheter, ingår i myndighetens mandat. Denna bräckliga balans var inte föremål för samma bedömning mellan Fabrice Leggeri och kommissionären med ansvar för inre angelägenheter.

Avslöjaren av krisen med Vitryssland
Dessutom presenterade kommissionen i september 2020 en reform av den europeiska migrationspolitiken för att försöka lösa den fråga som plågat EU sedan krisen i Syrien 2015. Blockeringarna berodde på frånvaron av solidaritet mellan sydstaterna (Italien, Grekland, Spanien), inför migrationsströmmar, med de från öst som inte ville avlasta de första inträdesländerna.

Saker och ting förändrades lite när Vitryssland använde migranter (främst irakier) mot Polen och Lettland. Vi såg sedan kommissionen vidta alla åtgärder för att blockera detta försök till destabilisering, inklusive genom att hota flygbolagen som transporterade migranter från Irak till Vitryssland.

Slutligen släpptes "migrationspakten" i december 2023 genom en politisk överenskommelse mellan Europaparlamentet och rådet. Den allmänna tanken är att påskynda gränsförfarandena så att inom tre månader (inklusive överklaganden) återförs de vars rätt till asyl avslås till sitt ursprungsland. Det kommer att ta två år till att uppnå genomförandet av denna migrationspakt, som innebär uppförande av interneringscenter i de mest utsatta länderna. Endast ett land i dag protesterar mot konturerna av denna reform, nämligen Ungern.
 

”Vi har stärkt vårt samarbete och våra kontakter med tredjeländer, med ursprungsländer såväl som med transitländer”, fortsätter kommissionen. Vi har stärkt och stöttat alla våra medlemsländer genom att använda ekonomiska medel. Vi har stärkt stödet vid gränserna. Vi tillhandahåller ekonomiskt, tekniskt och operativt stöd. Och vi visade vad vi kunde för att försvara det. Vi har visat detta inför hybridhot som kommer från Vitryssland, men också från Ryssland. Vi har också visat att vi kan reagera på ett operativt och relevant sätt mycket snabbt med pilotprojekt med Rumänien och Bulgarien. Och genom hela arkitekturen som vi håller på att införa för att hantera migreringen.

Så, för att sammanfatta, påståendena [av Fabrice Leggeri, redaktörens anmärkning] är falska.

…….

Vi som känner till Ylva Johanssons modus operandi, kom även ihåg att hon är kommunist i grunden och satt i riksdagen för VPK innan hon bytte parti, förstår att det givetvis är sant. 

Hon bad Löfven om att få bli kommissionär, detta välbetalda tjänstemannajobb i Bryssel, när hon var arbetsmarknadsminister. Detta var efter migrationskrisen och alla vet att Johansson i grunden är flyktingaktivist, som många sossar. 

Jag tycker att regeringen ska ha ett samtal med Johansson om dessa graverande uppgifter. Hennes arbete är att företräda Sverige, inte bedriva aktivism. 

I år utse regeringen en ny kommissionär. Vem det blir är oklart ännu men att det blir en moderat är givet eftersom Reinfeldt-regeringen utsåg en folkpartist. Det vore väldigt synd att mista Maria Malmer Stenergard till Bryssel men ryktet säger att hon kan vara ett namn. Man skickar nämligen inga rookies utan folk som har lång erfarenhet och helst ska ha suttit i regering. 

Ett annat namn är Karin Enström, partisekreteraren som varit försvarsminister. Vem det än blir kommer vi få en rejäl uppgradering och jag hoppas Johansson pensionerar sig så vi slipper se henne i offentligheten mer. 

 
 
 
 
 
 
 
Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!