Sök
Stäng denna sökruta.

Den låga utbildningsnivån

 

Det är inte bara de enorma volymerna som varit problem med migrationen under hela 2000-talet i kombination med enbart rättigheter och inga skyldigheter. Vilket också varit en pull-faktor när migranter valt länder, för ingen i Sverige som fått asyl som flykting har råkat hamna här. 

Istället har de passerat ett mycket stort antal säkra länder på sin väg mot just lilla Sverige, längst längst bort. De har valt Sverige av vissa specifika skäl. 

Men vi fick nivå tre-flyktingar, i princip uteslutande.

Med detta menar jag att första vågens flyktingar från en zon är de högutbildade. De kan välja land. Andra vågens är medelklassen. Den tredje och sista gruppen som flyr är de lågutbildade och fattigaste. Varför har vi fått så många lågutbildade är en fråga för forskningen. 

Så här ser utbildningsnivån ut för våra vanligaste födelseländer. Det är skrämmande siffror. 

Notera också att SCB medvetet valt att inte fokusera enbart på flyktingar utan ”nyinvandrare”, för gjorde man bara det skulle skräcksiffrorna bli tydligare. 

I förgymnasial nivå ingår allt från ett års skola, kanske Koran-skola, till nio år. Av obegriplig anledning har inte SCB ännu fått i uppdrag att detaljera sin statistik mer än så. 

 

 

Kompetensregnet från utlänningar kommer som ni ser från Tyskland, Kina, Indien och USA men även från Norden och Pakistan. 

Det utbildningsmässiga bottenskrapet som idag utgör en stor andel av befolkningen i Sverige har en annan dyster statistik. 

40 % av syrierna har högst grundskola, 60 % av afghanerna och nästan 70 % av somalierna. Irakierna ligger strax under 40 % och turkarna är det främsta gamla invandrarlandet som också har låg utbildningsnivå, runt 30 %. 

Den här gruppen är extremt svårintegrerad för de är inte anställningsbara i kunskapsnationen Sverige. 

Så här ser inföddas utbildningsnivå ut:

 

 

Ju yngre åldersgrupp desto högre utbildning, bland de som är 60 och uppåt är utbildningsnivån lägre än för 30-åringarna. Trots detta har nästan 50 % av svenskarna idag någon form av eftergymnasial utbildning. 45 % har enbart gymnasieutbildning (men en del av dessa kommer i framtida studier ha börjat på en utbildning eftersom en viss andel studenter på högskolor etc har arbetat innan). 

Idag har över 90 % av svenskarna minst gymnasieutbildning. 

Detta ska jämföras med den invandrade befolkningen, specifikt flyktinggruppen. 

Nästan 13 000 människor från Eritrea har max 9 årig utbildning. 3 300 etiopier. 

 

 

21 000 somalier, 10 000 afghaner, 30 000 irakier och över 40 000 syrier som inte ens har grundläggande kunskaper som krävs för att få de enklaste jobben i Sverige. 

 

 

Mer än 117 000 personer, bara från våra största flyktinggrupper, har inte en chans att få ett jobb i princip. 

Det är hela Linköping. 

Då har jag bara räknat med de med allra lägst utbildning. Ytterligare 122 000 från dessa länder har enbart gymnasieutbildning, och då ingen svensk allra oftast utan ”motsvarande från det landet”. Som bekant har vi mycket olika utbildningssystem så en gymnasieexamen i Afghanistan eller Somalia är svårt att direkt översätta till en svensk. 

Människor som inte kan svenska eller förstår svensk kultur har som bekant ännu svårare på arbetsmarknaden så de med bara gymnasieexamen har verkligen inte heller någon lätt situation för att kunna få ett arbete. 

Nästan en kvarts miljon människor om man bara räknar folk från Irak, Afghanistan, Syrien, Somalia och Eritrea med låg utbildning. 

Att jämföra med undantagsgruppen från Mellanöstern, de välintegrerade iranierna som precis tvärtom kommit hit med högt humankapital inklusive hög utbildning. Hela 55 % har någon form av eftergymnasial utbildning. 

 

 

Eller de främsta länderna för arbetskraftsinvandringen. 75 % av indierna som bor här har hög utbildning, eller mer än 35 000 personer. Och nästan 19 000 kineser. 

 

 

Vad ska alla dessa människor göra är det tänkt? Vilka jobb ska de få?

Vi måste börja adressera problemet med att vi fortsatt har invandring av lågt utbildade. Det borde vara noll. För dessa människor kan inte försörja sig i Sverige, förmodligen någonsin. Åtminstone tar det mycket lång tid innan ens en person med gymnasiekompetens är så attraktiv för något jobb att de kan få ett riktigt. 

Jag förstår varför just Sverige, till skillnad från länder som USA och Kanada, fått en så ofantligt stor andel av vår totala invandring av just tredje vågens flyktingar. 

En oslagbar kombination av teknikutveckling, som gjort att även fattiga människor kan kommunicera via mobiler och internet och därmed skickat information till landsmän om bidrag, rättigheter, asylsystem etc, och ett Sverige med bara rättigheter och inga skyldigheter. Där man lätt kunnat ljuga sig in till ett permanent uppehållstillstånd och där bidragsnivåerna vida överstiger vad man någonsin skulle kunna tjäna i hemlandet. Bidrag utan krav. Bidrag for life. 

Men vi kan inte bara fortsätta prata integration eller migration utan att börja särskilja folk åt. 

En högutbildad eritrean ska inte slentrianmässigt blandas ihop med landsmän med treårig skola som inte ens lärt sig svenska efter 10 år i Sverige. En disputerad iranier ska inte vara i samma grupp ”utlandsfödda” som en analfabet från Afghanistan. 

Dels måste SCB börja differentiera sin statistik på mer detaljerad nivå vad gäller gruppen ”förgymnasial utbildning”, så att vi får 1-3 års grundskola, upp till 6 år grundskola och upp till 9 års grundskola. Och en särskild kolumn för just analfabeter och folk utan någon utbildning alls. 

Om vi inte vet i detalj vad folk som bor här kan kommer vi aldrig någonsin ha en chans att vare sig hjälpa dem eller konstruera en politik för migration eller integration som fungerar. 

Dels måste vi på riktigt börja prata om vad alla dessa människor från kulturer och länder mycket långt från Sverige som dessutom har låg eller mycket låg utbildningsnivå ska sysselsätta sig med på riktigt. 

Utan att gömma dem i statistiken för hitte-på-jobb och Samhall. Vi kan inte under 30 år skänka bort uppehållstillstånd till människor som inte klarar sig på egen hand i Sverige utan att ens börja prata om det. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!