Sök
Stäng denna sökruta.

Dra in uppehållstillstånden

 

En nyhet som kanske flög förbi mångas huvuden i rapporteringen kring kriget är att massa ”svenskar” är fast i Gaza. 

Det finns bara ett skäl för en palestinier att få uppehållstillstånd i Sverige historiskt och det är asyl, som flykting. En del av de ca minst 20 000 palestinier som bor här har kommit från andra länder, som Libanon, men gemensamt för alla är att de flytt. Säger de. Och sedan har de fått uppehållstillstånd och eventuellt medborgarskap. Jamal El-Haj är en av dessa, han ”flydde” från Libanon men är palestinier. 

Enligt UD upprätthåller sig minst 2 000 personer i Libanon och flera undra i Gaza. Nu vill många i Palestina hem. Till Sverige. 

 

 

Men UD tänker inte hjälpa någon, tack och lov. Eftersom reseavrådan gällt i över ett decennium och reser man till sådana områden får man i mångt och mycket skylla sig själv. Avrådan finns det är en anledning. Staten betalar inte evakuering av folk från sådana områden, generellt. Och fixar de till slut plan ska de fakturera personerna för hela kostnaden, är åtminstone reglerna. 

 

 

Men det centrala här är inte det utan att flera hundra påstått flyktingar alltså rest hem, eller ännu värre, i princip flyttat tillbaka, men ändå är folkbokförd här. 

Det är solklart så att samtliga invrider på Gaza inte längre har flyktingskäl och därmed borde deras uppehållstillstånd utredas. Har medborgarskap getts på fel grunder ska det dras tillbaka. Några sådana regler har tidigare inte funnits men nu finns båda dessa med i Tidö-avtalet och förhoppningsvis kan vi så snart som möjligt införa dem. 

Det måste vara slut på att Sverige är någon slags gratisland för utlänningar att bluffa sig in i för att ta del av det stora gratis smörgåsbord av rättigheter som dukats upp, fram till nu. För fler och fler dörrar stängs nu, tack och lov. För fusk och för att bara roffa åt sig så mycket som det legalt är möjligt. 

Reser du till det landet du flytt ifrån är du inte flykting och då ska du flytta hem igen. Migrationsverket borde direkt utreda vilka individer som är i Gaza, de har ju krävt att UD ska hjälpa dem och därmed borde det finnas listor på namn vilka kontaktat svenska staten. 

Tyvärr finns det många andra ”svenskar” i olika ursprungsländer som är ”på semester” eller helt sonika i princip flyttat hem utan att berätta det och vi måste ha en myndighet som har som uppgift att både jaga rätt på samtliga, och öppna utredningar för att dra in samtliga rättigheter. 

Sverige har inga svängdörrar och du är inte flykting om du kan resa hem, ens för den lilla semester. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!