Search
Close this search box.

Ännu en aktivistforskare

 

Ännu en i raden aktivistforskare dök upp på Aftonbladet Debatt idag, om kriminaliteten. Och den vanliga vänsterslutsatsen att det är fattigdom, och inte invandring som leder till att vi har gängkriminella. 

Men han som skrev under är bara forskare. Vi ska tro att det är vetenskapen och inte ideologi som talar här, ett klassiskt grepp från aktivister. 

 

Han har även dykt upp på Svenska Dagbladets debattsida. Rubriken var då ”Stadens välstånd leder till miljonlotteri” och underskriften var ”Martin Nordin, docent i nationalekonomi , Ekonomihögskolan, Lunds Universitet”. 

 

 

Tidigare var det ”köttberget Orvar” det vill säga baby boomens 40-talister som föddes efter andra världskriget som konstant skulle hackas på i media och som beskrevs som ofattbart gynnade på alla möjliga sätt. Vilket de delvis var, delvis inte. 

Men Nordin, själv 70-talist, ger sig i artikeln på två saker – stockholmare (som skåningar av gammal vana hatar) och 70-talister. Vi är nu några som dragit lott, inte 40-talisterna (våra föräldrar). Det är tydligen orättvist att vi, som betalar de absolut högsta boendekostnaderna i landet, ändå vunnit eftersom bostäderna (om vi måste sälja) har gått upp i värde. Att pengar inte är värda något på riktigt förrän de realiseras vill nationalekonom Nordin inte låtsas om. 

 

Dessutom önskar han livet ur våra föräldrar i 70-80 årsåldern eftersom vi eventuellt, de som har föräldrar som inte rest upp alla sina pengar, kanske kan ärva något när båda föräldrarna ha dött. Det räcker som bekant inte om bara en dör om de är gifta.

Lösningen på problemet att denna utvalda grupp enligt Nordin blivit orättfärdigt rika på andra bekostnad är lika enkel somdammig. 

Han tycker först att det ska byggas fler hyresrätter men avstår ändå från tvång för att han har någon slags verklighetsförankring, ska man förledas att tro, tills han smäller till med ”lokal förmögenhetsskatt byggt på fastighetsvärden”. Han orkar dock inte förklara hur detta ska gå till. Men arvsskatten måste såklart föras in, trots att den är lika orättvis som den är oanständig eftersom alla tillgångar man ärver redan är beskattade minst en gång, oftast minst två. Han tycker också att vi ska ha en särskilt ”Stockholmsskatt”.

 

 

2020 citeras en annan rapport han skrivit av DNs ledarsida, av den före detta liberala tidskriftsägaren Sofia Nerbrand, som numera är någon slags vänsterliberal boende i Malmö som försöker återta en gammal position där folk bryr sig om vad hon tycker. 

 

 

Även där var han på korståg mot just stockholmare. Att Malmö är landets största parasit på andra kommuner nämns inte, utan även här är det orättvist att huvudstaden lockar till sig de bästa och därmed också har de mest välbetalda arbetena. Även om vi som sagt också betalar de högsta kostnaderna för att leva i landet, där bostäder utgör en mycket stor andel av folks disponibla inkomster. 

Noter att han också här anges som forskare bara, utan politisk bakgrund och utan ideologiska motiv. 

 

 

Den opolitiska forskarens åsikter i all sin enkelhet, och han är rätt flitig i att publicera sig på debattsidor kan man tycka. 

Fast det är han förstås inte, däremot blir det inte lika stor tyngd om han skulle skriva under som det han borde gjort – som socialdemokrat. 

Jag har granskat honom och hittat vem han egentligen är. För forskare borde han inte skriva under artiklar bara som, utan vi läsare borde ju får veta vem han företräder. 

2020 beställde Malmö stad en rapport genom den ”tillväxtkommission” man tillsatt. Stadens sosse-styre hävdade att kommissionen var politiskt oberoende och det var Martin Nordin som fick göra rapporten om arbetsmarknad och arbetslöshet.

 

 

Han kom fram till att Malmö sticker ut vad gäller folk som inte arbetar och lever på andra, rättare sagt utländsk bakgrund som lever på andra, på grund av två saker. 

Det första, konstaterar han, är att folk pendlar till och från Malmö och att de som pendlar in till Malmö tar en del jobb. Det andra är segregationen, som ju löser sig om bara folk flyttar. Något annat finns inte med i hans slutsatser. Som att problemet är låga incitament att börja jobba när man lever på bidrag, att så många utlandsfödda har låga eller mycket låga utbildningsnivåer eller att vi helt enkelt behöver mindre invandring. 

Han nöjde sig med att skylla på möjligheten att arbetspendla till och från Malmö till och från Köpenhamn och segregationen. 

 

 

Martin Nordin skriver dock inte bara debattartiklar där han låtsas att han enbart är forskare utan han är även aktiv i S-föreningen Västra Hamnen i Malmö och har i den rollen skrivit förslag till sosse-kongressen 2020. 

I skattepolitiska gruppen. Som ni kan se har Nordin, som tidigare skrev att han forskade om arbetsmarknad, gått över till att forska om kriminalitet även om detta på intet sätt gör honom till expert på det. Eller kriminolog. Han är ekonom. 

 

 

 

Han har också skrivit för sossetidningen Arena.  Och för medlemsbladet Aktuellt i politiken. 

I våras hävdade denna aktivistforskare och sosse att skapar man incitament att gå från bidrag till jobb så skulle färre än idag arbeta, inte fler. Men alla bli fattigare. För sossarnas viktigaste väljargrupp är idag bidragstagarna, det före detta arbetarpartiet är numer Bidragspartiet. Nordin var för övrigt även med på sossarnas pressträff men även där marknadsfördes han som enbart forskare. 

 

 

Efter den ”opolitiska rapporten” beställd av sossarna i Malmö i den ”opolitiska” tillväxtkommissionen beslutade sossarna i Malmö, baserat på ”forskaren Nordins” opolitiska slutsatser att bryta segregationen. 

Och så kan du hävda att din politik bygger på forskning, när du i lönndom anlitat partikamrater som råkar vara forskare. 

Gissningsvis lär vi få se mer av debattglada Nordin och charaden att han skulle vara forskare främst när det är sosse som ska stå först. 

Men nästa gång han skriver en debattartikel hoppas jag redaktionen är vänliga nog att upplysa läsaren om att han är partist. 

 

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!