Sök
Stäng denna sökruta.

Var är handlingskraften?

 

När pandemin kom och världens största reaktioner kom globalt, när länder stängde gränser, låste in sin befolkning och ett auktoritärt styre svepte över världens demokratier hade inga svenska partier, allra minst regeringen, några problem att handla snabbt. 

Jag var som ni vet en av få kritiska röster mot detta. Att alla partierna var så snabba på avtryckarknappen att ta ifrån hela befolkningen fri- och rättigheter som vi är garanterade enligt grundlagen. Men vissa beslut behövde fattas, som beslut att skydda de svagaste mest utsatta och det var äldre på äldreboenden och redan sjuka på sjukhus. En enig riksdag stiftade både befintliga lagar och tillfälliga snabbt och enigt. 

Terror och våldet som nu svepet över landet är också en farsot och borde betraktas så. 

Men handlingskraften saknas. 

Istället försöker Socialdemokraterna att elda på motsättningar och dessutom genom att stjäla SD:s gamla förslag om militären, som om detta vore en rimlig lösning. 

Dessutom skriker olika debattörer i kör – vad var det vi sa?!

Det är väl ett mänskligt drag, det här att fokusera på sig själv istället för lösningar. Men även om många generationer politiker fattat fel beslut, ivrigt påhejade av en kombination av ultra-liberaler och rasseskrikande vänster, hur förväntar sig nu samma personer att deras ”vad det vi sa?” kommer ändra läget nu undrar jag stilla. 

Peka finger är alltid kul men det är lika meningslöst som att säga ”jag hade rätt”. Visst kan vi dra lärdomar, också. Vi ska inte upprepa samma misstag. Men nu är inte tiden för det, nu måste vi istället agera och agera snabbt. Dessutom vet alla vad det var som gick fel…… 

Jag är också helt för att lagar ska ändras med försiktighet och nya stiftas på samma sätt och därför behövs utredningar. Men läget är akut och även som vi snabbutreder så kan vi inte sitta och vänta på dem och sedan på att polisen och andra statliga aktörer ska få verktyg för att hantera våldsvågen. 

Under pandemin var riksdagen enig om att stifta tillfälliga lagar för att nöden krävde det. 

Att inskränka alla människors rörelsefrihet och andra fri- och rättigheter var fel då och hade varit fel idag men tillfälliga lagar jag efterfrågar gör inte det. 

Varför inte göra samma sak nu?

Om regeringen vill visa handlingskraft skulle man därför föreslå en rad lagar som har ett automatiskt stopp-datum, tills utredningen är klar och man kan lägga fram ett skarpt förslag. Riktade lagar på kriminella och på förorterna där de bor och på pengaflöden. 

Pandeminlagarna förnyades inte automatiskt utan riksdagen fick rösta om förlängning. Följande lagar skulle kunna stiftas som tillfälliga, säg med 9 månaders giltighetstid, och som ändå är på gång lagstiftningsmässigt:

 

  • Stop and frisk-lag: rätt för polisen att utan brottsmisstanke få undersöka person, bil och även egendom, som lägenhet, samt rätt att beslagta all misstänkt egendom.
  • Förbud för samröre med kriminella gäng: polisen har rätt att häkta och åtala även närstående till kriminella om de på olika sätt understött verksamheten, som att stå på kontrakt till bostäder där kriminella verkar, vapen, droger och pengar gömda hemma hos dem och liknande. 
  • Utökad rätt till kameraövervakning på allmän plats 

 

Tillfällig ökad synlig polisiär närvaro på de mest utsatta platserna behövs också, där polis patrullerar synligt dygnet runt under ett tag. Sedan borde fler saker utredas, som att all form av det vi kallar ”allmänfarlig ödeläggelse”, det vill säga sprängningar, istället kategoriseras som terrorism och har livstids fängelse om man döms. För sprängningar är inhemsk terrorism och de som utför dessa dåd är terrorister, oavsett om skälet är att döda och/eller skrämma andra kriminella. 

Det ska därför vara förenat med lagens strängaste straff om en person spränger något oavsett om det är en bil eller en fastighet. Det spelar ingen roll skäl, eller om personen bara är 18 år. 

Spärrningarna får många offer, inte bara de tilltänkta och påverkar människor, inte minst barn, länge. Idag struntar samhället i det, jag vet inte ens om man får något tillbaka på försäkringen eftersom en sprängning kan anses vara något som försäkringen inte täcker. 

Jag har sagt det förut och jag säger det igen – regeringen borde omvandla Arvsfonden till en statlig offerfond vars uppdrag är att ersätta människor som farit illa av bland annat av terrorism. 

Anhöriga till kvinnan som dödades i sprängningen i Uppsala till exempel, och de som fått sina hus förstörda är personer som borde få ordentlig ersättning av staten för detta. Offren för Bataclan-terrorn i Paris fick 10 miljoner kronor var i ersättning av franska staten. Varje år har Arvsfonden, vars hela kapital består av döda människors pengar, de som inte hade arvingar, nära en miljard att dela ut bara i avkastning. 

Det är försummelse av staten att den här brottsligheten ens finns och staten borde därför ersätta offren för den försummelsen. 

När vi hade MC-gängskrig under 90-talet var ett sätt att störa ut deras verksamhet att hela tiden störa dem, följa efter dem, stanna dem och samtidigt med detta slå till mot ekonomin. 

Ytterligare åtgärder som borde införas omedelbart är att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra bidragsgivande institutioner får i uppdrag att granska varje individ som polisen har på sin långa lista av misstänkta gängkriminella. 

Många kriminella har satt i system att leva på bidrag och fuska med välfärden. Det är inget nytt, många gäng inom MC-sfären visade sig leva på saker som förtidspension och sjukpenning. 

Om regeringen föreslås tillfälliga lagar för riksdagen nu i väntan på utredningarna och ger polisen dessa och andra verktyg att agera snabbare och hårdare blir det också upp till bevis för övriga partier om de verkligen vill göra något åt situationen eller om de bluffar. Inte för att regeringen behöver deras röster, de har redan 176 mandat, men för att få slut på poseringen och populismen. 

För någon militär ska vi inte sätta in.

De har andra uppgifter, inte minst nu när vi snart är medlemmar i Nato även om Turkiet försöker kräma ur det sista ur den politiska charaden de aldrig tröttnar på att spela och där Sverige bara är en bricka, inte huvudrollsinnehavare. 

Men vi kan inte sitta och vänta på utredningar och vi kan inte heller bara fortsätta stå och se på. Politiker som pratar om att våldet måste upphöra med bekymrad min oavsett parti löser noll och ingenting, nu krävs den sortens handlingskraft som vi såg när världens stängde ner på grund av ett influensavirus. 

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!