Sök
Stäng denna sökruta.

Illegala migranter

 

Vänstern gör just nu sitt bästa för att måla ut hårdare regler för människor som inte rätt att vara i Sverige och kallar det ”angiverilag”. I själva verket har Sverige varit ett paradis för människosmugglare och illegala migranter under decennier. Ingen vet idag hur många som vistas här. 

De som är flyktingaktivister citerar ofta en låg siffra på illegala, 30 000 personer upp till 50 000. Men professionella bedömare tror att siffran är över 100 000. 

Bilden vänsteraktivister vill måla upp är att små barn och barnfamiljer som fått avslag förföljs. I själva verket utgör den gruppen inte alls majoriteten av de personer som bor här utan att ha rätt till det. 

Att stifta lagar och regler för att komma till rätta med illegal invandring är dessutom vår skyldighet som medlemmar i EU. Alla medlemsstater har förbundit sig att inte tolerera ”irreguljära migranter” och se till att de återvänder, samtidigt som fokus är på att integrera de som har rätt att vistas inom EU-området. 

De vänstern nu kallar inhumant och rasism är såldes gemensamt beslutat av EU för länge sedan och något alla EU-länder måste göra, dessutom pågår det skärpning av en rad andra länders lagar just på grund av detta. 

Det är svårt att kartlägga illegala migranter av uppenbara skäl och någon officiell statistik finns givetvis inte att få tag i. 

Men det finns enskilda forskningsprojekt. Som detta om uzbeker i Sverige, som terroristen Akilov är. Och antalet uzbeker i Sverige är officiellt ca 5 000 personer men forskaren Sherzod Eraliev, själv från Uzbekistan, uppskattar att så många som 20 000 landsmän befinner sig här. 15 000 personer har kommit illegalt, för att arbeta och de utgör en del av det skuggsamhälle som nu tyvärr är utbrett där mindre nogräknade företagare utnyttjar svart arbetskraft till usla villkor och löner. 

Om bara uzbeker utgör 15 000 av gruppen illegala migranter som kan vi börja förstå omfattningen av det här problemet, och att det med stor sannolikhet rör som om en bra bit över 100 000 personer som lever här svart. Utanför samhället. 

 

 

När ska vänstern förstå att de ”papperslösa” inte är barnfamiljen som flytt från krig, för de får asyl? Utan det är framför allt unga män som helt enkelt bara åker in i Sverige, inte sällan med bil via färjor eller Öresundsbron, och bara bosätter sig här. 

Det är också en rad, framför allt män, som fått avslag på sina asylansökningar i flera led men som vägrar att återvända eftersom trots att de inte har asylskäl vet att vad som än händer här blir det ett bättre liv än hemma. De är ekonomiska migranter utan asylskäl och de kommer vi få lyfta ut med våld om de ska lämna Sverige. 

Därför är hela spinnet om ”angiveri” i vård och skola mest trams. Mycket få illegala invandrare är som majblommeförsäljaren – barn som går i skolan. 

Hur ser de då ut med rättigheter i andra länder för ”irreguljära migranter” som de kallas i internationella sammanhang? 

I Tyskland har offentligt anställda i vården redan skyldighet att rapportera illegala invandrare som söker vård. 

 

I Finland måste kommuner rapportera in alla illegala invandrare till staten som de på olika sätt kommer i kontakt med. Och ”vård som inte kan anstå” som illegala söker ges men hela kostnaden måste betalas av migranten. 

Alla illegala invandrare som en kommun kommer i kontakt med, och regioner, måste anmälas till finska Migrationsverket. 

 

De danska socialdemokraterna stiftade nyligen en lag som ger staten rätt att sätta varje asylsökande som lämnat in sin ansökan på ett plan till tredje land, till exempel Rwanda. 

 

Man ska ha klart för sig att före 2013 hade illegala få rättigheter, det var en del av Reinfeldts strategiskt geniala styrande av landet att införa detta som en gåva till ett Miljöparti som ändå sedan röstade med sossarna. De fick till exempel inte gå i skolan innan. 

Många länder i Europa skärper nu både migrationslagar och arbetet för att kunna identifiera och skicka hem illegala. 

I Frankrike har till exempel Centerpartiets idol Macron sagt att hälften av alla mindre allvarliga brott i Frankrike begås av illegala invandrare och att man skärper lagarna, eftersom man vill ha dit ”folk som jobbar, inte rånar.” 

29 lagar har hittills skärps och stiftats i Frankrike senaste åren för att begränsa och styra upp migrationen. Den franska staten uppskattar att 500 000 personer upprätthåller sig illegalt i Frankrike just nu. Det senaste förslaget handlar om att göra det lättare att utvisa folk, framför allt kriminella, att ett språkkrav införs för att få permanent uppehållstillstånd och att fingeravtryck för alla inklusive barn krävs för att förnya uppehållstillsånd. 

 

I Tyskland finns uppskattningsvis 1,2 miljoner illegala invandrare och även de ökar nu takten för att komma åt problemet. 

Det borde vara helt okontroversiellt att skärpa lagstiftningen så att ett nej verkligen innebär ett nej. Våra resurser ska gå till de utlänningar som har skäl att få stanna här, inte de som antingen struntar att lämna landet vid avslag eller som helst enkelt aldrig kontaktat svenska myndigheter utan smitit in och bara bosatt sig här. 

Äntligen har vi en regering som struntar i att vänstern alltid kallar det rasism att ändra lagar och regler, det spelar nämligen ingen roll vad man än gör. Skärper man regler kring migration är man alltid rasist i vänsterns bok. 

Att kalla det angiveri är rakt av trams. 

Mycket få lärare kommer i praktiken ens komma i kontakt med det här, det räcker att riksdagen drar tillbaka rättigheterna från 2013 att illegala invandrares barn har rätt till gratis skola så kommer inga kommuner eller friskolor kunna acceptera illegala barn som elever. 

Man borde också göra som i Finlands att illegala debiteras för all vård och till 100 % av kostnaden, även den som inte kan anstå. Svenska skattebetalare ska inte betala för människor som inte ens har rätt att befinna sig här. 

Det som i själva verket kommer ge resultat i jakten på illegala är att intensifiera kontroller i de branscher där man vet illegala arbetar, som byggen, restaurang, flyttfirmor etc, att koncentrera sig på folkbokföringsbrotten och slå till mot bostäder som fungerar som illegala hotell och dessutom öka takten för polisens inre utlänningskontroll i städernas offentliga rum, som tunnelbana, bussar etc. 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!