Search
Close this search box.

Missförstånd om yttrandefriheten

 

Den pågående debatten om koranbränningar har dragit igång en debatt om yttrandefrihet som lite grann tyvärr blandar ihop korten. Många debattörer verkar hävda nu att yttrandefriheten inte redan är begränsad, och det ganska mycket. Vi har långt ifrån ett fritt ord i Sverige som det här och om det beror på okunskap hos debattörer eller att man helt sonika ignorerar det för att få fram slagkraftigare poänger vet jag inte. 

Varför verkar dessutom folk till höger plötsligt tro att hotet mot yttrandefriheten sitter i Rosenbad just nu, när sanningen är att den faktiskt inte varit så här ohotad sedan 2014 då vänstern vann valet och sedan ägnade två mandatperioder åt att aktivt gång på gång försöka förstöra den lite till?

Morgan Johansson fick dessutom igenom en oroväckande inskränkning i höstas när riksdagen för andra gången obegripligt nog röstade för att sådana som jag skulle kunna anklagas för att skada Sveriges intressen om jag skriver om saker som till exempel SIDA pysslar med (och skadar ”relation med organisationer utanför Sverige”). 

Idag får du vare sig bränna böcker eller demonstrera utan tillstånd. Vi har begränsat det fria ordet rent bokstavligt genom detta. 

Problemet är dock att som lagen är formulerad så är det svårt för polisen att neka tillstånd, trots att de får. Att säga ”absolut, du får demonstrera. Men inte på den dagen du valt och inte den platsen” går i praktiken inte även om yttrandefriheten redan är begränsad just så. Man ska kunna neka tillstånd med hänsyn till säkerhetsläget nationellt men också på grund av ordningen lokalt. 

Den här problematiken var de flesta märkligt nog överens borde fixas när nazister under jom kipur fick demonstrera precis utanför synagogan i Göteborg för några år sedan. För varför ska vi tillåta det? Givetvis ska även NMR få uttrycka sin åsikt offentligt genom demonstration men de borde fått göra det en annan dag och en annan väg. 

 

 

I det fallet överklagade judiska församlingen till Förvaltningsrätten men de avslog yrkandet att förbjuda hela, däremot kortade de färdvägen. Trots att polisen försökte avstyra allt. 

I fallet med Koranbränningarna har det dessutom varit två individer från muslimska länder som rest hit aktivt för att utnyttja den svenska yttrandefriheten i syfte att förstöra för den svenska Nato-ansökan. Salwan och Salwan som påstår sig vara ”anti islam från Irak” men som givetvis har helt andra syften. 

De kom ju hit för två år sedan, och först nu tänker de att de ändå hatar islam så mycket att de vill bränna Koranen? Varför brände de inte boken förra året om detta nu är så viktigt? 

Ingen vill förbjuda Koran-bränning, inte ett enda parti i riksdagen och verkligen inte regeringen. Men eftersom yttrandefriheten redan är begränsat till tillstånd är det rimligt att lagen är skriven så att polisen under vissa omständigheter kan säga nej till datum och geografisk plats. Inte till själva demonstrationen. 

Förstår alla skillnaden?

Att säga ”ja du får hålla din demo men i oktober och inte nästa vecka. Och på Medborgarplatsen eller Vällingby centrum och inte framför ambassad X eller framför riksdagen”. Av hänsyn till ordningen, av hänsyn till rikets säkerhet. Men bara om det verkligen bevisats föreligga sådana hinder givetvis. 

Lagen är ju så restriktivt formulerat redan idag att det bara är i teorin polisen kan säga så. Givetvis kommer omformuleringen av detta inte leda till att polisen plötsligt har rätt att neka alla demonstrationer vid alla lägen, det vore absurt. 

Och varför ska utlänningar har rätt att komma hit och demonstrera egentligen? Våra grundläggande rättigheter här gäller folk som bor här. Tillfälliga besökare har inte samma rättigheter som medborgare så varför är det så viktigt för en del att folk med oklar identitet och som är här på oklara grunder ska ha samma rättigheter som vi, till exempel när det gäller demonstrationer? 

Jag är tämligen säker på att jag som turist i många länder inte har rätt att söka demonstrationstillstånd, däremot kan jag delta i sådana som ordnas av folk i landet. 

Svenska lagar gäller i Sverige och svenska rättigheter gäller också här. De borde vara förbehållna folk bor här permanent, inte utlänningar på ”arbetstillstånd” (vad arbetar den här Salwan med egentligen?”

I den här intervjun säger han att han ”inte lever på Socialtjänsten”. Han kom ju hit på arbetstillstånd så det hoppas jag verkligen, men bara att han säger så visar ju att han inte kommit hit för att arbeta.

Istället har han nu börjat tjäna pengar på TikTok.

 

Det enda som ligger på dagordningen nu är att polisen, i de unika fall de faktiskt föreligger ett hot om ordning eller rikets säkerhet, ska kunna neka demonstrationstillstånd, för den dagen och platsen som just den ansökan gäller.  

Men samma regering som ville kriminalisera bland annat saker jag gör och samma person som hotade med att lagstifta särskilt för sociala medier så att allas vår rätt att skriva vad vi vill där i praktiken utplånades, är nu plötsligt inte för att ändra lagen. Ordningslagen alltså, inte grundlagen. 

 

Ett enastående hyckleri ändå, men då är det ju tur att lagar behöver man 175 röster i plenum för att ändra. Det är bara grundlagen som kräver två unika riksdagars beslut med ett val i emellan och ordningslagen är inte en grundlag. 

Det kommer bli ändring på det här och tur är väl det, för nästa gång nazister vill marschera framför synagogor kommer plötsligt även sossarna, sin vana trogen, låtsas som att de alltid varit för att polisen i det fallet kunde säga nej till just den sträckan och hänvisa de små nassarna till en annan demonstrationsrutt. Kanske även en annan dag. 

För alla som älskar det fria ordet – ingenting här kommer att ändras.

Det handlar enbart om en liten justering av ordningslagen för att de inskränkningar vi haft i evigheter också ska fungera i praktiken. Rimliga inskränkningar, för vem tycker egentligen att inresta muslimer från länder med medeltida straff och noll yttrandefrihet ska ha rätt att uppvigla länder mot hela Sverige?

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!