Sök
Stäng denna sökruta.

De icke-svenska svenskarna

 

Den stora undersökningen av läsförståelsen, PIRLS, slog ner som en bomb i skoldebatten. Men tyvärr pratade få om det den egentligen visade. För läsförståelsen har bara på snittet gått ner, de svenska eleverna med svenska föräldrar läser däremot fortfarande bäst i hela OECD. 

Andelen svenska barn med svenska föräldrar har däremot minskat radikalt – från 68 % till 54 %.

Hela 47 % av eleverna pratar ett annat språk än svenska hemma och det är de eleverna som kraftigt försämrats i svenska och som drar ner snittet. 

2026 är det dags igen för PIRLS, kommer då andelen svenskar gå under 50 % är den stora frågan. 

Och det är alltså den här gruppen som läser jättebra, bäst i OECD faktiskt. Men på snittet sjunker läsförmågan och det beror helt och hållet på det andra barnen.

De som antingen har utlandsfödda föräldrar eller är födda utomlands själva. Det är lätt att gissa att PIRLS 2026 kommer visa exakt samma sak – på snittet sjunker resultaten ännu mer medan gruppen svenska barn fortsätter att läsa bland de bästa. 

Så varför är en så stor grupp barn så dåliga på att läsa idag?

För att vi som land, som genomgått den största demografiska förändringen något land gjort på så här kort tid i historien, styrts av en vänster som nedvärderat svenska språket till den grad att barn som idag föds i Sverige inte kan svenska. 

Vi har regering efter regering av framför allt Socialdemokrater som haft som ideologisk övertygelse att invandrare inte ska lära sig svenska utan istället har de byggt upp ett system, beslut för beslut, som ska underlätta för utlandsfödda att aldrig lära sig svenska. 

Invandare som kom innan 80-talet fick få bidrag och lite hjälp, man förväntade sig att folk som kom hit ordnade sina egna liv men på 80-talet accelererade synsättet på utlandsfödda som människor det är synd om. Människor som går sönder om man ställer krav på dem, människor som behöver tas om hand av, framför allt socialdemokrater. 

Hur kan en enda människa bli förvånad 2023 att vi nu har hela generationer ungar som fötts här som inte kan prata rimlig svenska?

Som svänger sig med det vi slarvigt kallar ”ortensvenska” men som i själva verket knappt kan kallas svenska på grund av alla märkliga låneord och slang, och som misslyckas kapitalt i skolan när det kommer till att läsa och skriva svenska?

Vi har låtit deras föräldrar komma hit utan att ställa ens grundläggande krav på att bor du här ska du kunna svenska.  Istället har vi nu rättigheter, som livstidsrättighet till tolk, alla hemsidor som beviljar bidrag skriver allt innehåll på de stora invandrarspråken somaliska, tigrinja, arabiska och dari, bland annat. 

Inte ens människor som vill ha bidrag i Sverige avkrävs att ansöka på svenska, trots att det är svenska skattebetalare som ska försörja dem. 

 

 

Det är oförskämt, både mot svenskar och mot de som söker.

För att inte ställa krav är elakt. 

Att myndigheter ska ha information på de officiella minoritetsspråken handlar mer om bevarandet av deras språkstatus i landet men araber och somalier är inte och ska inte bli erkända minoriteter här eftersom de inte har någon historisk koppling till Sverige som judar och samer har. 

Vi har dessutom haft ett system där invandrare har rätt till livstidsbidrag för varje etnisk förening de startar, som staten sedan inte har någon som helst koll på vad pengarna går till. Samtidigt som etniska föreningar cementerar utanförskap och uppmuntrar utlandsfödda att inte integrera sig med svenskar. 

Skolsystemet har inte förrän nu reagerat över alla islamistiskt styrda skolor som isolerar muslimska barn och har blivit en kanal för vissa grupper att tillskansa sig ännu mer svenska skattepengar. Hemtjänsten har används som en soptipp för integration där folk som inte kan svenska placeras för att snygga till statistiken trots att de inte kan prata med de äldre, som hör sämre och som ibland är sjuka på olika sätt. 

Inga som helst krav har ställts på att du ska kunna svenska för att få bidrag, även försörjningsstöd. 

Hundratusentals utlandsfödda föräldrar som framför allt sökt skydd som det heter, det vill säga olika former av asyl som flyktingar, har kommit hit och vi har aldrig ställt ett enda krav på att svenska är det första du kan kunna för att har några rättigheter här. 

När jag först började skriva om det här 2015 baxnade jag över att det inte var några krav på SFI och godkänd svenska för någonting alls här, inte ens medborgarskap. 

Det är skamligt att vi låtit det gå så här långt men nu kanske även den mest inbitna snällist till vänster om Liberalerna kan inse att så här kan vi inte ha det. 

För det enda sättet att stoppa den här utvecklingen är att sätta in insatser inte bara mot eleverna utan mot föräldrarna. 

  • Ta bort rätt till tolk efter två år i Sverige, därefter får man betala själv. Sjukvården och rättssystemet länger på kostnaden och skickar faktura. Myndigheter tillhandahåller ingen tolk, eller kommuner. 
  • Ta bort all information på andra språk för bidrag än de officiella minoritetsspråken som finns. Kan man inte svenska kan man inte söka bidrag. 
  • Inget försörjningsstöd om du inte kan svenska utan kan du inte ska du gå kurs efter kurs tills du kan, annars dras bidraget in. 
  • Ingen person som inte kan svenska får arbeta i vare sig hemtjänst eller barnomsorg och finns det oklarheter måste man låta sökande göra svenskprov på sin anställningsintervju. 
  • Ingen gratis modersmålsundervisning, det får föräldrar betala om de tycker att det är viktigt. 
  • Inga utlandsfödda elever får gå i vanliga skolor förrän de kan tillräckligt mycket svenska för att hänga med och svenska är det enda de pluggar direkt när de kommer. 

Regeringen har redan aviserat att man till exempel inte ska kunna bli medborgare utan att kunna svenska i framtiden, vilket inte är en dag för tidigt. Men skadan vi redan har repareras inte av det. 

Vi betalar nu ett av alla priser som en oansvarig migrationspolitik gett och största förlorarna är ju de barn som idag pratar och läser dålig svenska trots att de är födda här. 

I grunden är det den svenska statens fel som med usla politiska beslut skapat det här läget. 

Vad ska de här barnen arbeta med, när de inte kan tillräckligt bra svenska? Ska vi acceptera att de barn som kommer från icke integrerade icke svensktalande föräldrar som i hög grad lever på andra hela livet också ska gå samma väg? 

Nej, är det enkla svaret. Och då är enda vägen tough love även mot föräldrarna. Kravens tid måste bli. 

 

 

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!