Illegala invandrare är illegala

 

Vi har jättestora problem med den legala migrationen, där vi idag brottats med en rad konsekvenser i form av gängkriminalitet, sexualbrott, laglösa förorter och enorma mängder vuxna som inte jobbar. 

Det förklarar varför få hjärtan idag blöder för de illegala invandrarna. De som vänstern fortsätter att kalla ”papperslösa” utan att reflektera att de har papper. Men det står nej på dessa. Nej, du har inte skäl att stanna här. Men lika ofta står det ingenting på pappret eftersom de inte sökt asyl eller något annat heller utan bara smitit in här och lever här ändå. Det går nämligen. 

Det är därför vi har enorma problem med det relativt nya brottet i svensk rättshistoria – folkbokföringsbrott. Som borde rendera fängelse direkt för de ansvariga för bostaden och övriga utvisas.

Vi vet inte hur många som finns är illegalt, det är varför regeringen nu tar i med de hårdhandskar ingen regeringen någonsin tidigare ens velat pröva. 

I det ingår att ta bort samtliga rättigheter som illegala invandrare har och införa plikt att rapportera dem om man träffar på dem. 

Nu mobiliserar vänstern. 

Men det kommer i princip bara från diverse vänsterdominerade yrkesgrupper den här gången. Alla andra gånger illegala har diskuterats har man fått med sig stora grupper men engagemanget är idag lågt, man har långt fler mer akuta problem än att kräva rättigheter för folk som inte har något här att göra. 

Lärare och läkare verkar ha bestämt sig för att gå i bräschen för den här hopplösa kampanjen. För att de som ett led i regeringens arbete föreslås att ha den rapporteringsplikt de tidigare, innan illegala hade en massa rättigheter, hade. Och innan Fredrik Reinfeldt ihop med Miljöpartiet gav dem ännu fler rättigheter. 

I en artikel i Dagens Nyheter påstår en journalist att förslaget ”kommer bli en papperstiger” för att Lärarans yrkesetiska råd tycker att landets samtliga lärare ska vägra att ange illegala som går i skolan. 

 

Det är nästan rörande hur stor tilltro journalisten har till olika företrädare för yrkesgrupper som nästan ingen av dem valt eftersom de inte engagerar sig i fack och annat.

Jag vet att det är svårt för en vänsterperson att föreställa sig att inte alla vill det men sanningen är att de allra flesta inte bryr sig om annat än sitt privatliv och själva jobbet, och inte har tid och lust att springa på föreningsmöten. Det är få i olika yrken som engagerar sig fackligt, det ser man ju om inte på fackliga karriärister som Annika Strandhäll som lyckades ta sig till toppen i ett. 

Men oftast är det inte ens organisationerna utan enskilda yrkesutövare som gapar. 

Lärarnas Yrkesetiska råd, som nu är avsändare, är inget annat än en grupp engagerade fackliga lärare som med ett flott namn på gruppen ska låtsas att de är något i stil med Medicinetiska rådet för läkare. Det ska låta seriöst.

I själva verket är de vänsterfackförbunden för lärare (nu är det bara ett) som så att säga äger gruppen och bestämmer vilka som ska sitta där. 

 

 

En av dem är Jesper Rehn, som avskyr Sverigedemokraterna. 

 

När DN skriver att lärarna kommer vägra att rapportera illegala och därmed begå ett lagbrott är det i själva verket fyra personer som på uppdrag av Sverige Lärare sagt det i media.

Det har inget folkligt stöd, det har inte ens stöd av personalen. För även om du råkar betala medlemsavgift i förbundet bryr du dig sannolikt inte tillräckligt för att bry sig om vad facket tycker. 

Att fackförbund agerar som en slags lagstiftare, som en stat i staten över en yrkesgrupp, är vanligt men beror bara på grandios självbild för deras makt sträcker sig inte längre än till lönerevisionen. 

Utanför mötesrummen där de få lärare som bryr sig om fackligt arbete sitter och bekräftar varandra om hur viktiga de är håller resten av landets lärare på med sitt. Och ingen på något upphöjt ”etiskt råd” som i förmodligen i ännu högre grad än övriga fackliga tror att de har någon makt över landets lärare kan ändra på det. 

Så nej, landets lärare kommer inte unisont utöva civil olydnad när det gäller illegala invandrare. 

Det är samma sak för läkare och sjuksköterskor. Fackförbunden har dessutom som vanligt förbisett en sak – de som bestämmer på en arbetsplats har alltid en chef som har en annan chef och så vidare. Och det är cheferna på arbetsplatser som tar besluten och bestämmer. Inte fackförbunden de anställda råkar vara medlemmar i. 

Det är kommunen som bestämmer antagningen till kommunala skolor, vilket de flesta barn i grundskolan går i. Där sitter inga lärare utan kommunala tjänstemän och blir det lag på att inga illegala får gå i skolan (innan 2013 fick de inte det) kommer inga illegala skrivas in. Och ingen lärare har något med detta att göra. De illegala som går i skolan kommer kommunen be rektorn att skriva ur. Inte heller det har någon lärare med att göra. 

Det är nästan gulligt hur stort inflytande lärarna tror att de har i jämförelse med verkligheten. 

Vad gäller läkare, som till skillnad från lärare är de som träffar personen direkt, kommer kanske någon enstaka att låta bli, om det inte är andra som ser det. Men råkar man begå lagbrott av att inte rapportera kan ni ge er på att det alltid är någon som inte vill det. Trots att enskilda anställda är aktivister. 

De flesta vill inte riskera att bryta mot lagen på sina arbetsplatser alldeles oavsett vad vänsteraktivister i media påstår. 

Det är den enda vägen som regeringen nu slår in på.

Det ska inte vara möjligt att leva i Sverige som illegal. På något sätt.

De som hyr ut bostäder ska åtalas för folkbokföringsbrott, de som anställt illegala ska åtalas för för det, och de som ger illegala rättigheter, som skola eller vård, ska ha skyldighet att rapportera så att polisen kan komma och hämta dem till förvar och senare utvisning.

Vi kan och ska aldrig avstå att ge vård som inte kan anstå till vem som helst som söker det. Det är en mänsklig rättighet i hela världen. Men att ge vård och att sedan anmäla personen till Migrationsverket står inte i konflikt med varandra.

Det är garanterat redan idag att illegala ogärna söker kontakt med någon form av offentlighet och springer säkerligen inte i vården i onödan eftersom de aldrig vet om de ändå kommer bli anmälda. Det är ju inte förbjudet att ringa polisen idag heller.

Men jag kan garantera varenda lärare att detta inte är något som ni någonsin kommer behöva bry er om utan fokusera ni istället på att lära alla de elever som har utländsk bakgrund och får stanna här svenska så att de klarar skolan och livet. 

 

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!