Svenska barn läser inte alls dåligt

 

Så kom ännu en PIRLS, en läsförståelse-PISA kan man säga där man i OECD mäter åk 4-elevers läsförståelse med jämna mellanrum. 

Vi kan redan nu läsa hur folk både till vänster och höger skåpar ut svensk skola, digitalisering och friskolor, även det sistnämnda är vänsterns favoritsyndabock för allt som har med svensk skola att göra. 

Expressen skriver till exempel: Svenska elever läser sämre.

 

I Svenska Dagbladet kan vi läsa att ”svenska elevers läsförståelse rasar”. 


I en annan artikel i SvD är der fri spekulation av ”experter”, som friskolehataren och biologen Per Kornhall.

Det media vill sätta bilden om är att samtliga elever i alla skolor är sämre på att läsa. Det ligger också i linje med aktuella debatter vi har om skolan i Sverige. 

Men svenska barn födda i Sverige läser inte alls dåligt. Tvärtom. 

Istället kan man se att svenska elever av svensk bakgrund läser exceptionellt bra jämfört med flesta andra länder. 

Bilden visar lösförståelse för elver som alltid respektive inte alltid talar testspråket samt skillnad i resultat mellan elevegrupperna (PIRLS 2021).

563 poäng fick svenska elever medan elever med utländsk bakgrund bara fick 523. Snittet är 544 poäng. 

 

Som skolforksaren Gabriel Heller Sahlgren skriver på Facebook: resultaten för svenska elever är exakt lika höga som 2016, vid förra mätningen. Och svenska elevers läsförståelse är nu bäst bland alla elever i OECD, vilket är ett toppbetyg för svensk skola just vad gäller läsning. 

Det är de utländska eleverna som blivit ännu sämre och drar ner snittet. 

Andelen svenska elever som gjorde PIRLS 2021 har minskat från 68 % till 54 % och det är alltså ökningen av utländska elever som drar ner snittet på totalen. 

Detta beror i sin tur på att de har blivit otroligt många fler sedan 2016, idag har vi 2 miljoner utlandsfödda personer i Sverige, varav en del är barn som går i grundskolan.

Den befolkningsförändring Sverige genomgått på bara 20 år går knappast att jämföra med något annat land, vi har ökat andelen utländsk bakgrund från 14,5 % år 2000 till ofattbara 26,5 % 2022. En enorm demografisk förändring som ställer helt andra krav på allt möjligt, som till exempel sådana här mätningar. 

Det är dags att sluta klaga på svensk skola och alla duktiga lärare. 

Våra barn läser otroligt bra. Att det nu finns en stor grupp elever med utländsk bakgrund i svenska skolor och dessa läser mer eller mindre dåligt är ett helt eget problem som kräver helt egna lösningar. Att hävda att svensk skola generellt har problem är inte en av dem. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!