Da Vinci-koden i verkligheten

 

Ibland kan man läsa något så osannolikt att det först är svårt att tror det. Idag på Twitter publicerade frilansjournalisten Jonathan Lundberg en tråd som som på riktigt lät som om det var en amerikansk storfilm. Ett pussel med ledtrådar online som leder till telefonnummer, affischer på gatan och Dark web.

Han skrev tråden för att marknadsföra en av sina böcker, tydligen är den en del av kapitel som klipptes bort. 

Den 4 januari 2012 la ett anonymt konto upp följande meddelande på forumet 4chan, i kanalen för det paranormala. 4chan är ett forum som bland annat gett upphov till hackerkollektivet Anonymous. Avsändaren till pusslet valde primtalet 3301 som signatur. 

”There is a message hidden in this image” var första ledtråden. 

 

Pusslets första ledtråd låg själva bilden. Om den öppnades i ett textredigeringsprogram avslöjades texten ”TIBERIVS CLAVDIVS CAESAR” följt av en oläslig kod: lxxt>33m2mqkyv2gsq3q=w]O2ntk. De som förstod ledtråden såg att det som åsyftades var Caesar-shiffer. När man dechiffrerade texten dök en URL upp till en hemsida. 

 

På hemsida dök den här bilden upp. Två ord sticker ut – Guess och Out. OutGuess är nämligen ett stenografiverktyg som används för att gömma hemliga meddelanden i till exempel bilder. 

 

När bilden kördes via OutGuess för att hitta meddelandet i bilden hittades ett bokchiffer, för de som var smarta nog att klura ut det. Det innebär att man får hänvisningar till sidor och ord i en bok. Så ”5:14” kan betyda ”femte sidan, fjortonde ordet uppifrån”. Men vilken bok det handlade om framgick inte, ännu. 

Här går informationen isär, Jonathan Lundberg skriver att det fanns dock fler ledtrådar genom fler gåtor och chiffer för avancerade för att lätt kunna återge och till slut hittade man fram till Thomas Bulfichs klassiska verk Mythology. Om man applicerade bokchiffret avslöjades att telefonnummer: 2143909608.

Men Joel Eriksson som är en av få som löst pusslet själv berättar något annat. Han använde ett steganografi-verktyg för att få fram en en gömd bok-kod bestående av en lista av två nummer delade av ett kolon. 

Vad är då steganografi?

Generellt ser ett stenografiskt meddelande ut som någonting annat: en bild, en artikel, en inköpslista, en radannons, gardiner eller prydnadspjäser i ett fönster. Ett sätt att gömma ett meddelande är osynligt bläck, som spioner genom historien till exempel använt. Man skrev med osynligt bläck mellan textraderna i oskyldiga dokument, strök under ord i en tidning eller frimärken klistrades över meddelandet på ett kuvert. 

Bokkoden han fick fram ledde Eriksson till en Reddit URL med May-siffror högst upp på sidan. Reddit är ett öppet diskussionsforum. Han upptäckte att flera poster hade publicerats av samma använder som använde en pseudonym som verkade bestå av kodad text. Texten var ”boken” som bokchiffret kunde deschiffreras med. Det var alltså ingen verklig bok. Men för att hitta chiffret måste Eriksson först hitta nyckeln, vilken han fick från att översätta Maya-.siffrorna. 

Den nu dekodade texten som den anonyma Reddit-användaren använt avslöjade två bilder, båda använde Joel Erikson steganografi-verktyg för att hitta dolda meddelanden med gåtor inuti. Svaret på gåtorna var en sträng av nummer som visade sig vara ett telefonnummer i Texas. 

Han kom till voicemail:

”Very good. You have done well. There are three prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other two. Multiply all three of these numbers together and add a .com to find the next step. Good luck. Goodbye.”

Den ursprungliga bilden var den här, och nyckeln var att ta bildens dimension på 509 x503 pixlar och multiplicera med 3301. Summan blev 845145127 vilket ledde fram till ännu en hemsida. Som visade en rad koordinater i USA, Frankrike, Australien, Polen och Sydkorea. 

För att gå vidare med pusslet måste man fysiskt besöka platserna för att hitta en affisch med en cikada samt en QR-kod på varje plats. Det var nu pusslet började kallas Cicada 3301. 

 

Följde man QR-koden fann man nya bokchiffer – med uppmaningar att hitta primtal i böckerna. 4chans anons uppmanades också att sluta samarbeta; enbart de som nådde slutet först skulle belönas. Chiffren ledde ner i the dark web, mörkernätet.

Fast enligt Joel Erikssons version gick det till så här:

Han la ihop siffrorna och fick en URL till en hemsida som också hade en bild på en Cicada och en nedräkning som sa till honom när han skulle gå tillbaka till hemsidan. När nedräkningen var över bytte bilden på cikadan plats med en sträng av siffror som såg ut som GPS-koordinater. Som i sin tur ledde till telefonstolpar i Spanien, Ryssland, USA, Frankrike, Japan och Polen. Eriksson fick hjälp av folk att samla ihop QR-koderna globalt. 

När han scannade QR-koden fick han fram två nya bilder och inuti dem var mer gömd text inklusive en text som han sedan förstod var Willian Gibsons dikt Agrippa. Inget i texten refererade till primtal men han tänkte att bok-koden han använt på texten på Reddit (som han hittat tidigt) också kunde appliceras på dikten. Det fungerade och han dirigerades till en plats på Tor network. En del av Dark web. 

Men Eriksson var för sen. Han hittade det här meddelandet:

 

Ett år senare den 5 januari 2013 dök ett nytt Cicada 3301-pussel upp men Joel Eriksson försökte inte lösa det. De som såg meddelande på 4chan leddes fram till en ljudfil med titeln 761.mp3, som innehåller en låt med titeln The Instar Emergence. Låten verkar inte ha publicerats någonstans tidigare – det är en enslig gitarrslinga som spelar i 167 sekunder. Både 761 och 167 är primtal. Lyssna:

 

Detta leder till en bild med en lista av anglosaxiska runor. Bredvid varje runa står dess motsvarighet i det moderna alfabetet, och ett primtal bredvid varje bokstav. Om man tar varje bokstav i The Instar Emergence och plussar ihop primtalen associerade med dem så får man summan 761.

 

En rad andra gåtor och chiffer följer men samma sak händer på slutet – ett meddelande om att man avslutat sökandet och tackar för deltagandet. Ingen förklaring, samma återvändsgränd på darknet. 

Cicada 3301 återvänder året efter och då leder spåren till en bok  – Liber Primus. En bok som aldrig publicerats så det är med all sannlikhet pusslets skapare som gjort den. För att läsa den måste man använda runtabellen från 2013 och först då kan bokens första sida översättas. Om man plussar ihop primtalen förknippade med varje bokstav (i runtabellen), blir summan av varje rad ett primtal.

 

Resten av boken är dock inte enbart skriven i anglosaxiska runor, utan även chiffrerad. Om man översätter en sida i Liber Primus till moderna bokstäver blir den alltså inte läsbar, utan man måste därefter dechiffrera texten. Varje sida tycks dessutom vara chiffrerad på ett unikt sätt.

Ett hästjobb och det är många som gått bet. Endast ett fåtal av bokens alla sidor är idag dechiffrerade. 

 

Ingen har ännu lyckats lösa Cicada 3301, det tredje pusslet och fortfarande vet ingen vem eller vilka som ligger bakom eller varför. 

Det har spekulerats vem som låg bakom, om det till exempel var en hackergrupp som letade efter talanger, någon slags politisk grupp eller sekt eller om NASA eller CIA rekryterade hackare. 

Joel Eriksson tror inte på något av det. 

Någon med stort intresse för chiffer, primtal och kodning i alla fall har lagt enormt med tid på att roa sig själv och andra med otroligt intelligent gjorda pussel, den saken är i alla fall klar. Otroligt imponerande. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!