Dag: 15 mars, 2023

Ingen massutrotning på gång

  Ett av de kraftigaste argumenten varför vi behöver avskaffa allt som utgör västerländsk levnadsstandard och samhälle är den så kallade ”massutrotningen”. Här är bara ett av många exempel i…

Fattigdom styr inte kriminalitet

  Äntligen backar forskningen och Brå upp det internationell forskning visat länge – att det visserligen finns ett samband mellan brottslighet och socioekonomiska faktorer men att det är svagt och…