Dag: 9 mars, 2023

Champagnesocialist Gardell

  Nog för att vi såg Gardell regelbundet dyka upp som opinionsbildare från vänster före valet men efter valet verkar han ägna all sin plattform åt att lobba för vänstern.…

DN har satt enkät-greppet i system

Jag har kollat lite och Dagens Nyheter verkar ha satt detta i system. Att säga att frågor man mailar är ”enkäter”, ställa ledande frågor och med hjälp av svaren försöka blåsa…