Sök
Stäng denna sökruta.

ABF och de många miljarderna

 

Jag har i många år bevakat ABF och är därför mycket glad över att det äntligen sätts fokus på den här bidragsmaskinen som gång på gång fuskar med bidrag men ändå undgår granskning och kritik som leder någonstans. 

ABF är som de allra flesta vet en del av arbetarrörelsen, det är sossarnas eget förbund och är du inte sosse kan du knappt få jobb där och ännu mindre göra karriär. 

Om man ska utse en organisation som är expert på bidragsshoppande skulle jag välja ABF. De har händerna under så många skattekranar att det är svårt att sammanställa. 

ABF är också det största studieförbundet och det som alltid, valår som inte valår, är en del av LO:s och sossarnas opinionsbildningsapparat. Ett valår är just ABF jätteviktiga för att opinionsbilda för en sosse-seger. 

Det är också via ABF som man tagit makten över förorterna, då ABF har lokaler, inte sällan fått uppdraget att driva fritidsgårdar och annan lokal förankring man sedan använder för att få så många som möjligt att rösta på S i de olika valen. Skulle detta försvinna skulle en stor del av det försprång Socialdemokraterna tillskansat sig via decennier i Rosenbad och ett konstant byggande på detta maktcentra utanför demokratin försvinna. 

Socialdemokraterna behöver ABF för att vinna valen, rent krasst. Och via det snåriga finansieringssystemet man internt byggt upp men också förenings-Sverige fått av bland annat sossar, där bidrag kan ges från en uppsjö med ställen utan samordning och där studieförbunden har rätt att söka hur mycket som helst med vem som helst och dessutom ge bort pengar till ”medlemsföreningar” är en verklig överblick otroligt svår att skaffa sig. 

Summan en halv miljard per år, som går från Folkbildningsrådet till ABF centralt, är långt långt ifrån vad ABF kostar oss skattebetalare per år. Det är betydligt mer. 

För att förstå hur det fungerar måste man förstå hur ABF är uppbyggt. 

 1. ABF centralt
  – detta är själva studieförbundets grund. Det är de som tar emot nästan en halv miljard från Folkbildningsrådet för kurser och studiecirklar, som de sedan skickar vidare neråt i organisationen.
   
 2. ABF distrikt
  – det finns 21 distrikt som i sin tur har x antal föreningar som medlemmar. I aktuella ABF Botkyrka till exempel är det bara en av många föreningar som ingår i ABF Stockholms län, inte att förväxla med ABF Stockholm, som alltså är Stockholms stads förening. 

 3. Medlemsorganisationer
  – ABF samarbetar utöver detta med en rad organisationer som i sin tur till exempel håller kurser och studiecirklar och därför får bidrag från ABF:s statsbidrag. ABF har alltså som en massa andra föreningar möjlighet att skänka bort statsbidrag till andra föreningar, som inte sedan kontrolleras av andra än ABF. 

Om de lätt hade haft en sådan här bild på sin hemsida hade fler snabbt kunnat dra slutsatsen över hur enorma de blivit och det här väl skälet varför jag tvingades göra en egen bild. 

Som ni kan se har de aktiviteter över hela landet och varje distrikt består av en rad föreningar, jag tog Stockholm som exempel för att vi är störst och för att Botkyrka är en del av ABF Stockholmsregionen. 

Vissa större föreningar har i sin tur massa mindre avdelningar, som ABF Norra Stockholms län. 

 

Varje förening och distrikt kan dessutom samarbeta med andra föreningar. 

Det är så här det blir snårigt att följa pengarna och det är såklart meningen. Varje distrikt och varje förening i distrikten har rätt att söka egna bidrag förutom de miljoner de får av ABF centralt, och de maxar. De söker från kommuner, regioner och myndigheter i en strid ström ansökningar för alla möjliga slags projekt som givetvis är anpassat till utlysningen av pengarna. Man hittar på projekt att göra givet hur mycket bidrag som finns att söka och får på det här sättet in pengar för t ex anställda man redan har lön finansierad eftersom ingen kontrollerar det här. 

Inte sällan söker dessutom ABF bidrag tillsammans med andra, hur de sedan fördelar pengarna internt mellan sig är oklart och nog inte ens bidragsgivande myndighet vet eller ens bryr sig om. 

Följande föreningar har samarbetsavtal med ABF, vilket är utöver medlemsorganisationer. De har rätt att starta kurser och studiecirklar via ABF och därmed fungera som ett slags bidragskatalysatorer som ökar deras intäkter från framför allt Folkbildningsrådet. Eftersom föreningar de samarbetar med bara leder till fler studiecirklar men väldigt lite merjobb. Om ABF skär emellan och tar en del av intäkterna låter jag vara osagt men det är inte osökt att gissa.

 

Jag har försökt sammanställa hur mycket pengar ABF egentligen kostar skattebetalarna. Jag har i den här granskningen utgått från ABF generellt och inte gjort någon fördelning per distrikt eller förening. 

Jag har valt åren 2011-2023 och begärt ut totala summan som ABF totalt fått, det vill säga föreningar, distrikt och även ABF centralt eftersom det är samma verksamhet överallt – opinionsbildning för Socialdemokraterna. 

Drygt 6,5 miljard har enbart ABF tillskansat sig genom att bidragsshoppa runt. 

Observera att summan från SIDA och Arvsfonden även inkluderar projektstöd de erhållit i samarbete med andra föreningar. 

Sedan har vi utöver det alla folkhögskolor som också ägs och drivs av arbetarrörelsen. Mycket av pengarna ABF får handlar om att på olika sätt opinionsbilda för LO och Socialdemokraterna och man använder studieverksamheten som ett medel för det. Givetvis bedriver de också seriösa kurser och att vuxna kan lära sig nya sakerna är det enda skälet varför vi ska ha studieförbund. 

Men summan 6,5 miljarder är alltså inte vad vi skattebetalare lagt på studieförbund utan vad BARA sossarnas ABF lyckats få i bidrag när de gått från den ena myndigheten till den andra. 

Utöver detta tillkommer bidrag från kommuner. Men eftersom alla distrikt och föreningar söker till sina egna, och de i förhållande till 6,5 miljarder är lite pengar har jag inte begärt in samtliga summor från landets alla kommuner. 

Ett smakprov är att Kulturförvaltningen i Stockholm beviljade ABF 4,5 miljoner kronor för 2023. Pengar som alltså går till ett förbund som redan får en massa bidrag från flertalet myndigheter. 

Det borde vara förbjudet för kommuner att ge bidrag till sådant som redan staten finansierar och ABF får mest pengar från Folkbildningsrådet av alla studieförbund, ca 450 miljoner kronor om året. Det borde diskvalificera dem från att motta bidrag från ett enda andra ställe. Såväl andra myndigheter som kommuner och regioner. 

Varför ska skattebetalarna betala ABF om och om igen för samma verksamhet de redan fått pengar för? Samma personal, samma lokaler och ingen kontroll om vi de facto dessutom betalar samma kurser och studiecirklar om och om igen genom olika bidrag. 

För kontrollen och transparensens skull borde studieförbundens enda inkomstkälla just vara staten via allra helst Skolverket och inte Folkbildningsrådet. Det är utbildnings och en ny Utbildningsmyndighet borde bildas istället för Skolverket, med ett helhetsansvar över all utbildning. 

Där studieförbund och folkhögskolor kan vara en egen avdelning bara. 

Vi måste stoppa möjligheterna för studieförbund som ABF att maximera bidragen och renodla deras uppdrag till en sak, ett bidrag. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!