Sök
Stäng denna sökruta.

Vad Turkiet egentligen bråkar om

 

Om man bara läser vad som står i media om Nato-processen får man bilden tydligt och klart att Nato-processen nästan är över redan innan den börjat och allt handlar om att Turkiet är arg på Sverige för att en dansk brände Koranen och Rojava-kommittén, som Kakabaveh är medlem i, hängde upp dockor på Erdogan. 

Men de är framför allt intresserade av att få klick, dessutom finns det garanterat gott om journalister som själva är helt emot Nato. Precis som alltid måste man vara källkritisk och söka information själv. 

Enligt en rapport av Frivärld som en turkisk expert på turkisk utrikes- och säkerhetspolitik skrivit ligger något helt annat bakom Turkiets bråk om vårt Nato-medlemsskap. 

För att Socialdemokrater länge stött kurderna när de regerat och det finns en sådan svensk utrikespolitisk tradition var vi lättare att använda än Finland när Turkiet ville utöva påtryckningar, inte på oss, eller Nato, utan USA. 

 

Det handlar om att USA stödjer kurderna i Syrien, vilket i sin tur anses hota Turkiet, enligt Ankara. Och då passar det perfekt att använda Sverige som bricka i spelet mot jätten USA. 

Det handlar om inte om att förbjuda koranbränning i Sverige utan istället om att våra ansökningar ligger i händerna på om USA och Turkiet kan återställa sina frostiga relationer. 

Och nej, det var inte Donald Trump som pajade dem utan Barack Obama. De blev osams om hur man skulle hantera läget i Syrien, USA började finansiera kurdiska grupper som själva såg en chans att muta in ett område för att utropa som självständigt juridiskt, och sedan dess har läget varit svalt. 

Men den som tror att Turkiet skiter i om norra delen av Europa är med i Nato eller inte, de länder som geografiskt ligger närmast i norr och som skulle göra att Nato kontrollerar viktiga Östersjön tror helt fel. Eller att Nato skulle vara oviktigt för Turkiet, i själva verket är Natomedlemskapet jätteviktigt för Turkiet och inte minst deras självbild. 

Det viktigaste för Turkiet är att bibehålla sin suveränitet och självständighet som land och där är Nato en garant. Å andra sidan, att Turkiet är medlemmar i Nato är i sig en garant för resten av västvärlden mot enorma migrantströmmar som trycker på när fattiga människor i Mellanöstern får tillräckligt med pengar att lämna fattigdomen. Och försöka söka lyckan i Europa som så många andra före dem. 

Som vi redan vet var flyktingströmmarna från Syrien fulla av ekonomiska migranter som nu slagit sig ner permanent i bland annat Sverige. Turkiet är väggen och försäkringen för alla i väst att inte översvämmas av miljoner migranter. 

När Sverige kommer med i Nato beror inte på hur många koran-bränningar svenska polisen stoppar utan på när USA återetablerar sina goda relationer med Turkiet. 

Tänk på nästa gång ni läser i media att Turkiet säger nej för att det hängt dockor vid Stadshuset. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!