SVT tar sig mer och mer friheter

 

Ska man ha statlig TV förpliktar det. Den ska vara reglerad och liten, och inte minst specialiserad. Som bekant är jag helt emot public service-skatten och att public service tillåts agera som ett kommersiellt bolag. 

Men jag har svängt i åsikten om vad de borde syssla med, efter att ha lyssnat lite mer på Jens Ganman. Det ofarliga är när de håller på med Mello och Präst söker fru. För deras brist på perspektiv och att det så ofta tiltar till vänster. Det är när de gör fakta och nyheter, seriösa program, som det blir ett seriöst problem att de är så vänster. 

Inför förra borgerliga regeringens mandatperiod 2006 återkom SVT snabbt med egna förslag på förändringar för att förekomma olika typer av nedskärningar, det är så du lurar politiker. ”Kolla här. Vi tänker effektivisera. Bra va?” och politikern ser bara hur många kronor som sparas på sista raden och tänker att nu har vi fixat den punkten på Att göra-listan. 

Men det är dags att strama åt tyglarna var SVT får och inte får göra. 

Kulturministern borde kolla lite på det här utslaget i EU nyligen. Finska statliga mediebolaget YLE fick nämligen på fingrarna. 

De får nu inte längre publicera vad de vill på nätet utan alla artiklar ska ha tydlig koppling till något som sänts i radio eller TV. 

 

SVT nyheter började som Text-TV. Idag ser det ut som vilken tidning som helst, med skillnaden att det är 8 miljarder skatt varje år som förs över från skattebetalarna till SVT, SR och UR. 

 

Som ni kan se har SVT vänt på det här också, de smyger in rörligt här och där men FÖR ATT kunna skriva artikeln. Filmen ni ser har inte nödvändigtvis producerats för Rapport eller annat program utan görs för webben specifikt. Som alla kommersiella kanaler. 

Men detta får alltså inte YLE numera göra. 

Bakgrunden är att deras motsvarighet till Tidningsutgivarna stämde YLE för att de bröt mot reglerna om statsstöd. Och EU höll med. 

Dags att Tidningsutgivarna i Sverige tar sitt ansvar som ett slags påstådda vakthundar för yttrandefriheten och för en fri media och gör detsamma. 

Jag skriver påstådda eftersom de varit drivande i många år för att begränsa yttrandefriheten online och opinionsbildare noll och ingenting mot spionlagen. Varken de eller deras medlemmar. 

Parisa Liljestrand borde också titta på det här. 

Dessutom borde man också anmäla dem för den enorma uppsjö av podcast de idag har. De fullständigt dominerar marknaden och har mutat in flera stora poddområden som är kommersiella. Och har noll med deras program att göra. 

Det finns bara två poddar här som är knutna till faktiska program, resten är poddar som konkurrerar med privata poddar. 

 

Varför har inte någon intresseorganistion anmält dem för detta?

Det finns inget skäl varför statlig media ska muta in kategorier som Krim, Historia och dokumentärer när de har en särställning som statlig media. 

De stjäl ju i praktiken business från alla som inte garanteras intäkter av pappa Staten. 

Ska vi ha statlig radio och TV måste de få mycket tydligare gränser. Det här är en av de allra lägst hängande frukterna. Eftersom det är redan finns en EU-dom. Se så, anmäl dem nu. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!