Vetenskapens värld och cherrypicking om glaciärer

 

Klimatjournalistik vet vi som bekant har utvecklat sig till en helt egen karriär, där minsta ifrågasättande och kritik benämns som klimatförnekelse och därmed är också jouranliasterna fira att publicera vilka fantasier som helst. Kan man inte kritiseras kan man ta sig friheter, det är sedan gammalt. 

Ett program som sändes nyligen heter ”Glaciären inifrån” och sändes av statliga televisionen den 6 november. Som ni kan se anges produktionsåret 2022. 

Extra kul är bilden från inledningen där en av forskarna, givetvis, åker helikopter. Hur klimatvänligt nu det är men det är andra regler för folk i klimatbranschen antar jag. De har goda syften. 

 

 

En person gick igenom det här och hittade föredömliga källor, som han publicerade på Facebook och jag tänkte därför bidra till större spridning genom att lägga upp hans slutsatser här. 

 
Det visade sig nämligen att forskarna, utan att SVT berättar det för tittarna, redan för tio år sedan publicerat rapporter om just det man vill bevisa med filmen – att klimatförändringarna orsakar större regn på Grönland som sedan smälter glaciären så att den till slut kommer att smälta helt och höja havsnivån. 
 
 
 
 
 
 
Filmen har alltså med forskare som i decennier försökt bevisa att regnvatten på sommaren på Grönland urholkar isen så att världshaven höjs. I en film som handlar om just detta och vill bevisa det. 
 
I” Greenland ice sheet motion coupled with daily melting in late summer” författad av ovan nämnd forskare kan man se att slutsatserna och observationerna är otroligt lika de som 10 år senare drygt presenteras i filmen på SVT. 
 
En forskare som alltså inte hittat något nytt på över tio år trots att det finns åtskilliga forskare inom samma område? Eller en forskare som ägnat tio år minst åt att bevisa något han redan är övertygad om är sant och därför struntar i att forskningen vet mer nu är då?
 
 
 
 
Problemet är att deras slutsatser motbevisats av en rad andra forskare genom åren. Det finns ingen havsnivåhöjning som orsakas av att regn på sommaren på Grönland smälter glaciärerna så att isen sakta gröps ur i glaciären och permanent orsakar högre vattenstånd i haven. 
 
Som en isbit på ett bord där isbiten glider snabbare och snabbare på bordet om det är vatten under. Med andra ord, man vill få tittarna att tro att Grönlandsisen i praktiken kan glida ner i havet till slut. Med ett slags långdraget plums. 
 
Problemet, ett av många för övrigt, är att hela isen på Grönland, en rest av inlandsisen, ligger omgiven av tusenmeter höga berg som i en gryta. Endast ett fåtal kanaler finns där isen kan strömma ner i havet. 
 
I filmen på SVT ser man Hubbard firas ner i Grönlandsisens inre för att hitta vatten, och det gör han! Beviset för hans tes är hittad. Han konstaterat slängigt också att ”de mest avancerade modellerna därför har fel”.  Klappat och klart. SVT har nu sålt in budskapet till alla tittarna, är tanken. 
 
En PR-film för Alun Hubbard och hans tes på bästa sändningstid i statlig svensk television, betalad av skattepengar i 8-miljardersklassen. 
 
SVT ignorerar helt det faktum att det till exempel motbevisats i de här två rapporterna, publicerade i Nature efter Hubbards rapport lades fram. 
 
Det finns inga belägg för att isen på Grönland smälter på sommaren av regnvatten till den grad att den orsakar permanenta havsnivåhöjningar. 
 
 
 
 
Det är helt osakligt att låta denne forskare oemotsagt få lägga fram sina hypoteser och hävda att dessa stämmer utan att redovisa det aktuella kunskapsläget.
Det är allvarlig desinformation och att avsiktligt sprida oro genom att påstå att ”de mest avancerade modellerna (som förutspår havsnivåhöjning) kan vara grovt felaktiga när det är känt att grunden för påståendet är motbevisat sedan länge. Speciellt mot bakgrund av att klimatförändringar och dess konsekvenser är en av de mest omdebatterade ämnena i världen.
 
Exempel på påståenden ur filmen är alltså är direkt felaktiga:
 
(35:00) ”Antingen är kanalen tom eller så finns det en vågrät yta på botten. I så fall kan det finnas mer vatten inneslutet i isen än vad vi trott och isen kan röra sig snabbare mot havet än vad modellerna säger”.
 
– Här är det oklart vad man syftar på med ”vad vi trott” men eftersom att det har varit känt att det finns vatten under isen i minst 10 år så får man nog konstatera att forskarna i filmen kände till detta också eftersom att det bygger på deras egna tidigare forskningsresultat.
 
Att då detta smältvatten skulle påskynda smältförloppet är ju motbevisat av minst två rapporter, se bifogat eftersom att det leder till en långsammare smälttakt under vintern. Påståendet är alltså felaktigt i dubbel bemärkelse.
 
(51:21) ”Vattnet borde ha runnit bort efter sommaren men nej. Det innehåller energi och under vintern avger det den till isen runtom vilket gör att det inre av isen fortsätter att röra sig snabbare. Inte bara under sommaren utan också på vintern”.
 
– Felaktigt påstående. Det är fastställt att att större nederbörd under sommaren ger en minskad rörelse under vintern. (se bild)
 
Media lever under pressetiska premissen och statlig media har ett ännu större ansvar att själva veta vad de sänder och presentera fakta, inte cherrypicka. 
 
Tyvärr visar det här inslaget i Vetenskapens värld att redaktionen där och SVT generellt inte verkar bry sig när man låter en forskare ägna en timme åt att föra fram en gammal tes han skrivit decenniegamla rapporter om som sedan dess motbevisas. 
 
 
Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!