Vattenfall – en de största klimatlobbyisterna

 

Ska statens bolag vara stora lobby-organisationer i syfte att lobba mot samma stat som äger dem, är en mycket bra fråga. 

Vattenfall är just nu en av de värsta och lägger ofantligt stora summor på att opinionsbilda för bland annat vindkraft, som jag skrev om igår, men även den gröna bubblan Hybrit. 

Så mycket att de 2021 tog initiativ att bilda en organisation för ”företag som går före” för att sedan stolt konstatera att nu har man som en av de första bolagen ”gått med i rörelsen”.

De har döpt den till ”First Movers Coaltion” (vad annars döper svenska klimativrare än något som förstärker den dryga svenska uppfattningen att vi alltid är bäst och ska gå först?).

Vattenfalls VD, som utsågs efter att Miljöpartiet lyckas få bort den mer kärnkraftsvänliga förre VD: Magnus Hall, bredde i pressmeddelandet som skickades ut då ut sig. Det som Vattenfall nu tagit initiativ till ”kan bli helt avgörande för att nå 1,5 gradersmålet”. Inga små mål men så är det ju alltid i klimatrörelsen. 

– First Movers Coalition är ett brett samarbete mellan olika industrier för att skapa en stark efterfrågan på den nya teknik som krävs för att minska koldioxidutsläppen, särskilt från de sektorer som har störst svårigheter att göra detta, så kallade ”hard to abate sectors”. På så sätt kan vi se till att produkter av det här slaget når marknaden snabbare, något som kan bli avgörande för att vi ska nå 1,5-gradersmålet. Detta är helt i linje med Vattenfalls strategi för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, och jag tror att initiativet går en ljus framtid till mötes, säger Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef.

Så vad innebär då detta rent konkret?

Att de lobbar för Hybrit, såklart.  Som de deläger. 

2021 lovade Vattenfall inom ramen för det här klimatprojetet på klimatmötet att kräva av underleverantörer att minst 10 % av allt stål ska vara Hybrit-stål. 

Vet ni vad man kan kalla det här? 

Ett skolboksexempel på hur man artificiellt skapar en efterfrågan på en produkt som ännu inte efterfrågas (eftersom den är 30 % dyrare än vanligt stål).

Och som av en händelse kommer också staten, via Vattenfall, också kräva att alla leverantörer använder reduktion av bränslet på flygresor och flygtransporter, och vips har man skaffat efterfrågan även för sitt projekt med Preem man har om biobränsle.

Den gröna branschen är nu tack vare miljöaktivister innanför och utanför olika parlaments väggar en mycket lönsam bransch och företag, statliga eller ej, kommer försvara sina befintliga och framtida stora intäkter med näbbar och klor.

Inbilla er inget annat. 

De är beredda att göra vad som helst för att staten ska fortsätta pumpa in skattepengar i luftslott till företag, som fossilfritt stål och batterifabriker, och lägga otroligt stora resurser på lobbying, även rena lögner via statlig media för att vinna. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!