Referensvärdet, dummer

 

Man kan bevisa lite vad som helst med statstik men det vet ni redan. En sak man göra för att fixa statistiken är referensvärdet. För allt beror på vad man jämför med, det är jämförelsen som styr resultatet. Har du ett referensvärde, som kan betraktas som värde noll, så kontrollerar vad detta värde noll är hur du ska tolka resultatet när du samlar in data för att jämföra. 

Givetvis är EU:s viktigaste styrdokument för naturen skevt på grund att man medvetet valt konstiga referensvärden

1992 antog EU direktivet om bevarandet av livsmiljöer samt vilda djur och växter, kallad Art och Habitat-direktivtet (AHB). Direktivet ställer krav på åtgärder och skydd för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald och medlemsländerna är dessutom skyldiga att vart sjätte år bedöma bevarandestatus för alla de arter- och naturtyper som är listade i direktivet. För vår del handlar det om 166 arter och 86 naturtyper. 

2019 genomfördes den tredje rapporteringen för Sverige. Men eftersom det är EU fick det inte så stor uppmärksamhet i andra kretsar än miljö. Ju mer jag lär mig om EU desto mer skeptisk blir jag tyvärr. 

I varje rapport konstaterar Naturvårdsverket som ansvarar att Sveriges miljö och natur mår dåligt. 

Så hur har man då kommit fram till detta?

Parlamentarikern för Centerpartiet Emma Wiesner la ut detta dokument på Twitter nyss. Ett dokument som hör och häpna ”glömts” att diarieföras. 

I den kan man läsa att Naturvårdsverket just i Sverige (som inga andra länder gör vad vi vet) utgår från FÖRINDUSTRIELL TID när de jämför dagens natur. 

 

Hittills har de praktiska konsekvenserna ”bara” blivit att EU tror att vår natur är jätteförstörd. Men detta är på väg att ändras och den här rapporten, vars referensvärde är förindustriell tid, kan komma att åstadkomma enorma konsekvenser om vi inte ändrar det här. 

EU har ett nytt förslag om naturrestaurering (NRL). NRL handlar om att vi ska restaurera och återskapa skyddsvärd natur i EU. Baserat på Art-och Habitatdirektivet, som i sin tur baseras på den där rapporten. 

Detta kommer att innebära att just Sverige kommer få krav på sig att i princip återställa naturen som den var innan vi industrialiserades. Konsekvenserna kan inte ens EU idag beräkna för vår räkning. Ni ser ju själva vilken katastrof. 

Nu måste miljöministern begära flera saker av Naturvårdsverket.

Framför allt ska det där dokumentet diarieföras och man utreda varför det inte gjort det. 

Men hon måste också se till att en ny sådan där rapport görs med helt andra referensvärden så att vi lagar det som den personen som såg till att det där dokumentet för många år sedan blev grunden till en så viktig sak som den där rapporten. 

Det luktar mygel tycker jag. Av någon miljöaktivist som hatar tillväxt. Nu måste vi fixa vad detta haveri orsakat. Omedelbart. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!