Facket bryter mot lagen

 

En efterlängtad dom kom idag när Hovrätten gick på Tingsrättens linje och Mats Fredlund som stämt Transportarbetarförbundet för att han blivit utesluten pga att han är Sverigedemokrat kom. 

Facket gjorde fel. Det är båda instanser eniga om. Beslutet att utesluta Fredlund har inte stöd i Transportarbetarförbundets stadgar. 

Nu höjs vissa liberala röster att domen är fel. Man ska inte kunna tvingas sig i en förening, vi har föreningsfrihet. 

Det är sant, om fackförbunden vore vanliga föreningar men det är ju inte det. 

De har av staten fått en särställning på två sätt. För det första har man delegerat hela lönebildningen till just facken och arbetsgivarna. Den svenska modellen, som det så fint heter.

Detta innebär att till skillnad från vissa andra  länder, som i USA, har vi inga politiskt satta minimilöner. Utan istället får fack och arbetsgivare förhandla om lönerna utan politisk inblandning. 

Detta ger fackförbunden en helt annan ställning i svensk offentlighet än någon annan förening. De sätter i praktiken lönerna för även icke medlemmar eftersom förhandlingar innebär kollektivavtal som inkluderar varje anställd, medlem eller ej. Är du som Mats lastbilschaufför får du i praktiken inte förhandla din egen lön. Det gör den förening som han nu inte får vara med i och påverka. 

Det andra skälet varför fackförbund inte är att betrakta som en vanlig förening är att de har av staten ett delegerat myndighetsansvar. 

Skyddsombuden. Istället för att Arbetsmiljöverket har utsedda skyddsombud på varje arbetsplats har man, för att LO alltid köpt makt av Socialdemokraterna för pengar och arbetskraft i valet, fått monopol på skyddsombudsverksamheten. Det är istället LO som utser skyddsombud, eller andra fackförbund. Och ett skyddsombud har makt att stoppa verksamheten på en arbetsplats, det hände till exempel på en skola i Kiruna nyligen. Facken har fått myndighetshatten. 

Då är det orimligt att betrakta dem som en vanlig förening. 

Generellt kan man säga att föreningsfriheten alltid krockat med diskrimineringslagstiftningen. Har en förening rätt att välja medlemmar verkligen eller är det diskriminering om man väljer bort män/kvinnor/bögar/judar? Mig veterligen har inte detta testats skarpt men jag är inte jurist.

Vilket lag trumfar här? Grundlagen, skulle min spontana gissning vara, där föreningsfriheten är reglerad. Alltså får föreningar välja sina medlemmar. 

Tyvärr testar målet egentligen inte det här. Den har avgjort om det finns stöd i stadgarna. Om Transport skriver in i stadgarna ”ingen som röstar på SD får vara med” gissar jag att det räcker. 

Men alla liberaler som säger att domen är fel borde fundera ett varv till. Jag tycker att fackförbunden har för mycket makt och om vi skulle ge Arbetsmiljöverket ansvar för skyddsombuden och ge varje individ som inte är med i facket rätt att förhandla sin egen lön kan vi absolut börja behandla fackförbunden som föreningar som vilka som helst som välja medlemmar. 

Och jag skulle hellre gå den vägen än att tvinga fram medlemsskap. 

Sedan är det kontraproduktivt av Transport att kämpa emot här. I årets val fick SD och S nästan lika mycket röster bland arbetarna, medlemmar som icke medlemmar. Och SD bland manliga LO var 32,5 %. 

Vad tycker alla de i Transport som röstade på SD egentligen om det här? Jag hoppas de faktiskt straffar Transport och själva går ur, om nu solidaritet betyder något bland arbetarna längre. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!