Ebba Busch fick gratis argument mot bistånd

 

Jag har själv inte läst Socialdemokraternas skuggbudget eftersom det är precis efter ett val och dessa budgetar rent krasst brukar vara tämligen värdelösa att läsa. Istället ger man dem uppmärksamhet de inte förtjänar. Att spendera frikostigt när man inte har makten är oppositionens enda glädjeämne. 

Därför missade jag också att det faktiskt just denna gång fanns nyheter i sossarnas budget. 

Socialdemokraterna överger nu 1 %-målet med biståndet. 

Det är en jättenyhet, dolt bakom en påstådd satsning på 2,5 miljarder. Men räknar man på sådana dyker ibland en annan verklighet upp och det gjorde det här för plus 2,5 miljarder blir mindre än 1 % av statsbudgeten, då hade ökningen behövt vara ännu större. 

Sossarna sänker i själva verket biståndsbudgeten. Och en helig ko i svensk politik är äntligen död. 

För det är givetvis ett helt orimligt sätt att fördela pengar att ett utvalt område ska ha en för alltid säkrad procent av budgeten oavsett hur mycket budgeten växer med. Att vi måste lägga 2 % av budgeten på försvaret för att vara med i Nato är en av deras regler, i övrigt ska inget område vi själva förfogar över givetvis budgeteras så. 

Och plötsligt öppnar sig Sesam för Ebba Busch. 

För att att halvera biståndet som M och SD ville gick absolut inte i Tidö-avtalet, hennes parti älskar bistånd och även om hon personligen skulle ha velat det visste hon att det inte skulle fungera. Det enda man fick KD att gå med på var just att ta bort en procentsmålet. 

Men Andersson hade visst en gyllene nyckel som Busch nu fått av huvudfienden, för nu finns det plötsligt lika lite konsensus i riksdagen för 1-% målet som det fanns för DÖ hösten 2015. 

Jag hoppas verkligen Ebba Busch tar det här möjligheten redan nu för att internt få mandat för nästa budget att sänka biståndsbudgeten aktivt. För Sveriges skull. 

Vi kan inte lägga 57 miljarder, varav bara 18 % går till katastrofhjälp som att rädda folk från svält, gräva brunnar etc och resten på mer eller mindre identifierbara saker. Det är totalt orimligt. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!