Får kommunen förbjuda eldning i kaminer?

 

Den frågan ställde jag mig idag efter att ha sett ett flertal kommuner under hösten göra just detta. Eller det har kallats förbud i media. 

Idag har t ex SvD en artikel med rubriken ”Nya tumregeln – elda max två gånger per vecka”. Vi som läser ska läsa ”förbud”. 

Som ni kan notera kallar staden detta föreskrifter och ”tumregel”, det är smart. För de vet att de inte får kalla det förbud. 

Så vad gäller?

För kaminer och öppna spisar är lagliga produkter som används hemma hos människor, inte utomhus. 

Spontant kände jag att det här kan knappast vara rimligt utan snarare ett ingrepp i äganderätten. Du äger ett hus, du äger en kamin men kommunen försöker förbjuda dig från att elda eller påstår att du bara får elda si och så. Jag har kollat runt och jag tror jag hittat svaret. 

Nej. 

Kommunen får inte förbjuda dig att elda. De är inte en lagstiftande församling och bara om riksdagen stiftat en lag som gör det möjligt för kommunen att i sin tur använda denna lag kommunalt kan kommunen förbjuda saker. Som lagen som Bolund skapade om miljözoner som plötsligt gör det möjligt att kommuner helt godtyckligt kan spärra av vilka gator de vill. 

Ebba Busch har lite att städa från sitt departement och den lagen borde skrotas omgående. Vägar används inte bara av de som bor där och borde därför vara en statlig angelägenhet. 

Inga gator borde kunna spärras av genom lokala miljöaktivister som råkar sitta i kommunfullmäktige utan borde vara en fråga för utredning av myndigheter och sedan ett statlig beslut som bara får fattas om det är fara för hälsan på riktigt. Idag kan halvgalna miljöpolitiker, som i Stockholm, få för sig att spärra av halva stan av ”miljöskäl” och då behövs inga andra aspekter tas in, som trafikframkomlighet för stadens verksamheter, ambulanser eller privatpersoner. 

Men eldning har inte ens en sådan lag men gott om kommuner i jakt på miljöpoäng har börjat förbjuda saker. 

Malmö stad har t ex förbud mot att ”trivselelda” mellan 31 mars och 30 september. 

 

Sollentuna kommun går ännu längre och hävdar att i deras kommun är det förbjudet att elda mer än fyra timmar per tillfälle och bara två gånger i veckan. De hänvisar till domar i Mark- och miljööverdomstolen. 

 

Men jag har goda nyheter till alla som råkar bo i Sollentuna, Malmö eller andra kommuner som håller på med det här – ni kan strunta i det. Helt och hållet. 

Kaminer och vedspisar är lagliga och det finns ingen lag emot att elda eller någon begränsning. Kommuner har INTE rätt att utfärda förbud då de inte är en lagstiftande församling utan allt som de säger  här är rekommendationer utan påföljd. 

Här är skälen varför ni kan strunta i kommuner som tror att de kan förbjuda er att elda. 

1. Naturvårdsverket hänvisar visserligen till Miljöbalken i sitt avsnitt om just vedeldning men när man läser framgår det att den är framför allt skriven för verksamheter och nyinstallationer och inte privatpersoner som använder produkter de redan har. Men specifikt för eldning finns inget stycke utan detta är generella principer. 

2. Kommunala föreskrifter får införas men inte generella förbud, som Sollentuna har utan det gäller i så fall specifika saker:

  •  Det ska specifikt röra den lokala luftkvaliteten
  • Det ska handla i så fall om tillfälliga förbud i geografiskt avgränsade områden, om det finns påvisbara hälsorisker för människor. 
  • Enskilda fastighetsägare kan anmodas att vidta åtgärder för att ”begränsa störning av vedeldning”. Det vill säga rening, skorstning men förbud är något annat. 


 

3. Domar i Mark- och miljööverdomstolen hänvisar till praxis men även här framkommer en helt annan bild om man läser dem. Som att det trots domarna ändå handlar om varje enskilt fall. Med andra ord, en kommun FÅR INTE förbjuda något generellt kring vedeldning. Det handlar om omständigheter och enskilda fall och inte heller här är man rättslös. 

Även om MÖD kommit fram till att en enskild person inte fick elda i sin kakelugn mer än X timmar Y tillfällen per vecka för att grannar klagat till kommunen, fallet hamnat i Miljödomstolen och vidare till MÖD så får kommuner ändå inte förbjuda generellt eftersom MÖDs avgörande handlar om i detta fallet särskilda omständigheter, som att det just i detta området var tättbebyggt, hade vissa förhållanden etc. 

Varför Sollentuna fått för sig att just två gånger per vecka och max 4 h är lämpligt kan bero på det här målet där en radhusägare förlorade i MÖD för att dennes granne klagade. 

Jag tycker att det ser ut som om miljöivrare i just Sollentuna tar sig friheter de inte har rätt till juridiskt faktiskt. 

4. Detta handlar dessutom bara om eldning som inte handlar om uppvärmning. Kan man bevisa att elda i kamin är en viktig del av uppvärmningen, tillfälligtvis eller alltid, gäller inte ens praxis här. 

5. Men lokala ordningsföreskrifter då? Ingenting i Kommunallagen och lokala ordningsföreskrifter ger kommuner rätt att begränsa vedeldning i ditt hus. För att det inte handlar om allmänheten och allmän plats framför allt. Även om röken sprids uppåt och från ditt hus. 

6. Bor du i lägenhet kan dock fastighetsvärden eller bostadsrättsföreningen stifta egna regler och de måste du följa om du ska bo där så där kan man drabbas av märkliga förbud men det gäller allt. 

Slutsats – kommuner som på olika sätt försöker begränsa ditt och mitt eldande i kaminer och spisar av olika slag som vi äger i våra hus får inte det.

Man får inte införa generella förbud eftersom kommunen inte har den juridiska rätten här. Det finns inget annat lagstöd än miljöbalken och praxis från domar i MÖD men trots detta ska varje eldning bedömas i enskilda fall. 

Allt som kommuner hävdar kring eldning inomhus ska betraktas som önskningar från kommuner, utan annan påföljd än att du, om du har supergriniga grannar, kan anmälas av dessa. Kommunen har ingen allmän rätt att komma hem till dig och kolla din spis, det krävs att grannar klagat och klagat mycket för kommunen har också ansvar att i första hand se till att grannar kommer överens och därför hänvisa klagomål i första hand tillbaka till grannen man tycker stör. Bara när detta inte fungerar ska man gå vidare med fallet i nämnd. 

Kommuner har heller inte rätt att förbjuda trivseleldning helt mellan datum X och Y eftersom detta också är en dom i MÖD i ett enskilt fall och kan inte appliceras på varje individ i en kommun. 

Du har rätt att elda när du vill hur mycket du vill. Men dina grannar har, precis som när det till exempel gäller djur, skräp på din tomt etc rätt att klaga hos kommunen. Och kommun KAN då välja att ta upp det i miljönämnden. Men du har då alltid rätt att få en rättsprocess, som då hamnar i först Miljödomstolen. Sedan kan du överklaga till MÖD. Först när de dömt och om de dömer till din nackdel måste du sluta med något du håller på med. Men då är det ett enskilt fall. 

Här finns det folk som blivit dömda att inte få ha katter längre t ex eftersom man bedömts inte kunna ta hand om dem, eller personer som haft skräp och bilvrak på tomten dömts att städa bort det. Men det krävs alltså en lång rättsprocess först. 

Så om DU döms att sluta elda för att din granne klagat kan alltså en annan person i samma kommun elda vidare. Enskilda fall. 

Gör motstånd mot kommuners klåfingrighet och elda på i vinter.

Sedan får du själv avgöra om du vill ta fighten om grannar klagar eller om du tänker anpassa dig till dem, men kommunen har ingen rätt att lägga sig i förrän det hamnar på deras bord. 

Vi ska inte acceptera att miljötalibaner först förstör vårt energisystem så att det är svindyrt att värma upp våra hus eller använda vanlig hushållsel och sedan ska samma miljötalibaner fast lokala få låtsas att de kan förbjuda oss att värma upp huset med mysiga brasor i kaminer vi äger i hus eller lägenheter vi äger. 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!