Hotet mot yttrandefriheten består

 

Tyvärr har vi alldeles för lite debatt om yttrandefriheten. Den är bara på tapeten när sådana som Karin Pettersson på Aftonbladet av omsorg om demokratin vill på olika sätt stänga ner sociala medier. Samma omsorg om trygghet som despoter i alla tider visat sina medborgare när de tagit bort en frihet i taget. 

Morgan Johansson efterdyningar finns nu på riksdagens bord för eftersom vi låst in yttrandefriheten i grundlagar är de inte så lätta att ändra. 

Den nya regeringens justitieminister Gunnar Strömmer har från start varit tydlig om sin personliga omsorg över fri- och rättigheterna. Det hoppas jag nu han tänker bevisa i handling. 

För vi måste stoppa de förändringar som nu ligger på bordet och det är bråttom. 

Som att den förra regeringen godtyckligt ville kunna dra in sändningstillstånd för radio och TV. Och låta myndigheten själva avgöra utan att regeringen ska ha sista ordet.

Här kan ni läsa propositionen. 

Skälet som förra regeringen som skrivit den anför är att främmande makt kan komma visa intresse för att få kontroll över sändningstillstånd av radio och TV. 

 

Men läser man proppen framträder en helt annan bild om vad Morgan Johansson vill begränsa. Det är inte bara begränsad till främmande makt alls och inte bara säkerhetshot mot riket. Sverige har aldrig haft ett statsråd så till den grad avskytt det fria ordet som Morgan Johansson. 

Redan 2018 gav regeringen Löfven nr 2, den som Annie Lööf stöttade, en utredning i uppdrag att utreda hur en begränsning skulle kunna gå till. En ny grund för återkallelse av tillstånd om sändningar ”utgör fara för Sveriges säkerhet”. 

Just detta låter inte särskilt alarmerande i denna nya osäkra tid vi lever i, eller hur? Men vänta bara. 

 

 

Utredaren kom fram till det regeringen ville och föreslog att man skulle införa en ny återkkallellsegrund i radio- och TV-lagen. Men nu är formuleringen ”…..så att de inte orsakar fara för Sveriges säkerhet”. Inte hotar rikets säkerhet utan orsakar fara. Detta öppnar för mycket bredare tolkning och det är medvetet. 

Glidningen i språket är medvetet givetvis. Morgan Johansson vill på alla sätt ta ifrån oss rättigheten att tycka och tänka vad vi vill. 

 

Exemplen regeringen drar är ”stater eller annan aktör” så redan nu är begreppet om vilka som kan tänkas hotas Sverige bredare, det med. För inledningsvis handlade det om främmande makt men plötsligt är ”annan aktör” också något vi måste skyddas ifrån och det kan ju vara vad som helst. Fri tolkning. 

”Program i radio eller TV kan användas av stat eller annan aktör för påverkanskampanjer i syfta att påverka opinioner, beslutsfattare och demokratiska processer för att förstärka sin egen position och samtidigt försvaga Sverige och svenska intressen”. 

Det fd regeringen beskriver här är något vi som medborgare ska ha rätt att göra utan ingrepp – att bilda opinion och påverka demokratiska beslutsfattare är grundläggande i demokratier. För vem avgör vad som ”försvagar Sverige och svenska intressen”? Här kan man godtyckligt placera valfri kampanj driven av medborgare eller skribenter som jag. 

Hotar det Sverige och svenska intressen om jag bedriver en kampanj mot vindkraften? Ja, det kan ju en regering tycka. Trots att det är exakt det jag gör just nu i syfte att avslöja en massa fuffens. Fri tolkning igen alltså. Man vill ha så breda formuleringar som möjligt för att kunna stänga ner allt man ogillar. 

 

”Genom påverkansoperation kan en för egna syfte fördelaktig bild av olika skeenden förmedlas. Den kan också använda för att dölja styrkor eller svagheter eller syfta till att inge en känsla av uppgivenhet”. 

Ännu en farlig formulering i lagförslaget som går med bredsida mot yttrandefriheten och det är ju syftet. 

 

 

Och plötsligt handlar det inte om rikets säkerhet heller. Läser man vidare har fd regeringen plötsligt ändrat målet – värna förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter men också mot intressen som är bärande för statens funktionssätt och för landets förmåga att försvara sig mot yttre hot.”

Om regeringen tycker att din fria åsiktsbildning via en radiokanal hotar ”grundläggande värden” ska ditt tillstånd helt plötsligt kunna dras in. Hej Kina. 

 

 

Den fd regeringen tycker heller inte att någon skada ska ha inträffat. Nej. Det ska räcka med ”fara för att säkerhetens skadats”. Fara som i preventivt. Så i preventivt syfte ska alltså regeringen kunna dra in tillståndet för om ett program i TV eller radio anses ha framfört åsikter som skadad grundläggande fluffiga värderingar. Pang, så är tillståndet indraget och du har ingen aning om varför och staten måste inte ens motivera mer än då. Du utgör en fara för att säkerheten KAN komma att skadas. Dina åsikter du framförde precis. 

 

 

Lagens godtycke är medvetet och genomgående för att lägga så mycket makt som möjligt vid tolkningen, det blir enklast så för om man detaljreglerar en lag kan man sedan inte fylla dem med vad man känner för. Fiffigt på det sättet. 

Det auktoritära går igen genom hela propositionen. Som skrivelsen ”vissa typer av yttranden kan som regel säga hota dessa intressen. Sändningar vars innehåll uttalat består av eller uppmanar till omstörtande eller subversive verksamhet eller som påtagligt hindrar statens funktionssätt bör som regel kunna anses medföra fara för Sveriges säkerhet”. 

Putin och Xi Jingping klappar händerna av formuleringarna. 

 

 

Jag är chockad faktiskt över att läsa det här. 

Ska Moderaterna och i synnerhet Gunnar Strömmer ha någon trovärdighet alls vad gäller de stora orden om yttrandefrihet och fri- och rättigheter måste den här propositionen kastats i papperskorgen direkt. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!