Energimyndighetens kassa råd

 

Ibland kan man stöta på något intressant under etiketten Insändare, som normalt sett för en tynande tillvaro i digitaliseringens tidevarv. 

Jag tänkte därför dela den här eminenta uppläxningen av Energimyndigheten med er eftersom den borde få större spridning. Skribenten heter Dan Haglund.

…………….

Energimyndighetens hemsida kan man bland annat läsa följande råd – följda av mina kommentarer:

”Stäng av apparater och släck lamporna.” Apparater och lampor tillför energi och har inte med energiförbrukning (värmeutflöde) att göra.

”Glödlampor hjälper inte till att värma upp huset i någon nämnvärd omfattning eftersom spillvärmen i de flesta fall inte kan komma till nytta.” Jo, alla värmekällor bidrar och är till nytta utan något spill. All lampel blir till värme, och det är sannerligen inte lite.

”Många armaturer sitter dessutom i taket eller på andra ställen där vi inte behöver någon extra värme.” Värmen som hela tiden tillförs i takarmaturen blir inte kvar där. (Då skulle det till slut börja brinna!). Den virvlar ned och blandar sig med övriga värmekällor. Lampvärmen är inte någon extra onyttig värme, utan en integrerad del av den totala värmetillförseln.

”Hemelektronik som tv, dator och separat digitalbox fortsätter ofta att dra ström fast du tror att du stänger av dem med fjärrkontrollen.” Hemelektronik befinner sig inne i huset, men även om man felaktigt betraktar stand-by som ”energiförbrukning” rör det sig om 0,5–2 watt, vilket i sammanhanget är försumbart. Dubbelt fel således!

”Handdukstorken är en energibov.” Handdukstorken är ett av husets värmeelement, utformat så att man kan hänga handdukar på det. Under vår korta högsommar ska den naturligtvis vara avstängd som alla andra värmeelement.

”Frosta ur frysen om det bildats is i den. Isen ökar energianvändningen …” Frysen finns inne i huset och är ett värmeelement som andra. Avfrostning ger en bättre kylning, men det har inte med husets utflöde av värme (energiförbrukning) att göra.

 

Dan Haglund, Vällingby, civilingenjör i teknisk fysik

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!