HD-mål i USA kan ta bort rasdiskriminering

 

Ett nytt mål i Högsta Domstolen kan få till följd att amerikanska universitets rätt att välja ut elever på ras kan stoppas helt. Ni läste rätt, idag har alla amerikanska universitet vid antagningen rätt att vid antagningen välja och välja bort sökande på grund av fel hudfärg. Som uttrycket ”the road to hell is paved with good intentions” har demokrater och progressiva i snart två decennier kunnat diskriminera överrepresenterade grupper på universiteten till förmån för andra. 

Konsekvensen?

Vita och asiater nekas till förmån för svarta och latino. 

2003 dömde HD historiskt i Grutter v Bollinger och dörrarna öppnades på vid gavel för ”positiv särbehandling”, det vill säga negativ särbehandling av andra. 

Barbara Grutter kom inte in på Michigan Las School trots mycket höga betyg och hon stämde därefter skolan, som representerades av Bollinger för att ha använt ras som urvalskriterium och därmed diskriminerat henne som vit. Skolan försvarade sig med att man fick använda ras som urval i syfte att uppnå en ”mer heterogen blandning” och lyfta minoriteter i landet. 

Högsta Domstolen dömde som synes till skolans fördel, med motiveringen att positiv särbehandling nu kommer leda till att det om 25 år inte behövs längre. Dammluckorna var öppna och resten av universitetsvärlden kunde nu använda ras som urvalskriterium. Så har det varit. Fram till nu, kanske. 

Organisationen Students for Fair Admissions stämmer Harvard och HD tar nu upp fallet, där bara två av domarna hittills öppet proklamerat sig tidigare vara för systemet av positiv särbehandling.

 

 

I Kalifornien och Arizona har man redan avskaffat systemet men dömer HD till organisationens fördel och därmed avskaffar Grutter vs Bollinger kommer många resten följa efter och en svart plump i USA:s högre utbildnings historia försvinna, tack och lov. 

Diskriminering är aldrig okej, inte ens den som har fina syften.

Och en sorts diskriminering leder otvetydigt till en annan. I detta fallet har USA:s i skolan duktigaste invandrargrupp i 20 års tid, asiater, tvingats se på när betydligt mindre begåvade elever av rätt hudfärg tagit deras platser på olika universitet. För att så många asiater redan kommit in. 

 

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!